5. Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Ortaokul Türkçe dersinin önemli konularından 5. Sınıf cümlede anlam konusu sınavlarda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrenciler tarafından önem verilmekte hatta internette arama motorlarında sıkça araştırılmaktadır. Peki; o zaman 5. sınıf cümlede anlam konusu ve alt başlıkları nedir, nasıl yorumlanır?

5. Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı

5. sınıf cümlede anlam konusuna geçmeden önce cümlenin ne olduğuna bakmak gerekir.

Cümle Ne Demektir?

Anlamlı ve kurallı cümleler kendi içinde anlamsal bütünlüğü olan, en az bir yargı bildiren birime denir. En az bir kelimeden oluşabileceği gibi onlarca kelimeyi de barındırabilir. Bu kelimeler uygun bir biçimde sıralanır. Örneğin: “Geldi için anlatmak olayı yanıma” kelime topluluğunu anlamlı ve kurallı bir sıraya getirmek için sıralama şu şekilde olmalı: “Olayı anlatmak için yanıma geldi.”

Cümleler bildirdikleri anlama göre farklı başlıklar altında incelenir. Bu yazıda cümleyi bildirdikleri anlama göre değerlendirip yorumlayacağız. İşte, bol örnekler ve önemli maddeleriyle 5. sınıf cümlede anlam konu anlatımı:

Sol sayfasında "5. Sınıf Cümlede Anlam" "Öznel Anlam, Nesnel Anlam" yazısı sağ sayfasında "Amaç Sonuç, Neden Sonuç" yazısının olduğu defter görseli.

Öznel Anlam

5. sınıf cümlede anlam konusunun önemli başlıklarından biri olan öznel anlam, konuşan kişinin duygu veya düşüncesini yansıttığı cümlelerdir. Bu nedenle kişisel ifadeler yer alır ve düşünceler kanıtlanamaz. Öznel ifadeler tartışmaya açıktır ve herkes için doğru olmayabilir.

Öznel Cümle Örnekleri

Onların bahçesindeki en güzel ağaç cevizdir. (Kimine göre başka ağaç daha güzeldir.)

Yüzündeki bıkkınlık ifadesi beni işten soğutuyor. (Başkasına göre bıkkınlık ifadesi olmayabilir ve başkası işinden soğumayabilir.)

Yazılarındaki gizem benim hep ilgimi çekmiştir. (Kimi için gizemli yazılar ilgi çekici olmaz.)

Durgu gölün içimde bıraktığı huzur hissini unutamam. (Durgun göl, kimileri için sıkıcı olabilir.)

Kendi odasını özenle toplaması beni şaşırttı. (Başkasını şaşırtmayabilir.)

Nesnel Anlam

5. sınıf cümlede anlam konusunun önemli başlıklarından biri olan nesnel anlam, konuşan kişinin duygu veya düşüncesini yansıtmadığı cümlelerdir. Bu nedenle kişisel ifadeler bulunmaz ve anlatılanlar kanıtlanabilir. Nesnel ifadeler tartışmaya açık değildir ve herkes için geçerlidir.

Nesnel Cümle Örnekleri

Ülkemizin güney illerinde genellikle seracılık yaygındır.

Nokta işareti, anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Gerçek anlamdan uzaklaşarak yeni ve soyut bir anlam kazanan kelimelere mecaz anlam denir.

Hikâyelerindeki olaylar küçüklük anılarından oluşuyormuş.

Eskiden tek çarşımız vardı, bütün kıyafetleri oradan alırdık.

Not: Cümlenin kanıtlanabilirliği sorulduğunda öznel ve nesnel yönden farklı olanı ararız.

Öznel ve nesnel cümle hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Amaç Sonuç Cümlesi

5. sınıf cümlede anlam konusunun önemli başlıklarından biri olan amaç sonuç cümlesinde iki eylemden birinin amaç, diğerinin amaca bağlı sonucun olduğu yargılardır. Amaç sonuç cümlesinde genellikle “için, üzere, amacıyla, diye…” gibi kelimeler veya “e” hal eki bulunabilir. Ayrıca bu anlamdaki cümleler “Hangi amaçla?” sorusuna cevap verir. Örneğin “Annesine hediye almak için mağazaya gitmiş.” cümlesinde amaç sonuç anlamını bulmak için şu soruyu sorarız: “Hangi amaçla mağazaya gitmiş?” Cevap: “Annesine hediye almak için” görüldüğü gibi sorunun cevabı çıktığı için cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır.

Amaç Sonuç Cümlesi Örnekleri

Gökyüzünü izlemek için balkona çıktı. (Balkona hangi amaçla çıkmış?)

Bisiklet almak için yıl boyu para biriktirdim. (Bisiklet almak amacıyla para biriktirdim.)

Konuşmayı daha iyi dinleyim diye öndeki sandalyeye oturdum. (Ön sandalyeye hangi amaçla oturmuş?)

Pazardan birkaç sebze almak üzere dışarı çıktı. (Hangi amaçla dışarı çıktı?)

İşinde yükselmek için dil öğrenmeye başladı. (İşinde yükselmek amacıyla dil öğrenmeye başladı.)

Detaylı konu anlatım için tıklayınız.

Amaç sonuç ile neden sonuç arasındaki fark için tıklayınız.

Neden Sonuç Cümlesi

5. sınıf cümlede anlam konusunun önemli başlıklarından biri olan neden sonuç cümlesinde eylemin hangi gerekçeyle yapıldığı veya yapılmadığını bildiren cümlelerdir. Bu tür cümlelerde bulunan iki yargıdan biri sebep, diğeri sonuçtur. Sebep sonuç cümleleri “niye, neden, niçin, hangi sebeple, hangi gerekçeyle…” gibi sorulara cevap verir. Ayrıca bu tür cümleler genellikle “için, -den, -den dolayı, -den ötürü, -dığından, diye…” gibi ek veya kelimelerle oluşur.

Neden Sonuç Cümlesi Örnekleri

Çiçekler birkaç gündür sulanmadığı için solmaya başlamış. (Çiçekler neden solmaya başlamış?)

Soğuk suyu çok hızlı içtiğinden dolayı boğazı ağrımış. (Boğazı neden ağrımış?)

Kendisine hak vermedi diye konuşmayı yarıda kesip gitti. (Neden konuşmayı yarıda kesip gitti?)

Arızanın neyden kaynaklandığını bulamadığı için servisten yardım istedi. (Neden servisten yarım istedi?)

Sen gelmedin diye doğum günü partisini akşama ertelemiş. (Neden doğum günü partisini akşama ertelemiş?)

Detaylı konu anlatımı için tıklayınız.

Koşul Sonuç Cümlesi

Bir durum veya olayın gerçekleşmesinin başka durum veya olaya bağlı olduğu anlamını bildiren cümlelerdir. Bu tür cümlelerde genellikle -se, ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, -dıkça, -nca… gibi ek ya da kelimeler görülür.

Koşul Sonuç Cümlesi Örnekleri

Anlaşılır olmak istiyorsan kelimeleri tane tane söylemen gerekir. (Anlaşılır olmanın şartı nedir?)

Çalışmalarında sana yardımcı olacağım yeter ki önce kendin uğraş. (Önce kendisinin uğraşması koşuluyla çalışmalara yardımcı olacak.)

Bana sorsaydın ben de detaylı olarak cevap verirdim. (Detaylı olarak cevap vermesinin koşulu ne?)

Birazdan bahçede oynayacağız ancak üstüne kalın bir şeyler al. (Üstüne kalın bir şeyler alması koşuluyla bahçede oynayacaklar.)

Seradaki sebzeleri topladık mı bugünkü işimiz biter. (Bugünkü işlerinin bitmesi için seradaki ürünleri toplamaları gerekir.)

Detaylı anlatım için tıklayınız.

Karşıt Anlamlılık

Birbirine anlamca karşıt olan cümlelerdir. Bunlar ya çelişkili ifadelerden ya da olumlu ve olumsuz anlamlardan oluşur. Örneğin “Fedakâr olduğunu söylüyorsun ancak hep kendini düşünüyorsun.” cümlesinde birinin kendisini fedakâr olarak görmesi ile hep kendini düşünmesi karşıt anlamlılıktır. Bu cümlede ayrıca çelişkili anlam da görülür.

Karşıt Anlamlılık Örnekleri

Çözülmesi gereken bu kadar sorun varken sorumsuzca eğlenmeye gitmemelisin.

Ödevlerini düzenli yapan biri olduğunu söylüyorsun ancak seni ders çalışırken görmüyorum.

Bakmayın bana yardım ettiğine, siz olmasanız yanıma bile uğramaz.

Arkadaşlarının sana karşı saygılı olmasını istiyorsun fakat bunu söylerken bile çok kaba konuşuyorsun.

Örtülü Anlam

Bir cümlede anlatılmak istene düşüncenin haricinde başka yargıların da çıkarılabilmesidir. Bu tür cümlelerde “de, bile, yalnız, yine, sadece…” gibi sözcükler bulunur.

Örtülü Anlam Örnekleri

Artık karar alırken ailemin görüşlerini önemseyeceğim. (Demek ki daha önce ailesinin görüşlerini önemsememiş.)

Otobüse yetişeyim diye yine hızlı hareket ettim. (Demek ki başka gün de hızlı hareket etmiş.)

Tatile giderken yanına birkaç kitap da aldı. (Demek ki başka şeyler de aldı.)

Seni yalnız ben çalıştıracağım. (Demek ki başkası çalıştırmayacak.)

Yine bildiğini okuması beni hiç şaşırtmadı. (Daha önce de bildiğini okumuş.)

Detaylı konu anlatımı için tıklayınız.

Tanım Cümlesi

Bir kavram, durum, olay ya da varlığın ne olduğunu bildiren cümlelerdir. En genel anlatımı vardır. Türünün diğer örneklerini de kapsar. “Nedir, kimdir” gibi soruların cevabını verir. Genellikle bilgilendirici metinlerde görülür.

Tanım Cümlesi Örnekleri

Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların dar bir zaman dilimi içinde anlatıldığı olay yazılarına öykü denir. (Öykünün tanımı yapılmış.)

Gezegen, yıldızın çevresinde dönen ve belli bir kütleye sahip olan gök cisimleridir. (Gezegenin tanımı yapılmış.)

Kelimelerin gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni ve soyut anlamlara mecaz anlam denir. (Mecaz anlamın tanımı yapılmış.)

Terim anlam; bir sözcüğün bilim, sanat, spor, edebiyat gibi alanda kullanılmasına denir. (Terim anlamın tanımı yapılmış.)

Dikkat: Tanım cümlesi öznel ya da nesnel olabilir.
Öznel Tanım Cümlesi

Yardımlaşma, insanlar arasındaki bağı kuvvetlendiren en önemli davranışlardan biridir. (Yardımlaşmanın tanımı kişisel olarak yapılmış.)

Nesnel Tanım Cümlesi

Mersin, Türkiye’nin güneyinde yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan bir ildir. (Mersin’in nesnel tanımı yapılmış.)

Detaylı anlatım için tıklayınız.

Karşılaştırma Cümlesi

İki kavram, olay, varlık ya da durumun ortak veya benzer yönlerinin anlatıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde genellikle kadar, en, gibi daha… gibi sözcükler bulunur.

Karşılaştırma Cümlesi Örnekleri

Gökdoğanların en önemli özelliği oldukça hızlı uçmasıdır.

Sporun birçok dalına ilgisi olsa da en çok yüzmeyi seviyormuş.

Raflarına baktığınızda şiir ve öyküye daha çok yer verdiğini görürsünüz.

Aşk, ayrılık gibi filmler sinemaseverlerin ilgisini daha çok çekiyor.

Ben de en az sizin kadar eğlenmeyi seviyorum ama her şeyin bir vakti var.

Olasılık Cümlesi

Bir olay ya da durumun gerçekleşme ihtimalinin olmasıdır. Öne sürülen görüşlerde kesinlik yoktur. Bu tür cümlelerde “muhtemelen, galiba, belki” gibi zarflar olabilir veya yüklemler -ecek/-acak, -dır/-dir, -meli/-malı gibi ek alabilir. Ayrıca yeterli birleşik fiiller (abil-) de olasılık anlamı katabilir.

Olasılık Cümlesi Örnekleri

Bu gidişle bahçedeki çiçekler kuruyabilir.

Ahmet, şimdiye kadar sınavı bitirmiştir.

Hava güzel olursa halılar kuruyabilir.

Müdür şu an koridorun solundaki ilk sınıfa girmiştir.

Varsayım Cümlesi

Bir olay ya da durumun gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş gibi düşünülmesidir. Bu tür cümlelerde “farz edelim”, “diyelim ki”, “tut ki”, “düşün ki”, “varsayalım” gibi sözcükler bulunur.

Varsayım Cümlesi Örnekleri

Bana söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu kabul edelim.

Diyelim ki eşyaları kaybettik, o zaman ne yaparız?

Farz et ki başvurun onaylanmadı, o zaman tekrar başvurur muydun?

Düşün ki maaşına zam geldi, yaz tatiline nereye giderdin?

Başka şehirde önemli bir işte çalıştığını düşün, memlekete geri döner miydin?

Öneri Cümlesi

Bir sorun hakkında çıkış yolu göstermek, eksikliği gidermek ya da yanlış görülen bir yeri düzeltmek için kullanılan cümlelerdir.

Öneri Cümlesi Örnekleri

Her gün düzenli ders çalışırsan ödevlerin birikmez.

Pilavın yanında bir de salata olsaydı iyi olurdu.

Düzenli ders çalışmak istiyorsan önce haftalık çalışma programı hazırlamalısın.

Kitap okumak için sessiz ve konforlu bir mekân bulmalısın.

Bu soğuk havalarda dışarı çıkmaman gerekir.

Eleştiri Cümlesi

Bir eser, düşünce, olay ya da kişinin olumlu veya olumsuz yönlerini ortaya çıkaran cümlelerdir. Genellikle olumsuz eleştiriler akla gelse de eser, düşünce, olay ya da kişinin olumlu yanları da ortaya çıkarılabilir.

Eleştiri Cümlesi Örnekleri

Öykülerinde yoğun ve süslü bir dilin olduğunu söyleyebilirim.

Her romanında bazı kurgu hatalarının olması kabul edilir bir hata değil.

Kürsüye çıkıp oldukça rahat ve coşkulu bir ifadeyle metni okudu.

Metni önce coşkulu bir ifadeyle okudun ancak ilerleyen dakikalarda bunu söyleyemem.

Çocuk kitabı olarak hazırlanan bu roman, yazı büyüklüğü ve konusuyla yetişkinlere hitap ediyor.

Öz Eleştiri Cümlesi

Birinin kendini olumsuz yönden eleştirmesidir. Bu tür değerlendirme cümlelerinde kişi kendini ölçüp biçer. Genellikle pişmanlık anlamı bildirir.

Öz Eleştiri Cümlesi Örnekleri

O yıllarda tecrübesiz biri olduğum için bu yolu tercih etmiştim.

Oyunda hile yaptığım için sizin güveninizi kaybettiğimin farkındayım.

Keşke seni dinleseydim, şimdi bu işler başıma gelmezdi.

Sizleri kırdığımın farkındayım, davranışlarıma dikkat edeceğime söz veriyorum.

Seni de dinleseydim şimdi başarısız olmazdım.

Yakınma Cümlesi

Bir olay, durum ya da kişiye karşı memnuniyetsizliğin muhatabına değil de başkasına anlatılmasıdır. Kısacası şikâyeti başkasına anlatan cümlelerdir.

Yakınma Cümlesi Örnekleri

Ameliyat olduğumu bilmesine rağmen beni arama zahmetinde bulunmadı.

Ben o kadar uğraşacağım ancak kimse çalışmalarımın değerini bilmeyecek, olacak iş değil.

Şu yaşıma gelmişim babamın bizimle kahvaltı yaptığını ne yazık ki hatırlamıyorum.

Kaç bayram geçti ne yanıma geldi ne de beni telefonla aradı.

Ortak kullanım alanlarında ne yazık ki insanlar kurallara uymuyor.

Pişmanlık Cümlesi

Birinin yaptığı işten duyduğu üzüntüdür. Kişi geçmişe dair üzüntü veya rahatsızlığını dile getirir.

Pişmanlık Cümlesi Örnekleri

Oradan ev aldığım için çok üzgünüm.

Keşke gitmeseydik, orada boşu boşuna bekledik.

Bu kadar yolu yürümeseydim, terlemezdim.

Keşke dışarı çıkmasaydım, arkadaşlarım bize gelecekmiş.

Koskoca adama karşı bağırarak konuştuğum için üzgünüm.

Üzülme Cümlesi

Üzülme duygusu içeren cümlelerdir. Kişi kendiyle ya da başka bir olay veya durumla ilgili üzüntüsünü dile getirir. Geniş kapsamlı bir konu olan üzülme cümlesi aynı zamanda pişmanlığı içerir.

Üzülme Cümlesi Örnekleri

Ne yazık ki ayrılık vakti geldi.

Olayların bu yönde gelişmesine üzüldüm.

Keşke beni de davet etseydin.

Böyle olacağını bilseydim ona saygısızlık etmezdim.

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi

Bilgi sahibi olmadan bile bir olay, durum ya da varlık hakkında olumlu veya olumsuz görüş bildirmektir. Ön yargı cümlesinde sonuç belli değildir ancak iyi veya kötü yönde kabul edilir.

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümlesi Örnekleri

Öve öve bitiremediği pastayı kimse beğenmeyecek.

Göreceksiniz, işi düştüğü zaman beni arayacak.

Bunu babam söylüyorsa mutlaka doğrudur.

Doğum günü partisine kesinlikle gelecektir.

Soru Cümlesi

Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap bekleyen cümlelerdir. Soru işaretiyle biter. Genellikle neyi, kimi, ne, nereye, nerede, kime, kimle, neyle, ne zaman, ne kadar, nasıl, neden, niçin, niye, ne diye, mi… gibi soru sözcükleriyle oluşur.

Soru Cümlesi Örnekleri

Yarınki fuara hangi yazar katılacak?

Bunu kimin yaptığını gördün mü?

Eserlerindeki kişileri nereden seçiyor?

Türkçe yazılısı ne zaman olacak?

Öykülerinde hangi konuyu seçiyorsun?

Dikkat: Bazı cümleler çok benzemesine rağmen soru cümlesi sayılmaz. Bunlara dikkat etmek gerekir.

Örnekler

Bunu kimin yaptığını bilmiyorum.

Bana ne sorduğunu hatırlamıyorum.

Örneklendirme Cümlesi

Bir düşünceyi ispatlamak, somutlaştırmak, okuru ikna etmek veya düşüncenin inandırıcılığını artırmak için verilen örneklerdir. Tanıma bakınca birçok yazı türünde (deneme, makale, fıkra…) kullanılabileceği anlaşılır.

Örneklendirme Cümleleri

Bu manavda kivi, üzüm, ananas, portakal gibi birçok meyveye rastlarsınız.

Bahçede birçok ağaç türüne rastlarsınız: ceviz, kiraz, elma, şeftali…

Bazı dil bilgisi konusu oldukça basittir: ses bilgisi, isimler…

Kışın bazı sebzeler pazarda oldukça önemli bir yer tutar: ıspanak, pırasa, lahana, brokoli, pancar…

Abartı Cümlesi

Kimi zaman şiirlerde, öykülerde ya da günlük konuşmalarda abartı cümlesine yer veririz. Bunlar aynı zamanda bir söz sanatı olup anlatımın süslü olmasını sağlar. Abartma cümlesinde bir durum, olay ya da kavram olduğundan daha fazla veya az gösterilir.

Abartı Cümlesi Örnekleri

Pazar günü dışarı çıkamadım çünkü dünya kadar ödevle uğraştım.

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır, bana karışmayın artık.

İstediği müzik çalmayınca kıyameti kopardı.

Şarkı söylerken sesi kısılınca utancından yerin dibine girdi.

İçimde büyüyen bu sıkıntı beni yiyip bitirdi.

5. Sınıf Cümlede Anlam Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Bir düşünceden başka düşünceye geçişi veya bağlantıyı sağlayan ifadelerdir. Bu ifadeler olumlu ve olumsuz yargıları birbirine bağlar veya farklı görüşler arasındaki geçişi sağlar. Bunlar genellikle ama, fakat, lakin, halbuki, yalnız, oysaki, bundan böyle, ancak, ne var ki, demek ki, başka bir deyişle, son olarak, çünkü, üstelik, hatta, özellikle, böylece, sonuçta, kısacası, o halde… gibi sözcüklerden oluşur.

5. Sınıf Cümlede Anlam Geçiş ve Bağlantı İfadesi Örnekleri

Benden hep yardım bekliyorlar ama beni düşünen yok.

Akşama kadar parkta oynadı ancak ne yoruldu ne de acıktı.

Çalışmaları çok iyiydi özellikle ince işçiliğine diyecek yoktu.

Yeni evin perdelerini de taktırdık ev böylece daha düzenli hale geldi.

Bir aksilik yüzünden bize gelemdi oysaki ne hazırlıklar yapmıştım.

Cümle Oluşturma

Cümledeki ifadelerin anlamlı ve kurallı bir sıra içinde verilmesidir. Bazen farklı bir ya da iki türlü sıralama yöntemi olsa da kurallı bir cümlede yüklemin sonda olmasına dikkat etmek gerekir. Örneğin karışık olarak verilen bir cümlenin sıralaması şu şekilde olsun: “başka firmayla, bir sonuç alamazsak, anlaşacağız, yaptığımız görüşmeden” Bu cümleyi kurallı ve ve doğru bir şekilde şöyle sıralayabiliriz: “Yaptığımız görüşmeden bir sonuç alamazsak başka firmayla anlaşacağız.”

Çözümlü Örnek Soru

( I ) ona karşı

( II ) mesafe koydu.

( III ) arkadaşları

( IV ) sürekli tartıştığı için

1) Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulacak olsaydı sıralama nasıl olurdu?

Çözüm için tıklayınız.

Doğru sıralama: IV, III, I, II

Cümle Tamamlama

Cümlenin anlam bütünlüğüne uygun olarak tamamlanmasıdır. Aşağıda noktayla belirtilen yere yoruma dayalı olarak farklı ifadeler getirilebilir. Parantezle verilen ifade de bunlarda biri olabilir.

Cümle Tamamlama Örnekleri

Burada birbirimizi korumalı ve birbirimize yardım etmeliyiz, birbirimize ……………… (destek çıkarsak ayakta kalırız.)

Karnedeki puanları yetersiz bulduğu için gün boyu ……………… (kimseyle konuşmadı.)

5. Sınıf Cümlede Anlam Gerçek ve Kurgusal İfadeler

Günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz olayları gerçek, hayal ürünü olan olaylar kurgusal cümlelerdir. Gerçek cümleler genellikle öykü ve roman gibi gerçekçi metinlerde görülürken kurgusal cümleler masal, fabl ya da efsane gibi metinlerde görülür.

5. Sınıf Cümlede Anlam Gerçek ve Kurgusal İfade Örnekleri

Dere kenarında ses geldiği için kocasını yanına çağırdı. (Gerçek Cümle)

Dere kenarında otururken çevredeki ağaçlardan öfke sesleri duyuyordu. (Kurgusal Cümle)

Motor ısısı artığı için arabayı servise bıraktı. (Gerçek Cümle)

Yalvarırcasına bağıran araba bir yandan motor suyunu kaynatmış bir yandan da ağlıyordu. (Kurgusal Cümle)

Dikkat: Yukarıdaki örneklerde görülüğü gibi kurgusal cümlelerde genellikle kişileştirme ya da konuşturma söz sanatı kullanılır.

5. Sınıf Cümlede Anlam, Çelişen Cümleler

Birden çok yargı, olay ya da durum arasında tutarsızlığı bildiren cümlelerdir. Çelişkili ya da karşıt durumlardan bahseden bu tür cümlelerde amaç zıt anlamlı yargıları bulmaktır.

5. Sınıf Cümlede Anlam, Çelişen Cümle Örnekleri

Eserlerindeki ifade gücü başarısının yansımasıdır.

Yazarın üslubu nitelikli eser üzerinde belirleyici olamaz.

Burada birbirimizi korumalı ve birbirimize yardım etmeliyiz.

Başkaları ben ilgilendirme, kendi işime bakarım.

Toplumu anlatmayan, insanlara ışık tutmayan eseri ne yapayım?

Bir yazar eserini oluştururken öncelikli amacı sanattır.

Atasözleri

Cümle şeklinde kalıplaşmış yargılardır. Yani sözcükler çıkarılamaz veya değiştirilemez. Bir toplum ya da kültürün tecrübeleri sonucu oluşur, içinden çıktığı kültürün anlayış ve inanışını yansıtır. Belli bir mesaj (ileti) bildirir, özlü anlatıma sahiptir. Genellikle mecaz anlamlı olsa da gerçek anlamlı olan atasözleri de vardır. Nasihat veren, bir tecrübeyi aktaran, değer yargılarını ya da anlayışı aktaran atasözleri vardır.

Atasözleri Örnekleri

Acele işe şeytan karışır: Hızlı yapılan işten iyi sonuç alınmaz.

Borç yiğidin kamçısıdır: Borç alan kişi onu ödemek için daha çok çalışır.

Demir tavında dövülür: Bir iş, kendisi için uygun bir anda yapılır. O zamanı iyi bilmek gerekir.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur: Kişi sevdiği birinden uzaklaşınca ona eskisi kadar bağlı olmaz.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez: Büyük kazancın sağlanacağı bir işte bazı küçük bedeller ödenmeli.

Atasözleri sözlüğü için tıklayınız.


5. sınıf cümlede anlam konu anlatımını PDF biçiminde indirmek için tıklayınız.

5. sınıf sözcükte anlam konu anlatımı için tıklayınız.