6. Sınıf Türkçe Konuları

6. sınıf öğrencileri yoğun bir ders ortamına girer. Bu, Türkçe dersi için de böyledir. Özellikle dil bilgisi derslerinin yoğunluğu artınca öğrencilerin çalışma sürelerinde artış olmaktadır. Bu sayfada 6. sınıf Türkçe dersi ve alt başlıklarını sizler için sıraladım:

6. Sınıf Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Çok anlamlılık, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, zıt (karşıt) anlamlı sözcükler, eş sesli (sesteş) sözcükler, somut ve soyut anlam, ikilemeler, deyimler, sözcük ve söz gruplarının cümleye katığı anlam

Cümlede Anlam

Öznel ve nesnel anlatım, amaç, neden, koşul cümleleri; yakın, karşıt, örtülü anlam; tanım, karşılaştırma, olasılık, varsayım, öneri, eleştiri, ünlem, öz eleştiri, yakınma, pişmanlık, üzülme, ön yargı, soru, örneklendirme, abartı cümlesi, geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümle yorumlama, cümle oluşturma, cümle tamamlama, gerçek ve kurgusal cümleler, anlamca çelişen cümleler, atasözleri

Paragrafta Anlam

Paragrafta konu, başlık, ana fikir, ana duygu, yardımcı fikir, paragrafın bölümleri, paragraf tamamlama, paragraf oluşturma, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafın bölümleri, paragrafın bütünlüğü, bilgilendirici (açıklayıcı) ve hikâye edici (olaya dayalı) paragraf, hikâyenin unsurları, paragrafta kullanılan duyular, anlatıcı türleri, paragraflar arası karşılaştırma

Yazım Kuralları

Büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, “de”lerin yazımı, “ki”lerin yazımı, “mi”lerin yazımı, ikilemeler ve pekiştirme sözcüklerinin yazımı, bazı sözcüklerin doğru yazımı

Noktalama İşaretleri

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi (konuşma çizgisi), tırnak işareti, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti

6. sınıf Türkçe konularının listelendiği kutucuk.

İsimler (Adlar)

Varlıkların verilişine göre (özel ve cins) isimler, varlıkların oluşlarına göre (somut ve soyut) isimler, varlıkların sayılarına göre (tekil, çoğul ve topluluk) isimler

Çekim Ekleri

İsim çekim ekleri (hal eki, tamlayan (iyelik) eki, tamlanan (iyelik) eki, çokluk eki, soru eki

İsim Tamlamaları

Tamlayan, tamlanan, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması, takısız isim tamlaması

Zamirler (Adıllar)

Sözcük halindeki zamirler (kişi (şahıs), işaret, soru, dönüşlülük zamirleri; belgisiz zamir), ek halindeki zamirler (iyelik ve ilgi zamirleri)

Sıfatlar (Ön Adlar)

Niteleme ve belirtme (işaret, sayı, belgisiz, soru) sıfatları

Edat, Bağlaç, Ünlem

Edat, bağlaç ve ünlemler

Sözcükte Yapı

Ek ve kökler, yapım ekleri (isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil), gövdeler, yapısı bakımından sözcükler (basit, türemiş ve birleşik yapı)

Metin Türleri

Hikâye (öykü), masal, fabl, günlük, anı (hatıra), gezi yazısı (seyahatname), biyografi (yaşam öyküsü), otobiyografi (öz yaşam öyküsü), tiyatro, deneme, fıkra, makale, sohbet (söyleşi)

Şiir Bilgisi

Konusuna göre şiirler, kafiye (uyak), redif, ölçü

Söz Sanatları

Abartma (mübalağa), benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat)

Sözel Mantık

Görsel, Grafik, Tablo

İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama


6. Sınıf Türkçe Konuları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

6. sınıf Türkçe ders konuları nasıl?

Genel anlamda yorum gerektiren konulardan oluşsa geçen seneye göre dil bilgisi konuları daha fazla.

6. sınıf 1. dönem Türkçe konuları neler?

Kök ve Ekler
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Tamlamalar
Edatlar
Bağlaçlar
Ünlemler
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

6. sınıf 2. dönem Türkçe konuları neler?

Paragrafta Anlam
Metin Türleri
Söz Sanatları

6. sınıf Türkçe denemesinde çıkan sorular nasıl?

Özellikle okuduğunu anlama ve yorumlama düzeyindeki soruların yanında dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularından soru çıkmaktadır. Bunların dışında görsel, grafik, tablo ve sözel mantık sorularına da yer verilir. Özetle soruların büyük çoğunluğu öğrencinin yorumlama ve dikkat seviyesini ölçecek niteliktedir.

Derse nasıl hazırlanmalıyım?

Sınıfa geçen bir öğrenci geçen senelere göre daha yoğun bilgiyle karşılaşır. Bu bilgilerin unutulma riski fazla olduğu için her gün evde tekrar yapılması gerekir. Bunun dışında düzenli olarak test çözülmeli, kısa kısa notlar hazırlanmalı.


6. sınıf Türkçe konularını indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın