8. Sınıf Ocak Ayı Türkçe Deneme Sınavı PDF İndir

8. Sınıf Ocak Ayı Türkçe Deneme Sınavı

I. Komutun verilmesiyle yarışmacıların hepsi havuza daldı.

II. Sana sessizce oturup beklemek düşüyor.

III. Üniversiteyi bitirince geniş bir alanda iş imkânımız olacak.

IV. Elindeki cevizi masaya bırakıp gitti.

V. Sen sen ol kimseye kendini harcatma

VI. Naylon örtüyü gerdikten sonra masanın üzerine serdi.

1) Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) I, III ve IV.

B) I, III ve V.

C) II, III ve V.

D) III, IV ve V.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taşımak” sözcüğü “üstlenmek, yüklenmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Cebinde küçük bir not defteri taşırdı, böylece aklına gelenleri hemen yazardı.

B) Annesini kaybeden genç kız, hayatın bütün yükünü omuzlarında taşıdı.

C) İçi dolu turşu fıçısını ağırlığına aldırış etmeden arabaya kadar taşıdı.

D) İçinde karamsarlık duygusu taşıyan yazarların kötü örnek olduğu söylenir.

İnsanlar arasında farklı düşüncelerin olmaması, gelişmenin önündeki en büyük engellerdendir.

3) Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Ancak birlik ve bütünlüğümüzü sağlarsak gelişimden söz edilebilir.

B) Gelişimden söz edebilmemiz için yardımlaşmanın topluma yayılması gerekir.

C) Aramızda tartışacak bir konu olmadığında ilerleme ve değişmeden söz edilemez.

D) İnsani değerlerimizi koruduğumuz ve geliştirdiğimiz sürece uygarlaşabiliriz.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel anlatım” yoktur?

A) Misafirliğe gittiğimiz yerde bize sunulan ikram oldukça lezzetliydi.

B) Ormanda yaptığımız bir haftalık kampla şehirden uzak hayatın keyfini sürdük.

C) Şiirlerimi yazdığım yıllarda ilham gelmesini beklemek fırtına öncesi sessizliğe benzerdi.

D) Çocuklar sokağın başında toplanmış, bisiklet sürmek için hazırlık yapıyordu.

“Gelecek, geçmişin üzerine örülen tuğladan başka bir şey değildir.”

5) Bu cümle, aşağıdakilerden hangisine anlamca daha yakındır?

A) Geride bıraktıklarımız, önümüzdekilerin temelidir.

B) Geleceğe önem vereceksek geçmişi unutmalıyız.

C) Geçmişiyle övünenler, gelecekte daha başarılı olurlar.

D) Yaşananlar, şu anı gölgeleyip geride bırakırsa unutulmaz.

Onun yazdıklarının karşılığı olarak günlük yaşamda başımıza gelen olaylar diye söyleyebilirim.

6) Söz konusu yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karamsar bir duygu içerisindedir.

B) Olayları tarafsız olarak değerlendirmektedir.

C) Anlatımın gerçekçilik yönü ağır basmaktadır.

D) Yaşananlar üzerinden mesaj vermektedir.

Yunus Emre’nin şiirlerinde hiçbir zaman gereksiz sözcük bulamazsınız; çünkü onun şiirleri … bir anlatımla oluşmuştur.

7) Bu cümlede boş bırakılan yere anlatımın akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Duru

B) Yoğun

C) Özgün

D) Doğal

Konuştuklarıyla yaptıkları uymayanlar, tutarsız kişiler, bir fırsat doğduğunda ahkâm kesmeyi iyi bilirler.

8) Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf tümleci, nesne, özne, zarf tümleci, yüklem

B) Özne, zarf tümleci, nesne, zarf tümleci, yüklem

C) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

D) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

(I) Esin perisi kapımı çaldığında zihnimin kapılarını ardına kadar aralayıp onun içeri girmesini beklerim. (II) Ancak bu konuda bir az sabırlıyım, herhangi bir zorlama içerisine girmem. (III) Misafirim ilk adımını atana kadar sabırla beklerim. (IV) O ilk adım geldiğinde ise bilirim ki devamı mutlaka gelir.

9) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

“Mahallemizin dedesi Rıfat, bir gün aniden fenalaşarak evinin bahçesinde vefat etti.”

10) Yukarıdaki cümlede virgülün kullanım gerekçesi ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) Sanat insanları bu yaşamın sıkıcılığından kurtarır, onlara yeni ve bambaşka dünyalar sunar.

B) O, romanlarını yazarken hiçbir zaman kolaya kaçmadı.

C) Yazarın romanında kullandığı dil açık, anlaşılır ve sade bir dildir.

D) Ortalık henüz karanlık, güneş doğunca yola çıkarız.

Laleler: Bitkinin sapının üzerinde tek ve uzun yapraklı çiçek bulunur. Bu çiçekler farklı renklerde olabilir ve bahçelerde oldukça güzel görünür. Soğana benzeyen tohumları vardır. Bu tohumlar sonbaharda dikilmelidir ayrıca ekimi de yetiştirilmesi de emek ve ustalık ister.

Açelyalar: Uğraş gerektiren bir çiçek türüdür. Her yıl çiçek açması için yazları bakımına özen gösterilmesi gerekir. Dikkatsiz bir bakım sonucunda tomurcukları kuruyabilir. Çiçeklenme mevsiminden sonra toprağın nemli tutulması için hemen her gün su serpilmelidir. Yaz başlarında dışarıda gölgeli yerlere konulmalıdır. Sonbahar başlarında tomurcuklar gelişir. Bu aylarda içeriye mutlaka alınmalıdır.

11) Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bu çiçeklerin yetiştirilmesi, belli bir çaba gerektirir.

B) Laleler farklı renklerde çiçek açabilir.

C) Her iki çiçek türü de sonbahar aylarında ekilmelidir.

D) Bazı dönemlerde açelyaların yerleri değiştirilmelidir.

Yemek vakti gelmişti ama son bir kez daha kaymak için annesinden izin aldı. Heyecanla fayansların üzerinden koşmaya başladı. Kaymamak için temkinle ilerliyor, merdivenlere vardığında sırasının kendisine gelmesini beklemeye başladı. Kayaktan suya düşen çocukların çığlıkları onu daha da heyecanlandırıyordu. Nasıl bir atlayış yapacağını düşünmeye başladı zira kuzenleri orada kendisini izleyecekti. Görevlinin seslenmesiyle merdivenleri üçer beşer adımlarla geçti, kaydırağın tepesine oturdu. Kuzenlerine el sallayıp serin sularda kaymak için hareket etti.

12) Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisine yer verilmemiştir?

A) Görme

B) Dokunma

C) İşitme

D) Koklama

Bence nitelikli kitaplar için değildir. Okur öyle kitapları okuyup beğenirse zaten kitabın tanıtımı kendi kendine yapılmış demektir. Bu şekilde adından söz ettiren bir kitapla ajanslar yoluyla reklamı yapılan kitabın getireceği ses bir olur mu?

13) Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Nitelikli kitapla niteliksiz kitap arasındaki en önemli fark nedir?

B) Bir kitabın okunmasında en önemli unsur reklam mıdır?

C) Bir yazarı başarılı kılan asıl etken nedir?

D) Çok okunan bir yazar olmanın en önemli şartı nedir?

14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Şu sıralar deneme kitaplarına ilgim var çünkü bir görüşün mutlak doğru olmadığını, insanlara dayatılmaması gerektiğini ve yeri geldiğinde saygı çerçevesi içinde eleştirilebileceğini düşünüyorum. Hemen önceki iki yıl boyunca yazar ve eserlerine olan ilgim, beni biyografi ve eleştiri kitaplarına yöneltmişti. Kitap okumaya ilkokul ikinci sınıfta başlamıştım, o yıldan ortaokul döneminin sonuna kadar kısa olaylara olan ilgim nedeniyle öykü okudum. Lise yıllarımın başında okul ödevlerimin de etkisiyle çoğunlukla romana yönelmiştim. Görüldüğü gibi…

14) Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) Okuldan dolayı roman kitaplarına daha çok ağırlık vermiştir.

B) Bundan sonra deneme kitaplarını okumaya karar vermiştir.

C) Kısa olaylara ilgisinin olması okuma isteğini artırmıştır.

D) Okula başladığı yıl kısa olayların anlatıldığı kitapları okumuştur.

15) Bu metnin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması daha uygun olur?

A) İçsel ve dışsal etkenler okuduğum kitabın türünde belirleyici olmuştur.

B) Okumanın yeri ve zamanının olmadığına inanıyorum.

C) Okuyacağım kitap türü hakkında kesin kararı veremedim.

D) Okumaya olan ilgim sayesinde küçüklüğümden beri sürekli kitap okudum.

Tanınmış herkes gibi bu şairin de hayatı merak ediliyordu. Çeşitli söylentiler çıkıyor, tüm bu söylentiler şairin hakkındaki merakları daha da kamçılıyordu. Üstelik bu merakı dindirecek derli toplu bir çalışma da yok. Bu nedenle şairle görüşmeler yaparak onun biyografisini hazırladım.

16) Yukarıdaki parçaya göre yazarın gördüğü eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın biyografi türüne yeteri kadar önem vermemesi

B) Televizyon ve radyo kanallarının şairlerin hayatını anlatan programlar yayınlamaması

C) Şair hakkında merakları dindirecek bir biyografinin hazırlanmayışı

D) Yazın türleri arasında biyografinin hak ettiği düzeyde olmaması

Levent, Doruk, Bülent, Aylin ve Arda’nın sahibi olduğu fırın, şarküteri, kasap, manav ve kuaför dükkânları yolun aynı tarafında dizilmiştir. Ayrıca bunların sırası ve sahipleri hakkında aşağıdakiler bilinmektedir:

– Kasap, sol baştadır.

– Aylin ve Arda’nın işlettiği dükkân arasında sadece şarküteri vardır.

– Levent’in işlettiği manav ile Doruk’unki arasında üç dükkân vardır.

17) Buna göre dükkân sahiplerinden hangilerinin dükkânı ile sırası kesin olarak bilinebilir?

A) Doruk, Aylin ve Bülent

B) Aylin, Bülent ve Arda

C) Doruk, Bülent ve Levent

D) Bülent, Arda ve Levent

Çağımızın en önemli icatlarından olan bilgisayar günlük işlerimizden büyük projelere kadar birçok alanda kullanılmakta. Küçüklüğümde bu gizemli cihazı görmek için can atsam da bugün sıradan hale gelmiştir. Öyle ki cebimize hatta kolumuza kadar ulaşabilmiş.

18) Bu metinde kaç fiilimsi kullanılmış?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı nesne – yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) 23 Nisan etkinliklerinde şiir okurken heyecanlanan bir öğrencinin elleri titriyordu.

B) Bu uygulama herhangi bir akıllı telefonla çalıştırılabilir.

C) Ayağından sakatlanan oyuncu yerine yedek biri girdi.

D) Ağaçlandırma çalışmasıyla bahçemizin daha gösterişli olacağını düşünüyoruz.

Betimleme: Varlıkların fiziksel özelliklerini aktaran anlatım biçimidir. Başka bir ifadeyle sözcüklerle resim çizmedir.

20) Buna göre aşağıdakilerden hangisinde betimleme kullanılmıştır?

A) Deneme sınavında doğru yaptığım ya da anladığım sorular üzerinde vakit harcamam, benim için asıl önemli olan yanlışlarım ya da kafamda soru işareti bırakan sorulardır.

B) Ufak vücutlu kuşlardan olan kanaryaların küçük, yuvarlak gözleri ve parlak tüyleri var. Bu nedenle çok sevilir ama papağanların elde beslenmesi ve daha sosyal olması nedeniyle onlar kadar yaygın değildir.

C) Bir şiir ya da romanın okuyanda öncelikle sanatsal zevk uyandırması gerekir. Topluma faydası olmasını, bir düşüncenin savunuculuğunu yapmasını beklemek o metnin bilgi yığınına dönüşmesine neden olur.

D) Dürüstlük her insanda olması gereken bir davranıştır. Bunun için yeni biriyle tanıştığımızda onda aradığımız ilk şey dürüstlüktür. Günümüzde çoğumuzda bulunan eksiklik de budur.

Cevap Anahtarı için Tıklayınız.

1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-C, 7-A, 8-B, 9-B, 10-B, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-A, 16-C, 17-C, 18-A, 19-D, 20-B

Soruları indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın