8. Sınıf Fiilimsi Çözümlü Sorular

8. sınıflar için LGS’ye hazırlık amacıyla çözümlü fiilimsi soruları hazırladım. Soruları çözdükten sonra çözümlerini kontrol edebilirsiniz. İşte, 8. sınıf fiilimsi çözümlü sorular:

8. Sınıf Fiilimsi Çözümlü Sorular

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?

A) Bu hayatta mutlu olmak istiyorsan hiçbir şeyi kafaya takmayacaksın.

B) Yağmur toprağa düşünce çok güzel kokardı bahçemiz.

C) Kahvaltı masasında tereyağıyla ekmeği gören çocuğun iştahı kabardı.

D) Takım arkadaşlarıyla yaptığı dans gösterisi herkesi şaşırttı.

Çözüm için tıklayınız.

“A” seçeneğindeki “olmak” sözcüğü isim fiildir.


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır?

A) Sonbahar aylarında birçok turist buraya gelir, gölün güzel manzarasını izlerdi.

B) Konuşma sırasında heyecanlandığı için mola vermek zorunda kaldı.

C) 1980 model arazi aracını büyük bir gürültüyle çalıştırdıktan sonra gaza basıp ilerledi.

D) Takvim yoksa bile göçmen kuşların gidişiyle sonbaharın geldiğini anlarsınız.

Çözüm için tıklayınız.

“B” seçeneğinde “heyecanlandığı”, “C”de “çalıştırdıktan”, “D”de “geldiğini” sözcükleri sıfat fiildir ama “A” seçeneğinde sıfat fiil yoktur.


3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır?

A) Her sabah işine gitmek için kestirme yolları kullanıyordu.

B) Gelecekte pişman olmamak için şimdi çalışman gerekir.

C) İçinde doğan umutsuzluk, aylar boyunca yıpratmıştı onu.

D) Piknik alanına varınca arabadan inip masa ve sandalyeleri çıkardı.

Çözüm için tıklayınız.

“D” seçeneğindeki “varınca” sözcüğü “-ınca” ekini almış ve zaman görevinde olan bir zarf fiildir.


4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?

A) Çocuğun şirin hareketleri karşısında asık suratı gitmiş hatta gülmeye başlamıştı.

B) Takımındaki oyuncuları motive etmek için coşkulu konuşmalar yaptı.

C) Küçükken bahar aylarında rengârenk uçurtmaların gökyüzünü süslediğine şahit olurduk.

D) Kumların sıcağına aldırmadan hızlı adımlarla denize doğru yürüdü.

Çözüm için tıklayınız.

“C” seçeneğindeki “süslediğine” sözcüğü “-dik” ekini almış bir sıfat fiildir. Ayrıca nitelediği isim düştüğü için de adlaşmış sıfat görevindedir.


5) Sıfat fiiller tamlayan durumunda veya adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kendine bile faydası olmayan birine umut bağlarsan sonunda hayal kırıklığı yaşarsın.

B) Turistin dediklerinden hiçbir şey anlamayınca telefonla İngilizce öğretmenini aradı.

C) Benim gibi çocukluğu kar içinde geçmiş insanlar, her soğuk havada o günleri hayal eder.

D) Bahçeye çıkıp fırtınadan geriye kalan çardağa ve dalları kırılmış ağaçlara baktı.

Çözüm için tıklayınız.

“A” seçeneğindeki “olmayan biri” sözcüğü tamlama kurmuş, “C” seçeneğindeki “çocukluğu kar içinde geçmiş insanlar” tamlama kurmuş, “D” seçeneğindeki “fırtınadan geriye kalan çardak” tamlama kurmuş ama “B” seçeneğinde “dediklerinden” sözcüğü nitelediği isim düştüğü için adlaşmış sıfat görendedir.


6) Zarf fiiller cümlede durum veya zaman görevini üstlenir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuklarının bayramda ziyaret edeceğini düşünerek yemek yapmaya başladı.

B) Son soruyu da cevaplar cevaplamaz optik formu öğretmene verdi.

C) Herkes derin bir sessizlik içinde yere bakarken asansör 7. katta durdu.

D) Kendime orta kalitede bir gitar alınca kursa başlayacağım.

Çözüm için tıklayınız.

Fiil soylu sözcüklere “nasıl?” sorusunu sorarak bulduğunuz zarf fiiller “durum”, “ne zaman?” sorusunu sorarak bulduklarınız ise “zaman” görevindedir. Yukarıdaki sorunun “B” seçeneğindeki “cevaplar cevaplamaz“, “C” seçeneğindeki “bakarken“, “D” seçeneğindeki “alınca” zarf fiilleri zaman görevindedir ama “A” seçeneğindeki “düşünerek” zarf fiili durum görevindedir.


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil ve zarf fiil birlikte kullanılmamıştır?

A) Artvin’e, halasının yanına, gideceklerini duyunca sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

B) Taksiciye adres soran adam, cevap alamayınca yoluna devam etti.

C) Lokantadan içeri girip tanıdık biri olup olmadığına baktı.

D) Ağaç topluluğunun olduğu yerde neşeyle ötüşmeleri olurdu kuşların.

Çözüm için tıklayınız.

“A” seçeneğinde “gideceklerini” sıfat fiil, “duyunca” zarf fiil; “B” seçeneğinde “soran” sıfat fiil, “alamayınca” zarf fiil; “C” seçeneğinde “girip” zarf fiil, “tanıdık” sıfat fiildir ama “D” seçeneğinde “olduğu” sıfat fiil varken zarf fiile yer verilmemiştir.


8) Fiilimsiler; isim, sıfat ve zarf fiil olmak üzere üçer ayrılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne de yer verilmiştir?

A) 5. katın mutfak penceresinden duman çıkınca sokaktaki insanlar itfaiyeyi arayıp güvenli yerlerden binayı izlemeye koyuldu.

B) Kanatları uzun olduğu için gökyüzünde saatlerce süzülebilen leylekler, bu sayede kıtalar arası göçlerde zorluk çekmez.

C) Anne ve babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybeden çocuk, hayatın ne kadar acımasız olduğunu anlamış.

D) “Tekrar yaşasaydım…” diye başlayan cümleleri kurarak bir ömür geçireceğine alışkanlıklarını değiştirmen, biraz da gayret edip çalışman gerekir.

Çözüm için tıklayınız.

“A” seçeneğinde zarf fiil (çıkınca, arayıp), isim fiil (izlemeye) var. “B” seçeneğinde sıfat fiil (olduğu, süzülebilen) var. “C” seçeneğinde sıfat fiil (kaybeden, oldunu) var. “D” seçeneğinde isim fiil (değiştirmen, çalışman), sıfat fiil (başlayan, geçireceğine) ve zarf fiil (diye, kurarak, edip) bir arada kullanılmış.


9) “Odanın ışığını kapatır kapatmaz bahçede bir tilki gördü.” Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Çocuğu yola çıkmasın diye elinden sıkıca tutuyordu.

B) Tepkiyle karşılaşmamak için aklındaki işleri kimseye söylemezdi.

C) Kocasının getirdiği çiçekleri içi su dolu vazoya bıraktı.

D) Anneannesinin bu şekilde konuşması çocuğu şaşırtmıştı.

Çözüm için tıklayınız.

Soru kökünde yer alan örnek cümlede “kapatır kapatmaz” ile türce özdeş (aynı) olan fiilimsi “A” seçeneğindeki “diye” (de – y – e) sözcüğüdür çünkü her ikisi de zarf fiil.


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Çocukla göz göze gelince başka yöne bakmaya çalıştı.

B) Onun için kitap okumak vazgeçilmez bir uğraştı.

C) Şiirleriyle eleştirmenlerden tam puan aldı.

D) Öyküleri arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum.

Çözüm için tıklayınız.

“A” seçeneğinde zarf fiil (gelince) ve isim fiil (bakmaya), “B” seçeneğinde isim fiil (okumak) ve sıfat fiil (vazgeçilmez), “D” seçeneğinde sıfat fiil (olduğunu) var ama “C” seçeneğinde herhangi bir fiilimsiye yer verilmemiş.


11) “Eser hakkında yapıcı olmayan tartışmaların ne yazara ne de okura katkısı var. Eleştiriler yazara yol göstermeli, okuru aydınlatmalı ki eser üzerinde olumlu etki bıraksın.”

Bu metinde yer alan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kimseye bir şey söylemeden konser alanını terk etti.

B) Lunaparka gideceklerini duyunca havalara uçtu.

C) Soğuk havada ilerlerken fırtına birden şiddetlendi.

D) Seni her konuda desteklemek zorunda değilim.

Çözüm için tıklayınız.

Metinde sadece bir sıfat fiil (olmayan) kullanılmış. Aynı türden fiilimsiyi “B” seçeneğinde (gideceklerini) görürüz.


12) “Çocuğuna sürekli yardım etmen ve kendi kararlarını alırken yönlendirmen, onun bağımsız iş yapabilme becerisini köreltir. Böylece öz güvenini kazanamadığı gibi büyüdükten sonra kendi ayaklarının üzerinde durmakta zorluk çekebilir.”

Bu metinde kaç fiilimsi var?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Çözüm için tıklayınız.

Metinde “etmen” (isim fiil), “alırken” (zarf fiil), “yönlendirmen” (isim fiil), “yapabilme” (isim fiil), “kazanamadığı” (sıfat fiil), “büyüdükten” (sıfat fiil), “durmakta” (isim fiil) olmak üzere toplam 7 tane fiilimsi kullanılmış. Cevap: “C”


8. Sınıf Fiilimsi Çözümlü Sorular

Yorum yapın