6. Sınıf Sözcükte Anlam Testi Çöz, PDF Olarak İndir

Yazılıya hazırlık düzeyinde 6. sınıf sözcükte anlam testi. İsterseniz sayfanın altındaki linke tıklayıp soruları PDF biçiminde indirebilirsiniz.

6. Sınıf Sözcükte Anlam Testi

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “son” sözcüğü “ondan başkası olmayan” anlamında kullanılmıştır?

A) Elindeki son topu atarak karşıdaki küpü deviremedi.

B) Kuyruğun sonunda sıranın kendisine gelmesini bekliyordu.

C) Gözetmen son on beş dakika kaldığını tahtaya yazarak söyledi.

D) Yarışmacı gülleyi son gücüyle atarak üst tura çıkmayı başardı.


2) “Firma Türk kahvesi ikramlarını geçen haftadan itibaren kesmiş.” cümlesindeki “kesmek” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçişe engel olmak

B) Ara vermek

C) Azaltmak

D) Vermez olmak


I. Hedefe isabet ettirmek

II. Saplamak

III. Çarpmak

3) Aşağıdaki cümlelerde geçen “vurmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamları düşünüldüğünde hangisinin açıklaması numaralanmış cümlelerde verilmemiştir?

A) Polislerden kaçan hırsız direksiyonu kırarak araziye vurup gitti.

B) Baltayı vurarak ağacın gövdesine zarar vermiş.

C) Dart oyununda hedefi on ikiden vurarak kazandı.

D) Dizini taşa vurunca acısından ağladı.


4) “Fark” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstünlük” anlamında kullanılmıştır?

A) Attığım son golle aradaki fark bire indi.

B) Bize tepki göstereceğini fark etmiştim.

C) Ondaki değişimi elbette fark ettim.

D) Olayların böyle gelişeceğini fark etmemiş.


5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaldırmak” sözcüğü “yükseltmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Soruyu cevaplamak için büyük bir istekle parmağını kaldırdı.

B) Bizim tarladan iki traktör fasulye kaldırdık.

C) Elektrikli sobayı biraz kaldırırsan çocukların oynama imkânı olmaz.

D) Hasta olan kocasını kaldırıp ona sıcak çorba içirdi.


6) “Konuşmamın başında vurgulamak istediğim husus budur.” cümlesindeki “baş” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorumlu, yöneten

B) Başlangıç

C) Başlangıç kısmı (mekân)

D) Başlangıç kısmı (zaman)


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sönmek” sözcüğü “eski önemini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Son yaptığı davranışlar yüzünden ona olan saygım söndü.

B) Dün aldığı uçan bolun gece boyunca kendiliğinden sönmüştü.

C) Yoğun çabalar sayesinde nihayet yangın söndürüldü.

D) Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Akdeniz giderek söner


8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” sözcüğü “zor katlanılan, çok etkili” anlamında kullanılmıştır?

A) Tabanı sert ayakkabılar yürürken ses çıkarır.

B) Az sonra sert bir rüzgâr esti, balıkçılar zor anlar yaşadı.

C) Bu kadar sert konuşma, arkadaşlarını kaybedebilirsin.

D) Sert kurallar grup içinde gerginliğe neden olur.


9) “Denizde yüzerken bacağına kramp girmiş.” cümlesindeki “girmek” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sığmak

B) Tüketmek

C) Oluşmak, başlamak

D) Erişmek, ulaşmak


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü “desteklemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Davranışlarınla sözlerinin birbirini tutması gerekir yoksa kimseyi etkileyemezsin.

B) Olayı açığa kavuşturan polisler, suçluyu kolundan tutarak karakola götürdü.

C) Hangi takımı tuttuğumuz önemli değil, yeter ki birbirimize saygı gösterelim.

D) Ağustos sıcağında bunalınca başını pınarın suyuna tuttu.


11) “Girmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sığmak” anlamında kullanılmıştır?

A) O gömleğe kolum bile girmiyordu.

B) Sınıftan içeri adımını atar atmaz konuya girdi.

C) Hakikaten ilginçti, bir yaşıma daha girdim.

D) Kursağına iki kaşık sıcak çorba girince keyfi yerine geldi.


12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Annemin yaptığı mantıya bayılırım. (beğenmek)

B) Arda’nın sınıf başkanı olacağı daha ilk dakikalardan belirmişti. (tecrübe edinmek)

C) Şairin konuşmasındaki büyüye kapılmamak elde değil. (çekicilik)

D) Sanatçı konserdeki enerjisiyle insanları coşturdu. (hareket, adrenalin, coşku)


13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Mahallenin yaramazları köpeğin arkasına düştü. (peşi, ardı)

B) Yüksek ateşten acile kaldırıldı. (vücut ısısı)

C) Her şeyin başı sağlıktır, gerisi hikâye. (yetkili)

D) Akarsularla beslenen bir gölün suyu tuzlu olmaz. (Eklenmek, kalmak, çoğaltmak)


I. Alıkoymak

II. Ortaya çıkmak, ağrımak

III. Kiralamak

14) Aşağıdaki cümlelerde geçen “tutmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamları düşünüldüğünde hangisinin açıklaması numaralanmış cümlelerde verilmemiştir?

A) Yola koşan çocuğu ani bir hareketle tuttu.

B) Bilgisayar ağında sorun olduğu için beni biraz tuttular.

C) Avukatlık bürosu için küçük bir daire tutmuş.

D) Migreni tuttuğu için odasından çıkmak istemiyor.


15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şişmek” sözcüğü “kabarmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Çok ağladığı için göz altları şişmişti.

B) Arının soktuğu yer davul gibi şişmişti.

C) Balon o kadar şişti ki görenler şaşırdı.

D) Oturma odasının parkesi zamanla şişmiş.


Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-A, 2-D, 3-A, 4-A, 5-C, 6-B, 7-D, 8-B, 9-C, 10-C, 11-A, 12-B, 13-C, 14-A, 15-D

Soruları PDF biçiminde indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın