8. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz

İşte, 8. sınıf noktalama işaretleri testi:

Noktalama İşaretleri Testi

1) Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bibliyografik künyelerde maddelerin sonunda kullanılır.

B) Öznenin diğer öğelerle karıştırılmasını engellemek için kullanılır.

C) Onay, kabul veya ret bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.

D) Kendinden önceki ve sonraki tür ya da takımları ayırmada kullanılır.

2) Tırnak işaretinin kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Eklerin değişimlerini göstermede kullanılır.

B) Bir sözcüğü hecelerine ayırmada kullanılır.

C) Genel ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

D) Alıntı cümlelerde kullanılır.

3) Noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Verilen örneklerin devamı olduğunu belirtmede kullanılır.

B) Fazla rakamlı sayılarda her üç rakamdan sonra kullanılır.

C) Seslenme bildiren sözlerden hemen sonra kullanılır.

D) Şiirin dizeleri düzyazı şeklinde yan yana yazıldığında kullanılır.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır?

A) Bu şiir antolojisinde birçok şairin şiirlerine rastlayabilirsiniz: Yahya Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İlhan Berk…

B) Sınavda birçok konudan soru çıksa da özellikle bazı konulara daha çok önem vermelisiniz: anlam bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri…

C) İstasyonun içindeki tarihi kulede duran saat 12:45’i gösterince tren büyük bir gürültüyle ağır ağır ilerlemeye başladı.

D) Kahvehanenin sandalyelerini bahçeye çıkaran adam kalın bir ses tonuyla: “Orhan, masaları bahçeye çıkarsana.” diye çırağına seslendi.

5) Virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Hitap bildiren sözcüklerden sonra kullanılır.

B) Bibliyografik künyelerin sonunda kullanılır.

C) Bir sözcüğü hecelerine ayırmada kullanılır.

D) Eklerin değişimlerini göstermede kullanılır.

6) Üç noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Verilen örneklerin devamı olduğunu belirtmede kullanılır.

B) Sayılara sıra bildirmede (-ıncı, -inci eki yerine) kullanılır.

C) Alay etme, küçümseme anlamı vermek için parantez içinde kullanılır.

D) Satır başlarında bulunan konuşma cümlelerinden önce kullanılır.

7) Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğik çizgi bölme işleminde kullanılır.

B) Kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

C) Tek tırnak, tırnağın içinde kullanılır.

D) Kesir ile tam sayılar parantezle ayrılır.

8) Noktalı virgülün kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kendinden önce ve sonra gelen, virgüllerle ayrılmış tür ya da takımları ayırmada kullanılır.

B) Anlamsal açıdan eksik kalmış cümlelerin sonunda kullanılır.

C) Alıntı yapılan bir metinde başta, ortada ya da sonda yazıların olduğunu belirtmede kullanılır.

D) Ara sözlerin ya da ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi yanlış kullanılmıştır?

A) Yeni yolların açılmasıyla Mersin – Antalya arası dört saate inecekmiş.

B) Sabahın erken saatlerinde kalkan bu adam bahçeye -göz nuruna – çıkarak ağaçları suladı.

C) İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) insanlık tarihinin ders alması gereken bir olaydır.

D) İstediğin keki yapmam için yumurta-yağ ve una ihtiyacım var.

10) İki noktanın kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bölme işleminde kullanılır.

B) Bazı kısaltmalarda kullanılır.

C Genel ağ (internet) adreslerinde kullanılır.

D) Açıklama cümlelerinin başında kullanılır.

11) Ünlem işaretinin kullanıldığı yerlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Ek ya da harfe getirilen ekleri ayırmada uzun çizgi kullanılır.

B) Belli bir tarih bildiren gün ve ay isimlerinden sonra gelen ekler tırnak içinde kullanılır.

C) Seslenme ya da hitap bildiren sözlerden sonra ya da bu sözlerin bulunduğu cümlenin sonunda kullanılır.

D) Bir sayıya eksi (negatif) değerini vermede eğik çizgi kullanılır.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) Tut ki notların istediğin gibi gelmedi, o zaman ne yapacaksın?

B) Şirketin elemanları ellerinde aylık, faaliyet raporu ile toplantıya katıldı.

C) Haydi, hazırlıklarımızı bir an önce tamamlayıp tatile gidelim.

D) Başarının sırrı inanarak mücadele etmektir, derdi babam.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır?

A) Yazarın; “Romanı sevdiğim kadar hiçbir yazı türünü sevmem.” sözü romana verdiği ilgiyi açıkça göstermiş.

B) Okulların açılmasına sayılı gün kala çocuğuna kırtasiyeden çanta; defter, kalem, silgi, kalemtıraş aldı.

C) Kitabı değerlendirmeyi tamamladıktan sonra kalmasına izin verdiğim bölümleri kitapta bırakır; gereksiz bulduklarımı da çıkarırım.

D) Masamın üzerinde metal kalem, buruşmuş müsvedde kâğıtlar; kitaplığımda siyah ciltli ajandam ve yakın zamanda okuduğum kitaplar…

Araba paranızı yakar ( ) yağınızı korur ( ) bisiklet yağınızı yakar ( ) paranızı korur ( )

14) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( , ) ( , ) ( ; ) ( . )

B) ( , ) ( ; ) ( , ) ( . )

C) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( . )

D) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( . )

15) Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti gelmez?

A) Yeni şiir kitabının ne zaman çıkacağını sordum

B) Bugün kaç sayfa kitap okuduğunu biliyor musun

C) Elbiselerini dolabına yerleştirdin mi

D) Ne diye bana bakıp gülüyorsun

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-C, 2-D, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-D, 8-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 13-D, 14-B, 15-A

Bu testi indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın