8. Sınıf Mart Ayı Türkçe Deneme Sınavı

Müfredata uygun sorularla LGS sınavına ve yazılılara hazırlanın. Mart ayına kadar Türkçe dersinde işlenen konuları kapsayan ve yorum düzeyinde olan bu soruları isterseniz sayfanın en altındaki linke tıklayıp indirebilir, çıktısını alıp çözebilirsiniz. İşte, 8. sınıf mart ayı Türkçe deneme sınavı:

8. Sınıf Mart Ayı Türkçe Deneme Sınavı


Bir sözcüğün aklımızda uyandırdığı ilk anlamına gerçek anlam denir. Mesela “Marketteki bayat sütü görevliye bildirdim.” Cümlesinde altı çizili sözcük gerçek anlamlıdır.

1) Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamlıdır?

A) Görevli elindeki kahveyle yanıma geldi.

B) Dürüstlüğün olmadığı yerde dostluk yetişmez.

C) İri şapkasıyla insanların dikkatini çekiyordu.

D) Bu davranışıyla ne kadar çiğ bir insan olduğunu gösterdi.


2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kuru” sözcüğü “canlılığını yitirmiş olan” anlamında kullanılmıştır?

A) Garson eline aldığı kuru bir bezle masayı sildi.

B) Savaş yıllarında bir kuru ekmeğe muhtaç kalmışlar.

C) İlginç olayları anlatsa da kuru anlatımı okuru sıkıyor.

D) Bahçedeki kuru otları yolup alanı genişletti.


Rekabetin arttığı şu dünyada dünkü halinizle aynı durumda olmanız, yerinizde saymanız demektir.

3) Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Yerinde saymak, gelişmemek demektir.

B) Yarın, bugünden iyi olmalı ki ilerleme sayılsın.

C) Rekabet, beraberinde yarış gerektirir.

D) Her gün ilerlemek gerekir.


Yazar bu yapıtıyla düşüncemizin çemberini kırmaya, kendi kendimizi aşmaya davet ediyor.

4) Bu cümlede söz konusu yapıt hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşüncelerimizi yönlendirmeyi amaçlamıştır.

B) Doğrular okuyuculara dayatılmak istenmiştir.

C) Eleştirel bakış açımızı geliştirmeyi amaçlamıştır.

D) Hayata olumsuz açıdan bakmamız amaçlanmıştır.


“Babamızın aramızdan ayrılmasıyla anlamıştım ailemizin bütünlüğünü sağlayanın o olduğunu.”

5) Bu cümleyle babaları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yakın zamanda vefat etmiştir.

B) Onu çok özlemektedir.

C) Bolluk içinde yaşatmıştır.

D) Ailesini bir arada tutan kişidir.


Bir cümlenin taşıdığı anlamın dışında başka anlamlar da barındırmasına örtülü anlam denir.

6) Buna göre aşağıdakilerden hangisinde örtülü anlam vardır?

A) Mutluluk da sağlık da sizin olsun.

B) Onun kalbindeki kırıklığı bilir misin?

C) Sepetin içinde ekmekle peynir vardı.

D) Başka yerlere bak ki ucuzunu bulasın.


Bir eleştirmen, bir yazar hakkında şu cümleyi kullanmıştır: “Onun her kitabı yeni serüvenlere açılan bir kapıdır.”

7) Eleştirmenin yazar hakkında böyle bir cümleyi kullanmasındaki amaç nedir?

A) Özgünlüğünü ifade etmek için

B) Benzetme yaparak etkileyiciliği artırmak için

C) Üretkenliğine dikkatimizi çekmek için

D) Hayalperest biri olduğunu vurgulamak için


Karlı bir akşamdı. Biraz hava almak için üzerine kalın bir pardösü alıp evden çıkan adam Samsun sahilinde biraz yürüyüş yapmaya gitti. Bir süre yürüyüş yaptıktan sonra küçük bir köpek yavrusu karşısında titriyordu. Bu havada yavru ve sevimli bir köpeğin tek başına durması şaşırtmıştı adamı. Çevresine biraz baktıktan sonra gerçekten sahipsiz olduğunu anladı. Köpek çok çaresiz görünüyordu fakat adam onu evine alamazdı. Çünkü çok titizdi. Köpeği de tek başına bırakamazdı. Biraz düşündükten sonra arkadaşlarının bahçesinde boş bir kulübenin olduğu aklına geldi. Köpeği hemen kollarının arasına alıp karanlık yolda ilerledi.

8) Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Neden – sonuç cümlesi vardır.

B) Kişisel ifadeye yer verilmiştir.

C) 1. kişi ağzıyla anlatım görülür.

D) Gözlemci bakış açısı vardır.


Elbette ki zor günlerim oldu. İnsan sıkıntı çekmeden başarıyı elde edemez. Benim şikâyetim buna değil. Üretim sürecinde karşımda olanlar, beni yerden yere vuran eleştirmenler ya da önümde engel olanlar ne oldu da birden çark ettiler? Buna verilecek cevap, geçen ay aldığım ödüldür. Dünün en acımasız eleştireni bugün aynı eseri övmeye başlamış, yayımlamamak için bahaneler üreten yayınevleri ise şimdi sıraya girmiş. Bunu benim hatırım için yapmıyorlar elbet. Ceplerine birkaç kuruş fazla para girsin diye inanılmaz dönüşüme giriyorlar. İşte buna tahammül edemiyorum.

9) Bu metinde yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların kararsız veya tutarsızlık içinde olmaları

B) Beklentiler uğruna meslek ahlakının harcanması

C) Bilgisizlik ve cehaletin kol gezmesi

D) İnsanların değişen dünyaya ayak uyduramaması


Yaptığı işten memnun olup olmadıkları insanlara sorulacak olsa alınacak cevaplar içler acısı olacaktır. Daha genç yaşta yanlış yönlendirmeler, bilinçsizlik veya yetersizlik kişileri ilgi duymadıkları mesleklere yönlendirir. Bu nedenle yapılan iş dayanılmaz ve yorucu hale gelecektir. Meslekler insanların hayata bakış açılarıyla özdeş olmalıdır. Yoksa mutsuzluk, sonrasında da umutsuzluk getirir.

10) Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçilen bir meslek karakterimize uygun olmalı ki hayattan tat alalım.

B) Tüm olumsuzluklara rağmen mesleğinize sıkı sıkıya bağlanmak bizi güçlü yapar.

C) Meslek seçiminde kendi başımıza karar vermemeliyiz.

D) İnsanların meslek seçimi konusundaki görüşleri çoğunlukla olumludur.


Sonbahar olunca köyümüzdeki ağaçlar büyüleyici bir görünüme bürünür. İnsanı kendine çeken kızıl renkte yapraklar her tarafı sarmış, katı bir soğukluk öncesi insanı son kez sarıp sarmalar. Köyün çıkışındaki dere ise ayrı bir telaş içinde. Sanki birkaç ay sonra donacağının bilincindeymiş gibi suyu en kısa sürede alçak yerlere, canlılara ulaştırmanın gayreti içinde.

11) Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama – Örnekleme

B) Tartışma – Açıklama

C) Tanık gösterme – Benzetme

D) Betimleme – Kişileştirme


Yunus Emre’nin şiirlerinde hiçbir zaman gereksiz sözcük bulamazsınız çünkü onun şiirleri… bir anlatımla oluşturulmuştur.

12) Bu cümlede boş bırakılan yere anlatımın akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Duru

B) Yoğun

C) Özgün

D) Doğal


13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Soğuk bir kış sabahında pencerede küçük bir kuş aniden belirdi.

B) Baş kısmı tamamlanan uçurtmanın kuyruğu büyük bileklik gibi hazırlanır.

C) Halk edebiyatı antolojisi incelendiğinde kullanılan dilin uygun olduğunu göreceksiniz.

D) Onun kitabını okuyanlar tavsiyelerini yerine getirmeye ve yolundan gitmeye başlıyor.


14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı ile ilgili bir yanlış vardır?

A) Çocuğunun hastalanmasına o kadar ağladı ki gözyaşları sel olup aktı.

B) Söz, ağızdan çıkmadan önce dikkat edilmeli ki sonra düzeltme ihtiyacı duyulmasın.

C) Oğuz Kağan Destanı, aynı adda ki hükümdarın savaşlarını konu alır.

D) Şu sıralar öyle yoğun ki eve gelir gelmez doğru odasına geçiyor.


Yaşlı adam sürüyü -bir keçiyle birkaç koyunu- dere kenarındaki otak araziye götürüyordu.

15) Yukarıdaki cümlede kısa çizginin kullanım nedeni ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) Yol yapımı nedeniyle Ankara – Eskişehir yolun tek şeritle yapılacağı söyleniyor.

B) Önümüzdeki hafta Ankara’ya -başkente- iş görüşmesi için gideceğim.

C) Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle İstanbul’daki sıcaklı -5 dereceye varacak.

D) Uçak krizi nedeniyle Türk – Rus ilişkileri oldukça gerildi.


İnsanlar günümüzde alışagelmiş bir yaşam içinde. Ev ile iş yeri ya da okul arasında mekik dokuyor, sürekli aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu sebeple hayatımıza renk ve heyecan katan aktivitelerden mahrum kalıyoruz. Kısacası yaşamayı unutuyoruz. Tam da burada doğa devreye giriyor. Monotonlaşmış yaşamımıza renk katmak için hafta sonları pikniğe gidebilir, doğa yürüyüşü yapabiliriz. Yani hayatımızı sıkıcı yapmak da ona heyecan katmak da bizim elimizde.

16) Bu metinde kaç fiilimsi vardır?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8


Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarından bahçeye çıktı.

17) Bu cümlenin çatısı ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) Sınıf süslemesi için renkli kâğıtlar kesildi.

B) Bahçedeki çukurlara ağaç fidanları dikildi.

C) Yeni aldığım takım elbise burada kalacak.

D) Mahkemece suçlu bulunan kadın tutuklandı.


Herkes için demiyorum ama birçok kişi geleceği merak eder. Bunun temelinde daha iyi yere gelme ve hayatı kontrol etme isteği var. İsterler ki yaşanan gelişmeler üzerinde denetleme yapabilsin. Bunun için hayatlarını verirler ancak bilmezler ki kendine, özellikle iradesine hakim olmaktan uzaklardır. Belki de kendine söz geçirememenin verdiği huzursuzluktan kaynaklanır…

18) Bu parça aşağıdaki hangi metin türünden alınmıştır?

A) Deneme

B) Öykü

C) Biyografi

D) Anı


19 ve 20. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

Bir dil kursunun haftalık programında verilecek derslerle ilgili gün ve saat bilgisi şu şekildedir:

Leyla, İzel, Fırat, Okan ve Esen’in ders programı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

– Perşembe günü ders alacak kişi sadece Okan’dır, aldığı ders ne Almanca ne de İspanyolcadır.

– Leyla’nın art arda olmamak koşuluyla ders aldığı günlerden biri cumartesidir.

– Çarşamba günü kursa yalnızca İzel ve Fırat gidecektir. Biri art arda, diğeri günaşırı günlerde derse katılacaktır.

– Esen’in salı günü dersi ile Fırat’ın cuma günü dersi aynı saatte başlayacaktır.

19) Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) İzel’in çarşamba günkü kursu 14.00’te başlayacaktır.

B) Okan’ın salı günkü dersi 17.30’da bitecektir.

C) Fırat’ın cuma günkü dersi 17.00’de başlayacaktır.

D) Leyla’nın cumartesi günkü dersi 11.30’da bitecektir.


20) Kursa en erken 15.30’da gelebilecek olan Bircan, derslere günaşırı (bir gün arayla) katılacaktır. Buna göre hangilerinden ders alabilir?

A) Fransızca – Almanca

B) İngilizce – İtalyanca

C) İspanyolca – İtalyanca

D) Fransızca – İngilizce


8. Sınıf Mart Ayı Türkçe Deneme Sınavı Cevapları için Tıklayınız.

1-C, 2-D, 3-B, 4-C, 5-D, 6-D, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A, 11-D, 12-A, 13-C, 14-C, 15-B, 16-D, 17-C, 18-A, 19-B, 20-A

8. Sınıf Mart Ayı Türkçe Deneme Sınavını İndirmek için Tıklayınız.

Yorum yapın