7. Sınıf Türkçe Konuları

7. sınıf Türkçe konuları dil bilgisi, yazım bilgisi ve anlam bilgisi olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılır. Bu konular 8. sınıfın temelini oluşturur. Sizler için o konuları ve alt başlıkları bu sayfada sıraladım:

7. Sınıf Türkçe Konuları

Fiiller (Eylemler)

Fiillerin Anlam Özellikleri (İş, Oluş, Durum)

Çekimli Fiiller

Haber Kipleri

Dilek (Tasarlama) Kipleri

Kişi (Şahıs) Ekleri

Fiillerde Olumsuzluk

Fiillerde Soru

Sözcükte Anlam

Çok anlamlılık, gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlamlı sözcükler, yakın anlamlı sözcükler, zıt (karşıt) anlamlı sözcükler, eş sesli (sesteş) sözcükler, somut ve soyut anlam, nicel ve nitel anlam, ikilemeler, duyular arası aktarma, deyimler, sözcük ve söz gruplarının cümleye katığı anlam.

Fiilde Yapı

Basit, türemiş ve birleşik yapılı (kurallı, yardımcı fiille oluşan, anlamca kaynaşmış) fiiller.

Anlam (Zaman, Kip) Kayması

Cümlede Anlam

Öznel, nesnel, doğrudan, dolaylı anlatım; amaç, neden, koşul cümleleri; yakın, karşıt, örtülü anlam; tanım, içerik, üslup, aşamalı durum, karşılaştırma, olasılık, varsayım, öneri, tasarı, eleştiri, öz eleştiri, yakınma, sitem, pişmanlık, hayıflanma, küçümseme, azımsama, ön yargı, beğenme, beklenti, gerçekleşmemiş beklenti, özlem, kaygı, şaşırma ve kararsızlık cümleleri.

7. sınıf Türkçe konularının listelendiği kutucuk.

Zarflar (Belirteç)

Durum zarfı, zaman zarfı, yer-yön zarfı, azlık-çokluk (miktar) zarfı ve soru zarfı.

Paragrafta Anlam

Paragrafta konu, başlık, ana fikir, yardımcı fikir, anahtar sözcükler, paragrafın bölümleri, paragraf tamamlama, paragraf oluşturma, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafın bölümleri, paragrafın bütünlüğü, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, hikâyenin unsurları, paragrafta kullanılan duyular, anlatımın özellikleri (yalın, duru, açık, doğal, yoğun, akıcı, özgün, özlü), anlatıcı türleri ve bakış açıları.

Ek Fiil (Ek Eylem)

Basit ve birleşik çekimli fiiller, isimlere gelen ek fiiller ve fiillere gelen ek fiiller.

Yazım Kuralları

Büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, “de”lerin yazımı, “ki”lerin yazımı, “mi”lerin yazımı, ikilemeler ve pekiştirme sözcüklerinin yazımı, birleşik sözcüklerin yazımı ve bazı sözcüklerin doğru yazımı.

Noktalama İşaretleri

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi (konuşma çizgisi), tırnak işareti, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işareti.

Metin Türleri

Hikâye (öykü), masal, fabl, günlük, anı (hatıra), gezi yazısı (seyahatname), biyografi (yaşam öyküsü), otobiyografi (öz yaşam öyküsü), mektup, tiyatro, haber yazısı, deneme, fıkra, makale ve sohbet (söyleşi).

Söz Sanatları

Abartma (mübalağa), benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat).

Anlatım Bozukluğu

Gereksiz sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı, anlam belirsizliği, sıralama ve mantık hatası ve deyim yanlışlığı.

Sözel Mantık

Görsel, Grafik, Tablo

İnfografik (bilgilendirme grafiği) tasarım, görsel, afiş ve tablo yorumlama.


7. Sınıf Türkçe Konuları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

7. Sınıf 1. Dönem Konuların Nelerdir?

Çekimli Fiiller
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Fiilde Yapı
Ek Fiiller
Zarflar (Belirteçler)

7. Sınıf 2. Dönem Konuları Nelerdir?


Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Metin Türleri
Söz Sanatları
Anlatım Bozukluğu

7. Sınıf Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalıyız?

7. sınıf Türkçe dersinde bilgi gerektiren ve ilk kez işlenecek konular “Fiiller” ve “Zarflar”dır. Ayrıca bilgi isteyen “Yazım Kuralları”, “Noktalama İşaretleri” ve “Metin Türleri” konularının önemli kısmı da geçen sene işlenmişti. Bunların dışındakilerin hemen hepsi anlam bilgisi konularıdır. O yüzden okulda işlenenlerle ilgili tekrar yapılmalı, sonrasında bilgi soruları çözülmeli, yorum düzeyinde konular için de yeni nesil testler çözülmeli.


Yorum yapın