8. Sınıf Kasım Ayı Türkçe Deneme Sınavı

İşte, yorumlama sorularının ağırlıkta olduğu 8. sınıf kasım ayı Türkçe deneme sınavı:

8. Sınıf Kasım Ayı Türkçe Deneme Sınavı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Apartmanın bahçe duvarı boydan boya leylaklarla kaplandı. (sarmak, bürümek, yayılmak)

B) Sabah sabah böyle bir maceraya girmen, hem bizi hem de kendini tehlikeye attı. (gereksiz, tehlikeli eylem)

C) Çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için işteki tüm zorluğa katlanıyordu. (dayanmak, tahammül etmek)

D) Ben de oralıyım ama uzun yıllar boyunca oraya hiç gitmedim. (ilgilenmek, önem vermek)

Üzerinde "kaldırmak" kelimesinin çok anlamlı örneklerinin yazılı olduğu tabloda hatalı olanın sorulduğu çoktan seçmeli soru görseli.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce yoktur?

A) Asma altında nefis ayranlarımızı içip dinlendik.

B) Sesimizi duyan sevimli çocuklar bize doğru koştular.

C) Onun romanları sanki beni anlatıyordu.

D) Ağustosun ortasında buralar sıcak olurdu.

Her sene bahçedeki özellikle dalları kurumuş ağaçları budadığını söyleyen görevli, bu seneden sonra bu işler için bir yardımcıya ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

4) Buna göre görevli hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bahçedeki birçok ağacı budamıştır.

B) Birden fazla yıl aynı görevi sürdürmüştür.

C) Sadece yardımcıya ihtiyaç duyduğunu söylemiştir.

D) Bu sene yardımcıya gereksinim duymamıştır.

Sözcükler şiir içerisinde çiçek bahçesine benzer. Şairin görevi ise daha çok çiçek ekerek bu bahçeyi renk cümbüşü haline getirmektir.

5) Yukarıdaki metinde şairin görevi ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) Daha çok eser üretmek

B) Özgün olmak

C) Sözcüklere yeni anlamlar yüklemek

D) Toplumun ihtiyaçlarını gözetmek

Yazarken yazdıklarım arasında bir tutarsızlık var mı diye sürekli denetlerim. Bunu yapmazsam ipin ucunu kaçırırım diye korkarım.

6) Yazar denetlemeyi bıraktığında ne gibi sorun ortaya çıkabilir?

A) Düşünceler arasında uyumsuzluğun ortaya çıkması ve okur üzerindeki inandırıcılığını yitirmesi

B) Tekrara düşmesi ve kendini yinelemesi sebebiyle yeni fikirleri ortaya koyamaması

C) Ölçü ve uyağı kullanmaması sebebiyle şiirdeki ritmin kaybolması

D) Şiirlerinin sanalı anlatımdan uzak kalması sonucunda düzyazıya yaklaşması

Bazı kitaplar vardır ki onları birkaç defa da okusanız her defasında onlardan farklı tatlar çıkarırsınız. Çünkü yazar sözcükleri özenle seçer ve onlara farklı anlamlar da yüklemeyi bilir.

7) Aşağıdakilerden hangisi bu parçada övülen kitapların ortak özelliğidir?

A) Açık

B) Yoğun

C) Sade

D) Özgün

Çalışma odam evin kuzeyine bakan genişçe bir odadır. Aslında kışın çok soğuk olur ama parka baktığı için sessizdir. Bu nedenle dışarıdan herhangi bir ses gelmez. İster gündüz ister gece olsun çalışmalarım için uygun bir ortamdır odam. Ahşaptan yapılmış uzun masam… Masanın üzerinde dizüstü bilgisayarım ve hemen yanında kitaplarımı yerleştirdiğim raflar, rafların ahşabına unutmayayım diye yapıştırdığım renkli kâğıtlar… Yazıcı, müsveddelerimi attığım çöp kutusu, dinlenmek için tekli koltuğum, misafirlerim için köşeli koltuk, ortada sehpa… Aydınlatma sistemi de gözü yormayacak şekildedir. Duvarda beyaz ışıklı aplikler, tavan kenarlarında sarı ışıklı spot lambalar ve tavan ortasında sade bir avize… Bu ışıkların hepsini bir açmasam da akşam çalışmalarımda spotları, gece kitap okumalarımda aplikleri, misafirim geldiğinde avizeyi açarım.

8) Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kitap okurken beyaz ışıklı lambaları yakar.

B) Bilgisayarla ilgili çalışmalarını masada yapar.

C) Akşam çalışırken sarı ışıklı lambayı yakar.

D) Oda hem çalışmalar hem de misafirler için uygundur.

Yazarın otobiyografisini okuduğunuzda küçüklüğünde oldukça yoksul bir çocukluk dönemi geçirdiğini göreceksiniz. Babasının da ölümüyle çaresizlik içinde köye dönüp dedesine yardım etmeye başlamış. Büyüyünceye kadar bu böyle devam etmiş ama hiç isyan etmemiş. 20’sine vardığında annesini de kaybetmiş ama yine de hayata sıkı sıkı tutunmaya devam etmiş. Van’a memur olarak atandıktan sonra yalnızlığı da fırsat bilip kendini okumaya vermiş. Okudukça ufku açılıyor, yeni dünyalar keşfetmenin heyecanını yaşıyordu. Bu zevkten mahrum kalamazdı ve yıllarca okudu. Emekliliği gelince yazmaya başladı. Bundan da ayrı tat almıştı. O artık yalnız yaşayan biri olarak hayatı herkes için daha yaşanır hale getirmeyi görev bilmiştir.

9) Bu parçada söz konusu yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayatında bazı değişiklikler olmuş ama pes etmemiştir.

B) Yaşanan kayıplardan hiçbir şekilde etkilenmeden mücadele etmiştir.

C) Yalnız olduğu dönemlerde yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşamıştır.

D) Bazı olumsuzluğu araç olarak değerlendirip kendini geliştirmeyi bilmiştir.

“Her işin veya sözün uygun bir zamanı ve yeri vardır. Bu uygunluk sağlanamamışsa birilerini rahatsız edip onların tepkisine neden olur.”

10) Yukarıdaki parçada verilmek istenen mesajı aşağıdaki atasözlerinden hangisi daha uygundur?

A) Bugünün işini yarına bırakma.

B) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

C) Vakitsiz öten horozun başını keserler.

D) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

Deneme yazarları insanların bir düşünceye körü körüne bağlanmasına karşıdır. Zaten denemelerinde de okurlarına kendi düşüncesini dayatmazlar. O yüzden bu türdeki yapıtlarda yazarlar insanların tek bir düşünceyi, bilgi yolunu seçmekten çok olaylara farklı açılardan bakılmasını sağlarlar. İsterler ki okurlar bir durum karşısında farklı bakış açılarından mantığına en uygununu seçsin. Denemelerde görüşler irdelenirken yeni ve bambaşka bakış açıları ortaya çıkar. Yani “Bana göre şöyle.” derken yazar “Falanca yazara göre de böyledir.” demeyi bilir.

11) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denemelerde ortaya atılan yargılar kanıtlarıyla sunularak okuyucunun inanması sağlanır.

B) Deneme yazarları sadece kendi görüşünün savunulmasını ister.

C) Denemelerde yazar mutlaka başka kişilerin sözüne de yer verir.

D) Deneme yazarları çeşitli görüşleri bir arada vererek kararı okuyucuya bırakır.

Özgünlük, kimsenin yazmadığı konuda roman yazmak değildir. Bu zaten mümkün değil çünkü yazılmamış konu yoktur. Öyle olsaydı “aşk” konusu yüzyıllar boyunca işlenmezdi. Önemli olan ele alınan bir koyu herkesten farklı biçimde anlatmaktır.

12) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı konularda yazmak

B) Farklılık, içerikte değil üslupta aranır.

C) İşlenecek farklı bir konu kalmamıştır.

D) Edebiyat ürünleri kendini tekrar etmekte.

Güneş daha doğmadan çıkacaksın yola. Sabahın bu saatlerinde doğanın eşsiz güzelliği karşısında bütün kelimeler kifayetsiz kalır. Yapacak tek şey kalmıştır: Doğanın büyüleyici güzelliğini izlemek! Hiç yaşlanmayacakmış gibi, her an çocuk kalacakmış gibi izlemek… Sonra en iyi ne yapılır, biliyor musunuz? Çimlerin üstünde coşkuyla koşmak… O an kuşlar size eşlik etmeye başlar. Artık anlarsınız ki siz doğanın bir parçasısınız.

13) Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa yürüyüşü, sadece sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.

B) Erken kalkarak günün verimli geçmesini sağlayabiliriz.

C) Yalnız yaşayanlar doğal ortamda daha mutlu olurlar.

D) Doğayla iç içe olanlar kendilerini doğanın bir parçası olarak görür.

14) Fiilimsiler isim, sıfat ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç fiilimsi türüne yer verilmiştir?

A) Gereksiz yere konuşarak çalışanların dikkatini dağıtmanı istemiyorum.

B) Bir konuşma esnasında dikkatleri kendi üzerinde toplamayı biliyor.

C) İlkokuldayken masal okumayı ve dinlemeyi çok severdim.

D) Okul gezisinde yeni yerler görme, bol bol fotoğraf çektirme imkânım oldu.

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca temel öğelerden oluşmuştur?

A) Selden önce bu bölgenin toprağı çok verimliydi.

B) Sizi sergi salonuna kendim götüreceğim.

C) Yakasından tutup ona hesap sordu.

D) Bilgi gelişmişliğin en büyük ölçülerinden biridir.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı ile ilgili bir yanlış yoktur?

A) Yalnızca içeriğiyle değil, iç dünyamızdaki yeriylede değerlendiririz okuduğumuz kitapları

B) Yazar, güncesinde yalnızca yaşadıklarını değil kişisel düşüncelerinide aktarmalı.

C) Yazar, kitaba kendisini de katarak diğerlerine göre farklılık oluşturmuş.

D) Tarık bize geleceğini söylediysede işlerinin olduğunu ve gelemeyebileceğini biliyordum.

“Yazarın fazlalıklardan arınmış, yalın dili olmasına rağmen matbaanın baskısı özensiz olmuş.”

17) Yukarıdaki cümlede virgülün kullanım gerekçesi ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) İstediğiniz yazıyı bu kadar yazıların arasında bulmak imkânsızdı, adeta yer demir gök bakırdı.

B) Bilgiye önem vermeyen insanlar, sorunu yetiştirildikleri ortamda aramalıdırlar.

C) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini sözle bildirmesidir konuşmak.

D) Gayelerimizle geleceğe yön verir, hayatımızı şekillendiririz.

Edebiyatla uğraşan bir arkadaşım elinde dergiyle çıkageldi. Yazdığım küçük öykülerin elindeki dergide yayımlanabileceğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Çünkü öykülerimin yayımlanmasını hiç düşünmemiştim. Defterime yazdığım öykülerim ara ara yakın çevrem tarafından okunurdu. Ancak bir dergide yayımlanarak tanımadığım kişilerce okunması fikri hoşuma gitmedi değil. Bu fikir için birkaç gün düşündüm, sonunda öykülerimden bazılarını bilgisayar ortamına aktararak internetten dergi editörüne gönderim…

18) Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme

B) Anı

C) Makale

D) Fıkra

“Babamızın aramızdan ayrılmasıyla anlamıştım ailemizin bütünlüğünü sağlayanın o olduğunu.”

19) Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından daha yakındır?

A) Babaları aileyi bir arada tutan kişidir.

B) Babaları yakın zamanda ölmüştür.

C) Babalarını çok özlemektedirler.

D) Babalarının ölümü ile kendi ailelerini kurmuşlardır.

(I) Geçtiğimiz günlerde gazetelerde sel felaketinde yaşamını yitirenlerin haberi vardı. (II) Başlangıçta doğal afet gibi görünüyordu. (III) Aslında biraz düşünürsek facia üzerinde insanların da payının olduğunu görürüz çünkü dereleri kuruttular, kurutamadıklarının yataklarını değiştirip oraya ev yaptılar. (IV) Yani biraz daha fazla para kazanmak için doğanın dengesini kendi elleriyle bozdular. (V) Şimdi de ne yazık ki bedelini masum insanlar ödüyor.

20) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak olumsuz eleştiri yapılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Cevap Anahtarı için Tıklayınız.

1-D, 2-A, 3-D, 4-C, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-C, 11-D, 12-B, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 17-C, 18-B, 19-A, 20-C

Soruları İndirmek için Tıklayınız.

Yorum yapın