8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

8. sınıf cümlenin ögeleri nelerdir, 8. sınıf cümlenin ögelerini hangi alt başlıklara ayırırız? Günlük yaşamda kullandığımız cümlelerin yapısal bölümleri ve her bölümün ayrı ayrı görevleri vardır. Bu sayfada sizlere cümledeki her bir ögenin görevinden ve bulunma yöntemlerinden bahsedeceğim. İşte, 8. sınıf cümlenin ögeleri konu anlatımı:

8. Sınıf Cümlenin Ögeleri

Temel Ögeler: Özne ve Yüklem

Yardımcı Ögeler: Nesne (Düz Tümleç), Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) ve Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)

Ara Sözler: Cümle İçi Unsur ve Cümle Dışı Unsur (Ara Cümle)

Cümlede Vurgu,

Sol sayfasında "8. Sınıf Cümlenin Ögeleri" yazısı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında ögeleri bulmak için sorduğumuz "Kim, ne ile, nereye, kime, ne, ne diye, nasıl, ne zaman, neden, kime?" sorularının yazılı olduğu defter.

8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

A) Temel Ögeler

1) Yüklem

8. sınıf cümlenin ögeleri konusunda işleyeceğimiz ilk alt başlık yüklemdir. Bu öge, cümlenin anlamını tamamlar, o yüzden yokluğunda cümle eksik kalır ve üç nokta (…) ile biter.

Örnekler:

Dün işlediğimiz konunun bazı yerlerini tam anlamadım. (Yüklem)

Yarın arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. (Yüklem)

Çözüm: “Gideceğiz” sözcüğü hariç her biri cümleden ayrı ayrı çıkarıldığında anlamda eksilmenin olmadığı görülür ama “gideceğiz” sözcüğü çıkarıldığında cümle eksik olur çünkü yüklemdir. Adından da anlaşılacağı gibi yüklemler cümlenin anlamını kendi üzerinde yükler.

Not: Yüklemler tür olarak isim ya da fiilden oluşur.
​Örnekler:

Toplantıya katılmayacağını söyledi. (Fiil yüklemi) 

Sen iyi bir arkadaşsın. (Tamlama halinde isim yüklemi)

Aşağıdaki not diğer ögeler için de önemlidir. Bu nedenle dikkat etmekte fayda var.

NOT: Yüklem ya da herhangi bir öge, söz öbeğinden (söz grubundan) oluşabilir. Bu durumda isimlerde sıfat ya da isim tamlaması, fiillerde ise birleşik yapı ya da deyim özelliği aranır.

Örnekler:

Burası binanın yangın merdiveniymiş. (Ad tamlamasından oluşmuş yüklem.) 

Onların oturduğu yer geniş bahçeli büyük bir evdi. (Sıfat tamlamasından oluşmuş yüklem.) ​

Saygısız tavırları yüzünden gözden düştü. (Deyimden oluşmuş yüklem.) 

Kimseye haber vermeden evi terk etti. (Birleşik yapılı fiilden oluşmuş yüklem.)

Not: Yüklemi sonda olan cümleler kurallı, başta veya cümle içinde olanlar devrik cümleyi oluşturur.

​Örnekler:

Çok uğraştı bahçedeki çiçeklerin bakımı için. (Devrik Cümle) 

Yetkililerin açıklama yapmasını bekliyoruz. (Kurallı Cümle)

2) Özne

8. sınıf cümlenin ögeleri konusunda işleyeceğimiz ikinci alt başlık da öznedir. Özne; fiil yüklemli cümlelerde yüklemin bildirdiği işi yapan, isim yüklemli cümlelerde yükleme konu olan bir ögedir ayrıca bu ögeyi bulmak için yükleme “kim” ya da “ne?” sorularından birini sorarız.

Örnekler:

Çocuklar buraya bir poşet bıraktı. (Kim bıraktı?) 

Birkaç kedi yanımıza kadar geldi. (Gelen ne?) 

Programda okunan şiirler adamcağızı oldukça duygulandırmıştı. (Duygulandıran ne?)

Not: Bazı özneler doğrudan cümle içinde verilmeyebilir yani gizli halde olabilir. Bu tür özneler “ben, sen, o; biz, siz ya da onlar” kişi (şahıs) zamirleriyle ifade edilir.

​Örnekler:

(Ben) Etkin bir çalışma ile bitirirsin sanmıştım. (Kim sanmış?) 

(Biz) Turnelere önümüzdeki hafta çıkacağız. (Kim çıkacak?) 

(Onlar) Vereceğim komutla kulaç atmaya başlayacaklar. (Kim başlayacak?)

(O) Sandalyeye oturduktan sonra elindeki dosyayı memura verdi. (Kim verdi?)

Not: Bazı fiil yüklemli cümlelerde işi yapan belli olmaz, bu durumda özne yapılan işten etkilenen bir öge olur ancak yine de gerçek özne gibi “kim?” ya da “ne?” sorularından biriyle bulunur. Bu tür öznelere “sözde özne” denir ayrıca bunların bulunduğu cümlelerde fiil yüklemleri “başkası tarafından” sözüyle okunmaya uygundur.

Örnekler:

Kalemim çöpe atılmış. (Atılan ne?) 

Odanız yarım saate kadar temizlenir. (Temizlenen ne?)

Yukarıda görüldüğü gibi sözde özneler işi yapan değil, yapılan işten etkilenen ögelerdir.

B) Yardımcı Ögeler

1) Nesne (Düz Tümleç)

Fiil yüklemli cümlelerde öznenin yaptığı işten etkilenen bir ögedir. Yükleme “neyi?”, “kimi?” ya da “ne?” sorularından birini sorarak buluruz.

Not: Nesneler “neyi?” ya da “kimi?” sorularından biriyle bulunuyorsa belirtili, “ne?” sorusuyla bulunuyorsa belirtisizdir.

Örnekler:

Görevliler, duvarları küf apartmanı ilaçladı. (Görevliler neyi ilaçladı?) 

Annesinden telefonu istemiş. (O, neyi istemiş?) 

Yaramazlık yapan kardeşini uyarmalısın. (Sen kimi uyarmalısın?) 

Ağaçtan büyükçe bir greyfurt kopardım. (Ben ne kopardım?)​

Not: Durum belirten (uyumak, sevinmek, susmak…) fiillerin yüklem olduğu cümlelerde veya isim yüklemli cümlelerde nesne aranmaz çünkü nesne sadece “onu” sözcüğüyle okunabilen yani iş belirten fiillerin yüklem olduğu cümlelerde aranır.

​Örnekler:

Dosyayı masaya bırakıp gitti. (Bu cümlede nesneyi aramayız çünkü durum belirten fiil, yüklem olmuştur.)

Kalemimi atan kişi sensin. (Bu cümlede de nesne olmaz çünkü yüklemin türü isimdir.)​

Taktik: Bir cümlede önce yüklem, sonra özne aranır. Daha sonra herhangi bir öge aranarak devam edilir.

2) Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)

Cümlede yüklemin yerini (yönelme, bulunma ve ayrılma anlamında) belirten ögedir. Bu ögeyi bulmak için yükleme “nerede, nereden, nereye, kimde, kimden kime, neyde, neyden ya da neye?” sorularından birini sorarız.

Örnekler:

Yaşlı adam marketten peynir ve ekmek aldı. (Nereden aldı?)

Küçük çocuk, babasına üzgün bir ifadeyle baktı. (Kime baktı?)

Öykülerinde iletişim sorunlarından bahsediyor. (Neyde bahsediyor, neyden bahsediyor?)

İnsanlardan hiçbir beklentim yok. (Kimden hiçbir beklentim yok?)

Ahmetler yarın Mersin’den Adana’ya gidecek. (Nereden gidecek, nereye gidecek?)

Dikkat: Görüldüğü gibi bir cümlede iki yer tamlayıcısı olabilir.

3) Zarf Tümleci (Zarf Tamlayıcısı)

Cümlede amaç, sebep, koşul, zaman, araç (vasıta), birliktelik, durum ya da miktar anlamı taşıyan ögedir.

a. “Amaç”, “sebep” ya da “koşul” anlamında zarf tümlecini bulmak için yükleme “neden?” , “niçin?”, “niye?”, “ne diye?”, “hangi koşulla?” sorularından birini sorarız.

b. “Zaman” anlamında zarf tümlecini bulmak için yükleme “ne zaman?” sorusunu sorarız.

c. “Araç (vasıta)” ya da “birliktelik” anlamındaki zarf tümlecini bulmak için yükleme “ne ile?”, “kim ile?” sorularından uygun olanını sorarız.

d. “Durum” anlamındaki zarf tümlecini bulmak için fiil yüklemine “nasıl?” sorusunu sorarız.

e. “Miktar” anlamındaki zarf tümlecini bulmak için fiil yüklemine “ne kadar?” sorusunu sorarız.

Örnekler:

Bizim evden sessizce ayrıldı. (Durum anlamı) 

Hastalandığı için gelemedi. (Sebep anlamı) 

Beni dinlersen anlarsın. (Koşul anlamı) ​

Eve gelir gelmez telefon çaldı. (Zaman anlamı) 

Gün boyu / çok çalıştım. (İlki zaman, ikincisi miktar anlamı) 

Gaziantep’e uçakla gideceğim. (Araç, vasıta anlamı) 

Takım arkadaşım Cemal’le birçok görevi tamamladım. (Birliktelik anlamı) 

Arif Bey, yemekleri hazırlamak için kamp alanına gitti. (Amaç anlamı)

Not: “İleri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri” sözcükleri herhangi bir ek almadan doğrudan fiil yükleminin yönünü belirtiyorsa zarf tümleci olur ancak ek alması durumunda soruya göre verdiği cevaba bakarız.

Örnekler:

Olduğu yerden ileri zıpladı. (Zarf tümleci) 

Olduğu yerden ileriye zıpladı. (Yer tamlayıcısı) 

Yoğun sisten dolayı bir metre ileriyi göremiyorduk. (Nesne)

Bize ileri teknoloji gerekir. (Özne)


Ara Sözler

Ara sözlerin iki ayrı oluşumu vardır:

1) Cümle İçi Unsurlar

Kendinden önceki ögenin açıklayıcısı olup başında ve sonunda virgül ( , ) ya da kısa çizgi ( – ) olur. Ayrıca açıklayıcısı olduğu ögeyle bütündür. Yani onunla aynı öge içinde değerlendiririz.

Örnekler:

Öğretmen sınıf başkanını, Ahmet’i, yanına çağırdı. (Ara söz nesnenin açıklayıcısıdır.) 

Annem –canımdan çok sevdiğim insan– hastalanmış. (Ara söz öznenin açıklayıcısıdır.) 

Yarın toplantı için Ankara’ya –başkente– gidecekmiş. (Ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısıdır.)

2) Cümle Dışı Unsurlar (Ara Cümleler)

Herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir. Bu yüzden herhangi bir öge olarak da değerlendirmeyiz. Genellikle onay, ret, hitap, ünlem sözcükleri olarak ya da cümle içinde cümle şeklinde karşımıza çıkar. Cümle başında olan ara cümleleri tek virgülle ayırırken cümle içinde olanların başında ve sonunda virgül ya da kısa çizgi olur.

Aşağıda altı çizili sözcük veya sözcük grupları ara cümle olarak örneklendirilmiştir.

Örnekler:

Eyvah, ev yanıyor! 

Tamam, dediğin olsun. 

Ona çok kızdığımı –ki sen de biliyorsun– anneme söyledim.


8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Cümlede Vurgu

Cümlede vurguyu aşağıdaki kurallara göre ararız:

1. Fiil yüklemli cümlelerde yüklemden hemen önceki öge vurguludur.

Örnekler:

Size yarın kalemi vereceğim. (Nesne vurgulu.) 

Kalemi yarın size vereceğim. (Vurgu yer tamlayıcısı üzerinde.) ​

Size kalemi yarın vereceğim. (Zarf tümleci vurgulu.)

2. İsim yüklemli cümlelerde ise vurgu yüklem üzerindedir.

Örnekler:

Seni buraya davet eden kişi benim. (Vurgu yüklem üzerindedir.) 

Yeni alınan sandalyeler salonda. (Yüklem vurguludur.)

3. “de” bağlacı ya da “mi?” soru edatının bulunduğu cümlelerde yüklemin türü önemli değildir. Vurgu bu bağlaç ya da soru edatından önceki öge üzerindedir.

Örnekler:

Okula yarın malzeme de göndereceğiz. (Vurgu “malzeme” öznesi üzerindedir.)

Okula yarın da malzeme göndereceğiz. (Zarf T. vurgulu.)

Yarınki malzemeleri okula mı göndereceğiz? (Yer T. vurgulu.)


8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Sıkça Sorulan Sorular

Cümlenin ögelerini bulmak için hangi sorular sorulur?

Özne için kim, ne?
Nesne için neyi, kimi, ne?
Yer tamlayıcısı için nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden?
Zarf tümleci için neden, niçin, niye, ne diye, hangi amaçla, hangi sebeple, hangi koşulla, ne zaman, nasıl, ne kadar, ne ile, kim ile… gibi soruları sorarız.

Cümlenin temel ögeleri nelerdir?

Cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir.

Dolaylı tümleç ile zarf tümleci nasıl ayırt edilir?

Dolaylı tümleç yönelme, bulunma veya ayrılma anlamı bildirir ancak zarf tümleci sebep, amaç, koşul, zaman, durum, miktar, birliktelik ya da araç anlamı bildirir.

Özne ve nesne nasıl ayırt edilir?

Özne yüklemin bildirdiği işi yapan, nesne ise öznenin yaptığı işten etkilenen bir ögedir. Bir cümlede önce özneyi ararız, varsa sonra nesneyi ararız.

Kaç tane tümleç var?

Nesne (düz tümleç), dolayı tümleç, zarf tümleci ve edatlı tümleç olmak üzere toplam dört tane tümleç vardır. Bunlar aynı zamanda yardımcı ögeleri oluşturuyor ancak edatlı tümleç konusunu lisede işleyeceğiz.


8. sınıf cümlenin ögeleri konu anlatımını indirmek için tıklayınız.

8. sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

Beni Instagram üzerinden takip ediniz.


10 thoughts on “8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir