7. Sınıf Paragrafta Anlam Testi İndir

İşte, 7. sınıf paragrafta anlam testi:

7. Sınıf Paragrafta Anlam Testi İndir

Yapılan araştırmalar sonucunda havai fişeklerin hayvanlar üzerinde kalıcı korku oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu hayvanlar içerisinde özellikle caretta caretta türü deniz kaplumbağalarından bahsetmek istiyorum. Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalar havai fişek yüzünden denize ulaşamamaktadır. Bu yüzden caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalandıkları yerlerde gerekli tedbirler alınmalı.

1) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvanlar üzerinde çeşitli araştırmalar yapılması gerekir.

B) Caretta caretta türü deniz kaplumbağaların yuvalarının çevresinde gerekli tedbirler alınmalıdır.

C) Caretta caretta türü deniz kaplumbağaları diğer hayvanlara göre oldukça hassas yapılıdır.

D) Havai fişeklerin bütün hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Bir eleştirmen yazısında hiçbir sanat dalının ortak bir yapıya sahip olmadığını, her sanat dalının farklı yapılarda olduğunu söylemişti. Bu fikre katılsam da yazısının devamında bütün sanat dalının ortak bir kalıpla değerlendirilebileceğini söylemişti. Eleştirmenin bu çelişkisi karşısında şaşırdım çünkü bütün güzel sanat türlerinin ortak bir yapıya sahip oldukları görüşü ne kadar yanlış ise onların aynı mantığa dayandıkları görüşü de o kadar yanlıştır.

2) Aşağıdaki görüşlerden hangisi yukarıdaki parçada anlatılmak istenenle uyum içindedir?

A) Her sanat dalı belli bir zaman içinde ortaya çıkmıştır.

B) Belli bir sosyal yapıya sahip sanatların birbirlerinden farkı yoktur.

C) Resim sanatını çağdaş resim açısından yorumlamak sakıncalıdır.

D) Güzel sanatlar sadece belli bir ortam içinde oluşur ve gelişir.

Dikkat ettiniz mi bilmem, kitle iletişim araçlarının sanata verdiği önem günümüzde daha da azalmaya başladı. Daha az edebiyatçı televizyon programlarına çıkıyor ya da gazetelerin köşe yazılarında isimleri yer alıyor. Artık gazeteleri maç yorumları ve magazin haberleri işgal etmiş. Gündemin belirleyicileri olmuş durumda.

3) Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günümüzde sanata ve kültüre verilen önem yerini spor ve magazine bırakmaktadır.

B) Kitle iletişim araçları artık her alanda etkisini göstermektedir.

C) Günümüzde edebiyatçıların sayısı gittikçe azalıyor.

D) Futbolcular çeşitli alanlara yönelerek gündemi belirlemektedir.

Halk ozanları yaşamlarını ve yapıtlarını cönk adı verilen defterlere yazarlardı. Bu defterler çoğunlukla deri kaplı olup uzunlamasına açılır, bu şekilde kullanılırdı. İçinde aynı zamanda dualar da bulunan cönkler halk edebiyatının vazgeçilmez kaynaklarında biri olup ozanlar ve dönemi hakkında bilgiler verirdi.

4) Bu parçada cönklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sayfalar aşağıdan yukarı veya tam tersi şekilde çevrilirdi.

B) İçerisinde çeşitli türde yazılara rastlamak mümkündür.

C) Edebiyatımız üzerine araştırma yapacaklar için önemli kaynak niteliğindedir.

D) Eser üretmek ve kalıcılığa ulaşmak için cönklere başvurulurdu.

Batı’ya özenen ve onların tarzında eser üreten sanatçılar, kendi edebiyatımız için değil; yabancı hayranlığı değer gördüğü için bu yolda ilerlemeyi bir zorunluluk olarak görüyorlar. Sanatçı, topluma önderlik etmeyi vazife olarak gören insanlardır. Popüler kültürün estiği rüzgârda savrulmaya hakkı olamaz. Yoksa ona sanatçı denmez.

5) Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Edebiyat birikimimiz nice eserler üretmeye elverişlidir.

B) Sanatçı kitlelerin peşinden gitmek yerine onlara yeni ufuklar açmalı.

C) Batı özentisi insanların varlığı edebiyatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

D) Edebiyatımız son zamanlarda kendini tekrar etmektedir.

Bizi benzersiz kılan sadece yüzümüzün farklı olması değildir. Başkalarının göremediğini görebiliyorsak, kendimiz olmak için mücadele veriyor ve kimseyi taklit etmiyorsak kendi çizgimizi oluşturmuşuz demektir.

6) Metne göre kendi çizgimizi oluşturmak için ne yapmamız gerekir?

A) Çok çalışıp başarılı olmak

B) Başkalarının görüşlerine değer vermemek

C) Dikkat çekici hareketlerde bulunmak

D) Daha önce gidilmemiş bir yoldan ilerlemek

Roman yazmak sanılanın aksine oldukça büyük beceri gerektirir. Romanını dev bir orkestrayı yönetircesine de hazırlayabilirsin, herhangi bir çalgı aletini kullanarak da. Kullandığın çalgı aleti ne olursa olsun önemli olan hangi parçayı çaldığın değil, o çalgı aletini nasıl kullandığındır.

7) Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçerikten çok biçim (üslup) önemlidir.

B) Roman yazma hakkında çeşitli görüş vardır.

C) Sanatta etkilenme kaçınılmazdır.

D) Müzik ile edebiyatın iç içe olması gerekir.

Dedemler şehir merkezine yarım saat uzaklıkta olup mahalle ile köy arasında bir yerde kalırdı. Bir tarafta alabildiğine meyve bahçesi ve kümes hayvanları, bir taraftan da apartmanlar… Hafta sonu tatilinde oraya gitmek, şehirden bir an olsun kaçmak için can atardım. Çünkü şehrin beton binaları ve soğuk görünüşü beni de kendine benzetmeye çalışırdı.

8) Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şehrin görünüşünün insanlar üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir.

B) Dedesinin kaldığı yere gitmek istemektedir.

C) Çarpık kentleşme şehrin altyapısını olumsuz yönde etkiler.

D) Metindeki kişinin gitmek istediği yerde farklı yaşam şeklini görmek mümkün.

Bu şekilde değerlendirmelerin seni yakın bir zamanda arkadaşsız bırakır. Unutma ki başkalarının kusurları çok çabuk bulunur çünkü kusursuz insan yoktur. Önemli olan da bu kusurları ortaya çıkarıp insanları yargılamak değil, görmezlikten gelmektir.

9) Bu parçada anlatılmak istenileni aşağıdaki özlü sözlerden hangisi en iyi ifade eder?

A) Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil kendimizi cezalandırmış oluruz. (Hz. Ali)

B) Başkalarının hatalarını örtmekte gece gibi ol. (Mevlana)

C) Hata yapmak hiçbir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür. (Konfüçyüs)

D) Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir. (Einstein)

Özgünlüğü kimseden etkilenmemek olarak görenler vardır. Sanat alanında usta şairlerden etkilenmeyen genç şair var mıdır? Başka sanatçılardan etkilenmek doğaldır. Bundan korkulmamalı. Sanatçı yeter ki kendi çizgisini korusun.

10) Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatta taklide düşmeden etkilenmek doğaldır.

B) Her şairin usta bir şairden etkilenmesi gerekir.

C) Sanatçı, yapabileceklerinin ötesine geçmemeli.

D) Cesur olmak eserin niteliği açısından önemlidir.

11) Roman yazarının yapıtını korumasını, savunmasını veya tanıtmasını doğru bulmuyorum. Sen yapıtını ortaya çıkardıktan sonra o yapıt kendi başına kalmalı. Ne savunmaya ne de tanıtıma ihtiyaç duymalı. Eğer bunlara ihtiyaç duyuyorsa o zaman yazarı kadar yaşar.

Metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaya çıkan yapıt eleştirmenlere bırakılmalı ki yapıcı bir değerlendirme ortaya çıksın.

B) Eser kendi ayakları üzerinde durmayı başarabiliyorsa kalıcılığa ulaşır.

C) Yazarın kendi yapıtını koruması eserin özgünlüğü üzerine gölge düşürür.

D) Yeni çıkan bir eserin yazarı tarafından tanıtımı okurlar tarafından ciddiye alınmaz.

12) Bir köşe yazarından ne beklenir? En başta milletine karşı fayda göstermesi… Sonra dilini iyi kullanması, tabi ki de samimi olması gerekir. Yazdıkları önemini yitirmemeli yani sıcağı sıcağına sunmalı fikirlerini. Yoksa anlattıklarının hiçbir önemi kalmaz.

Bu metinde köşe yazarlarından beklenenler arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yararlı olmalı

B) Güncelliğe önem vermeli

C) İçten olmalı

D) Çok fazla yazmalı

13) Duygusal anlardan mümkün olduğu kadar uzak duran biriyim. Belki yanlış düşünebilirim ama mantığımla hareket etmekten yanayım. Duygular insanları yanlış kararlara itebilir. Bunun sonucunda da istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden hangisi parçanın anlatımına uygun düşmez?

A) Ancak mantığımız ile gerçekçi pencereden bakabiliriz.

B) Duygularımız bize insan olduğumuzu hatırlatır.

C) Duygular pusulanın ayarlanmamış halidir.

D) İnsan gemiyse duyguları da önüne çıkan buzdağından başka bir şey değildir.

14) Bana göre bir yapıtı oluşturmadan önce yazarın durumu fırtına öncesi sessizliğe benzer. Düşünür, dinler, gözlemler. Düşünceler kâğıda aktarılmaya başlandığında yoğun bir uğraş, beğenmeme ve sayfalarca dolu karalama kâğıtlar… Sonra sen mi olur?

Yukarıdaki parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yazar daha çok okura ulaşmak peşindedir.

B) Sanatın değerini okuyucu seviyesi belirlemiştir.

C) Usta yazarlar böyle zahmetli işlere girer.

D) Artık beklenen tufan gelmiştir.

15) Açıkçası sözünü ettiğim şaire bu denli yüklenmelerini doğru bulmuyorum. Ben şiirde soyut öğeler istiyorum diye şairin bu yönde yazmasını isteyemem. Şair şiirlerinde sadece günlük hayattan kesitler sunduğu için günah keçisi ilan edildi. Bir şiirde gerçek hayatın yer alması, sokağın resminin çekilmesi ne kadar kötü olabilir ki?

Bu parçada şairin hangi yönü gereksiz yere eleştirilmektedir.

A) Toplumu yansıtması

B) Tecrübesiz olması

C) Başka sanat dallarına ilgi duyması

D) Şiirden uzaklaşması

16) Her şey sendedir. Dert de sende çare de; ilgi ve alaka da sende, vurdumduymazlık da… Her neyi arıyor ve istiyorsan başkaları değil, sensin çözüm. O bakımdan sürekli yakınmaktan veya bahane bulmaktan vazgeç.

Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın en büyük engeli yine kendidir.

B) Her günümüz bir öncekinden daha iyi olmalı.

C) Ancak bir amacı olan insan kazanır.

D) Başkalarına hak ettiği ölçüde değer verelim.

17) … Yazar yapıtlarını üretecek, toplum tüketecek, eleştirmense pazarlayacak. Bu durum ticari bir kaygıya dönüştürüldüğünde sanatçı ve eleştirmenin çıkarına uygun olarak görülebilir. Elbette ki sanatçı ve eleştirmenin mesleklerini icra ederken kazanç sağlamaları doğaldır ancak aralarında danışıklı dövüş şeklinde çıkarlarını koruma düşüncesi, yaratılan bir eser üzerinde ne kadar yapıcı olabilir ki?

Yukarıdaki parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?

A) Yazarın eleştirmenlerle samimi olması doğaldır.

B) Bir eser üzerinde yazar ve eleştirmenin etkisi oldukça önemlidir.

C) Eleştirmenlerin de yapıtları vardır.

D) Günümüzde yaygın bir kanı vardır.

18) (I) Daha çok internetten veya kütüphanelerdeki araştırmalarını yeterli görüyor. (II) Bugün bazı yazarlar kitabında olayların geçtiği yerleri gezip gözlemlemeden, oranın havasını solumayıp suyunu içmeden söz konusu yerleri romanına aktarıyor. (III) Dolayısıyla yapıtları etkileyicilikten uzak kuru bir bilgi yığını halini alıyor.

Yukarıdaki cümlelerde anlamlı bir paragraf oluşturmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) ( I ) ( II ) ( III )

B) ( II ) ( I ) ( III )

C) ( II ) ( III ) ( I )

D) ( III ) ( I ) ( II )

19) Günlük koşuşturmalar yüzünden kendime vakit ayıramadığım için olsa gerek evimin dibindeki parka bile uzun süredir gelmediğimi fark ettim. Şehir telaşından uzaklaşmak, burada biraz olsun yürüyüş yaparak kafamı dinlemek istiyorum ancak iş hayatı buna engel oluyor. Hal böyleyken yaşamımı çepeçevre saran iş yoğunluğunu biraz olsun tırpanlamaya, hayatımda kendime zaman ayırmak için kesin ve net çizgiler oluşturmaya başladım. Zira buna oldukça ihtiyacım var.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yürüyüş yapmak için uygun yerler vardır.

B) Günlük koşuşturmalarda vakit çok önemlidir.

C) İnsanın kendini ihmal etmemesi gerekir.

D) İşlerinin yoğun olmasını istememektedir.

20) Romanındaki Arda adlı kişi toplumun zengin kesiminden olup sıradan insanlara karşı kendini üstün görmektedir. Ancak bir olay ona gereken dersi vermeye yetmişti. Akşam vakti köy yolunda ilerlerken arabası arızalanmıştır. Bunun üzerine kontağı kapatıp dışarı çıkar, gece vakti köylülerin ilgisiyle karşılaşır. Aralarından biri onu misafir eder, arabasını en yakın tamirciye götürür. İşte insanlığın henüz bitmediğini gösteren bu olay Arda’da içsel hesaplaşmaya değin uzanır.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar arasında zengin fakir ayrımının yapılmaması gerektiği

B) Kendisine yardım eden köylülere başka bir gün yardım ederek borcunu ödemesi

C) Romandaki kişinin bir olay üzerine insanlara olan bakış açısının değişmeye başlaması.

D) Gerekli tedbiri almadığı içi arabası bozulan ardanın bu konuda kendini eleştirmesi

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A , 11-B, 12-D, 13-B, 14-D, 15-A, 16-A, 17-D, 18-B, 19-C, 20-C

Soruları indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın