8. Sınıf Mayıs Ayı Türkçe Deneme Sınavı

İşte, 8. sınıf mayıs ayı Türkçe deneme sınavı:

8. Sınıf Mayıs Ayı Türkçe Deneme Sınavı

I. Lahmacun için iki bağ maydanoz yeterli.

II. Bu kazada hatalı olduğun açık ve nettir.

III. Etler henüz çiğ, biraz daha sabret.

IV. Karşıma dişli bir rakibin çıkması iyi olmadı.

V. Çocuklar, etkinlikte renkli kıyafetlerle şiir okudu.

VI. Ucuna taş bağlanmış hızlı hızlı ip sallıyordu.

1) Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) I, III, V ve VI.

B) I, III, IV ve V.

C) II, IV ve IV.

D) IV, V ve IV.

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açık” sözcüğü “mesafe” anlamında kullanılmıştır?

A) İnsanların güvenini sağlamak istiyorsan çalışmalarında açık olmalısın.

B) Yazısındaki açık ifadeler sayesinde okuyucu memnun.

C) Sanatçı, eserlerine karşı yapılan eleştirilere açık olmalıdır.

D) Babam düğün konvoyuyla arasındaki açığı kapatmaya çalışıyordu.

3) Çatıların yalnızca çekimli fiillerde aranabileceği düşünülürse aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde çatı özelliği aranabilir?

A) Evin önündeki bahçeye çıkıp susuz kalan ağaçları suladı.

B) Elindeki şiir kitabı şairin en çok tutulan yapıtlarından biridir.

C) Kitaptaki hikâyeler arasında olay ve kişiler aracılığıyla bir bağdan söz etmek mümkündür.

D) Bir yazar olarak her yerden yazmayı alışkanlık haline getiren biri değilim.

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Tuğba Hanım konuşurken gözlerini sürekli yere doğru dikmişti.

B) Yüzünde yer yer izler olan adamın yorgunluktan gözlerinin altı da mosmordu.

C) Müzik dinleyerek yürüyüş yaptığımda kendimi yenilenmiş olarak hissederim.

D) Yolun bir kısmında çukur açıldığı için arabalar yavaşlayarak geçiyordu.

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kaçmak” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

"Kaçmak" sözcüğünün çok anlamlı örneklerinin yazılı olduğu tabloda yanlış olanın bulunmasını isteyen soru.

Manisa’dan Artvin’e gidecek olan Cemre, 11, 12, 13 ve 14 Nisan tarihlerinde aktarma yapmadan gidebileceği otobüs bulamamıştır. Bu nedenle önce Samsun’a, sonra Artvin’e gidecektir. İnternette kendisine sunulan en uygun biletlerin kalkış ve varış tarihleri ile saatleri aşağıdaki gibidir:

Manisa ve Samsun'dan kalış yapan otobüsün tarih ve saat bilgisini veren afiş.

6) Buna göre Cemre tarih, güzergâh ve saat bilgisi verilen biletlerden hangilerini kullanamaz?

A) 1 ve 4

B) 1 ve 6

C) 2 ve 3

D) 5 ve 6

Fiziki Betimleme: Varlıkların dış görünüşlerinin kağıda aktarılmasıdır. Canlı varlıkların ten, saç, göz rengi; en ve boy yapısı… gibi fiziksel özelliklerinin anlatılmasıdır ya da bir mekan tasviridir. Mesela genişlik veya duvar rengi, yapıyı oluşturan süsleme ya da parçaların özellikleri betimleme tekniğinin önemli göstergelerindendir.

7) Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın betimlemesi yapılmıştır?

A) Gitgide mutsuzlaşan çağdaş insan, oturduğu yerden yaşamını değiştirecek bir mucize arıyor.

B) Yazar, kendini edebiyatçıdan çok yazı yazma hastası olarak tanımlıyor.

C) Duygularının, yazıları üzerinde belirleyici olduğunu söylüyordu yazar.

D) Kenti kuşatan soluk ve gri renge inat yeşillikler içinde küçük bir park yapılmıştı.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca temel öğelerden oluşmuştur?

A) Anne ve babalar çocuklarının eğitimiyle ilgili ortak karar almalıdır.

B) Hayvanların doğal yaşamını korumak, her insanın asli sorumluluğudur.

C) Meslekler insanların hayata bakış açılarıyla özdeş olmalıdır.

D) Sorunların çözümünde bize köstek değil destek lazım.

Yazar bu yapıtıyla düşüncemizin çemberini kırmaya, kendi kendimizi aşmaya davet ediyor.

9) Yukarıdaki cümlede söz konusu yapıt hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşüncelerimizi yönlendirmeyi amaçlamıştır.

B) Doğrular okuyuculara dayatılmak istenmiştir.

C) Etkili düşünmemizi sağlamayı amaçlamıştır.

D) Hayata olumsuz açıdan bakmamız amaçlanmıştır.

I. Kimi zaman romanın yazarını ararsınız cümlelerde.

II. Kimi zaman da yazarın sözcüklerle oyununu seyredersiniz.

III. Tüm bunlara rağmen yazar gerçeklikten taviz vermiyor.

IV. Kitaba, yazarın yaşamından bir kırıntı düşmüş mü diye düşünürsünüz.

10) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır?

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

Başkasını eleştirmek kolaydır. Sanatçıysa eserlerine, arkadaşınsa kılık kıyafetine ya da davranışlarına bakarsın, yapılan bir çalışmayı kolaylıkla değerlendirebilirsin çünkü orada kişinin kendisi yoktur. İş kendimizi değerlendirmeye geldiğinde ya hatalarımızı görmezden geliriz ya da bahaneler bulmaya çalışırız. Çok az kişi kendini tarafsızca değerlendirme cesaretine ve erdemliliğine sahiptir. Onlar da yarının başarılı insanları olmaya adaydır zira öz eleştiri insanın kendini değerlendirirken aynı hataları yapmaktan imtina etmesini sağlayan öz denetimdir.

11) Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha iyi bir gelecek için insanlarla barış ve dostluk içinde yaşamalıyız.

B) Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmamalıyız.

C) Geleceğin başarılı insanları çalışan ve kendine güvenen bireylerden çıkar.

D) Yansız yapılan öz eleştiriler kişiye kendini düzeltme fırsatı sunar.

Elinde kutuyla eve geldiğinde henüz kimse yoktu. Işığı açıp mutfağa girdi, raftan düz bir tabak alıp üzerine pastayı bıraktı. Çok yoruldu çünkü birkaç saat boyunca ablasının doğum günü pastası için uğraşmıştı. Ona sürpriz yapmak istedi. Hatta evdeki kimseye haber vermeden almıştı pastayı. Işığı kapatıp ablasının gelmesini bekledi. Koltuğa uzanıp bir süre karanlıkta bekleyince göz kapakları ağırlaşmaya başladı. Aradan iki saat sonra telefon sesine irkilip hemen doğruldu. Arayan arkadaşıydı, telefonu açmak istemedi. Biraz daha bekledi ama kimsenin geleceği yoktu. Karnının acıkmaya başladığını hissetti. Dolaba baktı ama yiyecek bir şey yoktu. Dayanamadı pastadan bir dilim yedi, nasıl olsa bahanesi hazırdı. Akşam 10’a kadar bekledi ama kimse gelmedi. Lezzetine dayanamadığı için pastanın geri kalanını da yiyip koltuğa uzandı. Tekrar uykuya dalacağı vakit kapıdan anahtar sesi gelmeye başladı. Hemen doğruldu, hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Herkes oradaydı. Annesinin elinde pasta, babasının da içecekler vardı. Doğum günü çocuğu ablası da hediyesiyle içeri girmişti. Onsuz alışverişe gitmişlerdi ama hak etmişti zira sürpriz olsun diye kimsenin telefonunu açmamıştı.

12) Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisine yer verilmemiştir?

A) İşitme

B) Görme

C) Tatma

D) Koklama

Bahçeye bakım yaptırmak için bir firmayla anlaştık. İşçiler arazideki otları motorlu tırpanla biçtikten sonra aralarından biri traktörle araziye girip tarlayı sürdü. O sırada birkaç işçi sıcaktan kurtulmak için ağaç gölgesinde uzanarak dinleniyor. Biri asma altına gelerek üzüm topluyordu. Çayımı bitirdikten sonra çardaktan ayrıldım. Arabaya doğru ilerledim.

13) Metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Tartışma

B) Öyküleme

C) Tanımlama

D) Açıklama

Yaz sıcağından kurtulmak için çıktığımız yaylada adeta ağaç şöleni vardı. Ağaçlar o kadar çoktu ki yukarı baktığımızda gökyüzünü göremiyorduk. Sanki ağaçlarla kurulmuş devasa bir çadırın içindeydik. Serinlik, mis gibi çam kokusu, çeşitli kuşların çıkardığı seslerdeki armoni… Şehirde işim gücüm olmasa kesinlikle buradan ayrılmam.

14) Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümle vardır.

B) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

C) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

D) 1. kişi ağzıyla anlatım vardır.

Hamza, izlediği bir belgeselde bazı balıkların sevdiği yemler hakkında bilgiler edinmiştir. Ancak belgeselde verilen bir uyarıyla bu bilgilerin kesin olmadığı, genel olarak hangi balıkların hangi yemleri sevdiği aşağıdaki tabloda düzeninde gösterilmiştir.

Lüfer, çipura, gelincik, levrek, lahos, mezgit ve orfoz balık türlerinin hangi yemleri sevdiğini gösteren tablo.

15) Balık tutmanın sadece kullanılan yemle ilgili olduğu düşünülürse yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Lüfer hamsiyi sevdiği için Karadeniz’de yaşar.

B) Çipura, gelincik ve mezgit için ortak yem midyedir.

C) Canlı yem veya kalamar ile iki tür balık tutulabilir.

D) Orfoz ile mezgit, ortak bir yem sevmektedir.

Miraç, Aynur, Bircan, Muharrem ve Oktay basketbol ya da voleybol kursuna kaydolmuştur. Herkesin yalnızca birine katıldığı kursla ilgili şunlar bilinmektedir:

– Aynur ile Oktay aynı kursa kaydolmuştur.

– Bircan ile Muharrem farklı kurslara kaydolmuştur.

– Miraç’la Bircan farklı kurslara kaydolmuştur.

16) Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) Aynur ile Miraç aynı kursa katılmıştır.

B) Oktay basketbol kursuna katılmıştır.

C) Miraç’la Bircan farklı kursa katılmıştır.

D) Basketbol kursuna 3 kişi kaydolmuştur.

Dünya üzerinde birçok bölgede görülebilen bülbüller böcek ve meyvelerle beslenir. Farklı ses tonlarıyla ötme yeteneğine sahiptir. Yaklaşık 15 cm boyundadır. Sivri gagalı ve uzun bacaklı yapısı vardır. Göçmen kuşlardan biri olup hızlı uçabilir.

17) Bu metinde kaç fiilimsi var?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Öğrendiklerin, başkalarının senden üstün olmadığı gerçeğini ortaya çıkarırken bilgeliklerin ise senin başkalarından üstün olmadığının bilincidir.

18) Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenme seni yüceltirken bilgilerin ise seni düşürür.

B) İnsanlar arası ilişkiler, edinilen bilgi ve kavrama becerisi oranında değişir.

C) İnsanı diğerlerinden ayıran ve üstün kılan şey aldığı bilgileridir.

D) Bilgi edinme, görgü ve sağduyu insanlar arası ilişkide teraziyi dengede tutar.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kuzey doğudan gelen soğuk hava kütlesi yurdumuzu etkisi altına alacak.

B) Yabancı dillerden çevirdiği birçok kitaplarının yanı sıra öykü türünde yapıtları da vardır.

C) İnsanlarla daha sağlıklı iletişim kurmak için önyargılarından kurtulman gerekir.

D) Her ne kadar ayrı dursak da onunla birçok konuda işbirliği içindeyiz.

Makale: Bir yazarın alanında uzman olduğu bir konuda (bilim, sanat, teknik, edebiyat…) nesnel ifadelerle yazdığı yazılardır. Amaç bilgi aktarmak ve bazı yollarla (tanımlama, tanık gösterme…) düşüncelerin doğruluğunu kanıtlamaktır. Yazar bu nedenle tarafsız ve nesnel olmak zorundadır.

20) Buna göre aşağıdakilerden hangisi makaleden alınmış olabilir?

A) Geçenlerde bir afiş gördüm: “Araba paranızı yakar, yağınızı korur; bisiklet yağınızı yakar, paranızı korur.” gerçekten anlamlı bir afişti. Günümüzde taşıtların konforuna alışmış bir kuşak var. Sanırım bundan en çok memnun olanlar da petrol satan ülkelerdir…

B) Eleştirmenlerin bir yapıt hakkındaki değerlendirmelerine bazı sanatçıların tahammülleri yoktur. Hatta Eleştirmenin düşüncesine cevap verenler, eleştirileri başka yöne çekenler bile var. Herkes yapıtı hakkındaki eleştirileri beğenecek diye bir durum yoktur ama saygılı olmak zorundadır.

C) Çocukta dil gelişimi, kazandığı genetik özelliklerinin yanında olgunlaşma ve sosyal etkileşimle gerçekleşir. Aile ve okul ortamının çocuğun dil gelişimi üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Anne-baba ya da öğretmenin çocuğun dil gelişimini destekleyici çalışmalar yapması, çocukta daha önceden edinilen yanlış öğrenmelerin düzeltilmesine imkân tanır…

D) Uzun bir süre yaylada kaldığım için kent merkezini birkaç yıl görmemiştim. Geçenlerde işim olduğu için merkeze dolmuşla gittim. Buralar çok değişmiş. Herkeste araba… Çarşıda gezerken insanın başı dönüyor. Araba kornaları, kaldırıma park eden arabalar…

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-A, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-B, 11-D, 12-D, 13-B, 14-C, 15-A, 16-C, 17-B, 18-D, 19-B, 20-C

Soruları indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın