8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi PDF İndir

8. sınıf paragrafta anlam testi indir.

8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi

Yazarın son çıkan yapıtını okuduğunuzda göreceksiniz ki öykülerin her biri bir bütünün parçalarıdır. Bütün burada araba ise öykülerinden biri tekerlek, biri motor, biri koltuktur. Bu kitabı okumak isteyenlere sözüm şudur:

1) Anlam bütünlüğü bozulmadan bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) Öyküler arasında herhangi bir bağdan söz edilemez.

B) Kitaptaki öykülerin tek başına okunması mümkün değildir.

C) Öyküler teknolojik gelişmeleri çarpıcı bir dille ifade etmiş.

D) Öyküler insanlara bir şeyler öğretmek amacıyla hazırlanmış.

Halk edebiyatı gözleme dayalı bir edebiyattır. O dönemin yapıtlarında söylenenler gerçek yaşamdan alınmıştır. Kısacası…

2) Yukarıdaki sözü söyleyen biri, parçanın anlam bütünlüğü bozulmadan, aşağıdakilerden hangisiyle devam edebilir?

A) yapıtlarda anlatılan olaylar sanatçıların başından geçmiş olması gerekir.

B) sanatçıların anılarından hareketle yazılmıştır.

C) yapıtlarda betimleme, benzetme ve somut kavramlardan yararlanılmıştır.

D) sanatçılar halkın yaşadıklarını kendi yorumlarını da katarak yapıtlarında kullanmıştır.

Halk edebiyatının şairleri, şiirlerini konuşma diliyle yazarlardı. Bu da dilin öz Türkçe olduğunu göstermese de…

3) Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) şairlerin konuşarak şiir okuduğunu gösterir.

B) yabancı sözcüklerin şiirde ara sıra kullanıldığını kanıtlar.

C) halka mal olmamış sözcüklerin kullanılmadığını gösterir.

D) başka dillerden yabancı sözcüklerin kullanılmadığını ortaya koyar.

4) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Çeviri, yabancı dilde yazılmış bir yapıtı kendi dilimize dönüştürme çalışmalarıdır.

B) Yabancı dili yeterince bilmeyen okur kitlesinin azımsanmayacak sayıda olduğu göz önünde bulundurulursa bu önem daha da artar.

C) Bu çalışmalar yabancı bir dili bilmeyen ve o dilde yazılmış bir kitaba sahip olmayan okur açısından oldukça yararlı bir çalışmadır.

D) Böylece okur ve yapıt arasındaki en büyük engellerden biri olan dil sorunu bu çalışmalarla ortadan kalkmış olur.

Yazar yapıtlarını oluştururken toplumu ilgilendiren konulardan uzak durmuş. Öyle geçim sıkıntısı yoktur yapıtlarında. Kuşaklararası çatışma da yoktur. Ya da töre cinayetleri… Onun kitaplarında ele aldığı kişilerin ruhsal çalkantıları vardır. Geçmişe duyulan özlem, pişmanlık, gerçeklerden kaçış vardır. Kısacası…

5) Bu parçada sözü edilen yazarın yapıtlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Olumsuz duygular işlenmiştir.

B) Bireysel temalar işlenmiştir.

C) Toplum tarafından benimsenmemiştir.

D) Kendi duygularını anlatmıştır.

Biraz daha büyük olup ısısını korusaydı gündüz vakti gökyüzünde güneş gibi parlayacaktı Jüpiter. Bu haliyle bile Güneş sisteminin en büyük gezegeni olup Dünya’ya ağabeylik yapıyor. Evet, yanlış söylemedim gezegenimizi tehlikelere karşı koruyor. Nasıl mı? Eğer Jüpiter olmasaydı Dünya’ya daha çok göktaşı çarpardı. Göktaşlarını tamamen engellemese de bir nebze olsun azaltmıştır. Mesela 1994’te büyük bir tehlike atlatmıştık. Dünya’ya yönelen bir kuyrukluyıldız Jüpiter’in çekim kuvvetine kapılarak yön değiştirmiş, Jüpiter’e çarpmıştı. Daha sonra ortaya çıkan izlerin Dünya büyüklüğünde olduğu anlaşılmıştır. Bu da ne kadar büyük bir felaketten kurtulduğumuzu gösteriyor.

6) Parçaya göre Jüpiter ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Zamanla soğuyarak gezegen olmuştur.

B) Dünya’yı zamanında büyük bir gök taşı tehlikesine karşı korumuştur.

C) Boyutunun büyüklüğü çekim kuvvetini artırmıştır.

D) Güneş sistemimizde ikinci bir yıldız olabilirdi.

Her akşam bize gelirdi komşumuz Şerife teyze. Elinde siyah örgü torbası, sırtında kahverengi hırkası, iri gözlüğü ve meraklı bakışları ile yokluğunu hemen belli edecek kadar girişken ve konuşkan biriydi ancak oğlu hakkında ağzını bıçak açmazdı. Bir gün dayanamayıp: “Bir oğlun vardı, onu ne bayramda ne de hastalandığın günlerde gördüm. Şu an nerede?” diye sorunca Şerife teyze derin bir iç çekip oğlu için şunu söyledi: “İnşallah baba olduğunda benim gibi evlat özlemi duymaz.” Kadıncağız oğlunu o kadar çok seviyordu ki bu kısa cümle bile ona olan sevgisini ve sitemini dile getirmeye yetmişti.

7) Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.

B) Kahraman bakış açısı vardır.

C) Nesnel anlatım hakimdir.

D) Betimlemeden yararlanılmıştır.

Sakat kaldığım haftalarda eve kapanıp sürekli yattım. (I)Kar yağışlarını bile şansa çevirip iyi ki yazın sakatlanmadım diyecek kadar Polyannacılık yaptım. (II)Yıllardır yarım bıraktığım yazarlık işini bu süre zarfında devam ettirmeye çalıştım. (III)Bir yandan yazdım bir yandan da beğenmeyip sayfaları çöpe attım. (IV)Hayata her zaman iyi yönden bakılması gerektiğini düşünürüm ama konu yazmaya gelince çok gaddar biriyim. Böylece koca çöp kovası birkaç günün sonunda tıka basa dolmuştu.

8) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bir yazarın kitabını yazmasından kitapçıların raflarında yerini almasına kadar kitapların bir dizi işlemden geçmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Bu işlemlerin; yazarın üretmesi, eleştirmenlerin pazarlaması, okurların da tüketmesi olarak yalnızca üçe indirgenmesi veya en önemlileri olarak görülmesi hatta diğer işlemleri hiçe sayacak denli olması bazılarının emeğini yok saymaktadır. Yazarı yazmaya iten sebep, ilham kaynağı, editörün çalışmaları veya kapak tasarımının hiçe sayılmayacak kadar önemi vardır bence.

9) Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir eserin hazır olmasında kimsenin emeği yok sayılamaz.

B) Başarılı eserler er ya da geç istenen satışa ulaşacaktır.

C) Bir kitap birden çok kişi tarafından yazılırsa daha çok tutulur.

D) Yanlış anlayışlar, nitelikli kitapların çıkmasında en büyük engeldir.

Sıkıntıya düştüğümüz günlerde ya da çok sevindiğimiz bir haber karşısında paylaşacak bir dost ararız. Yani acımızı hafifletecek, sevincimizi paylaşacak birilerini ararız da kaçımız dostumuza destek olmak için neler yapabileceğimizi düşünürüz, bunun için vakit ayırırız; hiç düşündük mü?

10) Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkara dayanmayan dostluklar daha kalıcı olur.

B) Dostluk ilişkilerinde bencil olmamalıyız.

C) Dost istemek herkesin hakkıdır.

D) Her insanın bir dost edinmesi gerekir.

Gösteriş meraklısı insanlarla hiç işim olmaz. Yanlış anlaşılmasın herkes için söylemiyorum. İnsanları malı mülküyle değerlendiren kişilere sözüm. Onlar sanıyorlar ki son model araba ya da pahalı telefonla saygınlık artacak. Onlara ancak şunu söyleyebilirim: Bir insanın değeri mal mülkle değil, fikirleriyle, olgunluğuyla, olaylara karşı takındığı tutumla anlaşılır.

11) Metinde şikâyetini dile getiren birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Gösteriş meraklısı insanlarla hiçbir şekilde iletişim kurmadım.

B) İnsanı insan yapan özelliklerin başında ahlak ve vicdan gelir.

C) Tüketim çılgınlığı, insanların kendi eksikliklerini giderme ihtiyacından doğar.

D) Yeni biriyle tanıştığımız vakit dış görünüş yerine kişiliğiyle değer biçmeliyiz.

Onun kitabını okurken içinizi bir yalnızlık ve boş verme hissi kaplar. Hatta günlerce bu etkiden kurtulamazsınız. Onun için Yazara ait bir kitap elime geçtiğinde “Buna hazır mıyım?” diye sormadan edemem. Eğer bu gücü kendimde bulabiliyorsam okurum. Yoksa kitabını okumaya yanaşmam bile.

12) Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiştir.

B) Kitaplardan olumsuz yönde etkilenmektedir.

C) Sözünü ettiği kitaba temkinli yaklaşır.

D) Kitabı okurken kendine olan güveni artar.

Geçtiğimiz günlerde caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının hayatlarını anlatan fotoğraf sergisi açılmıştı. Milyonlarca yıldır nesillerini devam ettiren bu deniz kaplumbağalarının özellikle son yıllarda yaşanan olumsuz çevre koşullarından türlerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, bu sergiyle anlatılmak istenmiş. Bence açılan sergi farkındalık oluşturma ve toplumsal duyarlığı artırmada faydalı olacaktır.

13) Serginin açılmasında etkisi olan bir grubun caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi gözler önüne sermesi için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Yuvaların üzerinde bilinçsizce gezilip tahrip edildiğini gösteren fotoğrafları sergilemeleri

B) Karadaki kaplumbağa yavrularının yönlerinin deniz yerine sokak lambası olduğunu gösteren fotoğraflar sergilemeleri

C) Kaplumbağa yuvası ile deniz arasında insanlar tarafından yapılmış kum yığınını gösteren fotoğrafları sergilemeleri

D) Kaplumbağaların içinde bulunduğu sorunun çözümü hakkında resimli afişler hazırlamaları

Bir hikâyenin en önemli aşaması aylarca hatta senelerce üzerinde meşgul olunan ya da o anda akla gelinen ilk cümleleridir. Bu cümleler öykünün temel harcı olup yazarına güven veren, okuyucuya ise başka dünyaların kapılarını aralayacağının habercisi olan cümleleridir. Yazar bu bölümdeki fırsatı değerlendirebilirse yapıt daha en başından sürükleyici olur.

14) Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucu ilk cümlelerden öykünün ana fikrini bulur, yapıtın değerini ölçer.

B) Yapıt, okuyucuyu sıkmadan kısa ve az cümleler halinde verilmeli.

C) Okuyucu güvendiği yazarların kitaplarını daha çok okuma eğilimindedir.

D) İlk cümleler, yapıt ile okuyucu arasında güçlü bağ kurulmasında büyük bir fırsattır.

Kalemini sıradan insanların dünyalarını aktarmak için kullanan yazar, son romanında sıradan bir yaşamın bile edebiyat için ne kadar değerli olduğunu göstermeyi başarmış. Bu sayede bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen bir insanı bile sanki yıllardır tanıyormuşuz hissine kapılırız. Kıyı kasabasında bir kahvehane sahibi Berkin’i hiç tanımasam da sanki dertlerini bilecek kadar yakın arkadaşı oluyorum. Bunun gibi birçok insanın nelerle uğraştıklarını, nasıl yaşadıklarını göstermesi bakımından psikolojik ve sosyolojik bir roman olarak sayılabilir.

15) Bu parçada sözü edilen roman için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sıradan insanların dünyasını anlatıyor.

B) Farklı insanlar tarafından beğeniyle okunmuştur.

C) Sosyolojik bir roman olarak da okunabilir.

D) Sıradan hayatlar da edebiyat için vazgeçilmezdir.

Sosyalleşme sonucu bir insanın başka insanlardan etkilenmesi gibidir sanatta etkilenme. Sanatçı kendi yolunu çizmek istiyorsa taklide düşmeden başka sanat dallarından etkilenebilir. Bunu yadırgamak sanatta ilerlemeyi baltalamaktır. Buraya kadar katılıyorum ama bir sanat dalının bütünüyle başka sanat dalına dönüşmesini aklım almıyor. Örneğin bir yazın türü nasıl olur da müziğe, operaya ya da resim alanına dönüşebilir?

16) Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?

A) Yazın türleri hiçbir zaman heykele, resme veya müziğe dönüşmez.

B) Bir ressamın kendi alanından çıkıp roman yazması o eserin sanat düzeyini düşürür.

C) Güzel sanatlar faklı bir alan olduğu için roman ve öykü gibi düz yazı türünün bu alandan yararlanması düşünülemez.

D) Bir sanatçının taklide düşmeden başka alanlara öykünmesi normaldir.

Bu yazarın eleştirileri büyük ölçüde öznel yargılara dayanır. Zaten bu görüş birçok yazar ve eleştirmen tarafından da doğrulanan bir gerçektir. Sözünü ettiğim kişinin eleştiri tarzındaki yapıtlarını derleyerek genel bir kanıya ulaştım. Bir eleştirmen, yapıtlarını hazırlarken birtakım yöntem ve tekniklere uyar ancak bu kişi herhangi bir kurala göre gitmiyor. Zaten eleştirilerinde kişisel kararlara göre hareket ettiği için de bu yolu seçmiş.

17) Bu parçada söz konusu eleştirmenin seçtiği yol düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Şiirlerinde doğayı sıkça ele alması bende huzur duygusunu uyandırdığı için söz konusu yapıt oldukça başarılı olmuş.

B) Yapıtlarında soyut kavramların olması mecazlı sözcüklere yer vermesinden kaynaklanıyor.

C) Yalnızlık, iletişimsizlik gibi konular önem verilmesi gereken sorunlar olduğu için özellikle yeni yetişen şairlerimizin bu konulara eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

D) Yazar üslup yönüyle kendini bir türlü aşamıyor, cılız kalemiyle sürekli kendini tekrarlıyordu. Halbuki bir yazar için üslubu onun sanatında lokomotif görevindedir.

Sanayileşmeyle beraber insanlar zamanı daha iyi kullanma arayışına girmiştir. Bu verimlilikte insanlar arası ilişki göz ardı edilmiş, daha çok kazanmanın yolları aranmıştır. Bunun temelinde insanların maddiyata önem vermesi yatar. Yazar da bu kitabında maddiyatın önemsiz olduğunu vurgulamış, özellikle kaybolan bazı değerlerimiz üzerinde durmuştur.

18) Bu parçada sözü edilen yapıt için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Gelip geçici hevesler yüzünden bazı değerlerimizin kaybolduğu gerçeği hatırlatılmıştır.

B) Sanayileşme ile toplumların kalkındıkları, bu sayede insanların refah düzeylerinin artığı anlatılmıştır.

C) İnsanların hep anlayışsız ve çıkarcı oldukları gerçeğinden bahsedilmiştir.

D) Yapıt, zamanı daha verimli kullanmanın yollarını anlatmış.

Merhaba, ben ortaokul 8. sınıf öğrencisi Pınar. Sizlere bugünkü yazımda okulumdan bahsetmek istiyorum. Nakil olarak geldiğim okulda 2 senem geçti. Arkadaşlarımın sıcak kanlı ve yardımsever, öğretmenlerimin özverili ve sabırlı olması sayesinde yabancılık hissini üstümden kısa sürede attım. Burada yaklaşık 450 öğrenci olmasına rağmen 16 sınıf ve her sınıfta ortalama 28 öğrenci var. İlçedeki diğer okullara göre sınıfların kalabalık olmadığını söyleyebilirim. Spor salonu, kütüphane, konferans salonu; görsel sanatlar, müzik, bilişim ve zekâ oyunları sınıfı yemekhane ve fen laboratuvarı mevcut. Bu bölümler etkin olarak kullanılıyor. Okulumuzda ayrıca çeşitli zamanlarda turnuva, münazara, bilim fuarı ve projeler düzenlenmekte; okulumuz bazı etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Kısaca her bir öğrenci burada kendini en iyi ifade edebilecek etkinliklerde grup çalışması içinde yer alıyor. Ezbercilik yerine sosyal öğrenme ve etkin katılım ile başarı geliyor. Böyle olmasaydı ilçemizde gözde okullar arasında olmazdı.

19) Bu metne göre okul hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Etkin katılım ve sosyal etkinlik sayesinde ilçenin en başarılı okuludur.

B) Sınıf sayısı ilçedeki diğer okullara göre daha azdır.

C) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre katılabileceği çalışmalar mevcut.

D) Öğrenciler çeşitli etkinlikler sayesinde sıkılmadan eğitimlerini sürdürebiliyor.

20) Arkadaşlarımla beraberken eğlenmeyi bilen biriyim. Film izlerken ya da bir eğlence sırasında aklıma günlük sorunlar gelmez ama önüme çıkan bir engel karşısında onu çözmek için yoğunlaşırım, bitsin de gideyim havasına girmem. Dersteyken tüm dikkatimi anlatılanlara veririm. Bu alışkanlığım sayesinde tekrarlara zaman ayırmam. Böylece zamanı daha verimli kullanmış olurum. Bir de geriye dönüp baktığımda “keşke” ile başlayan hayıflanmalarım olmaz.

Kendisinden böyle bahseden biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dikkatini toplayabilen biridir.

B) Çözüm odaklıdır.

C) Anı yaşayan biridir.

D) Yaptığı işten pişmanlık duymamıştır.

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-B, 2-C, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-C, 8-D, 9-A, 10-B, 11-A, 12-C, 13-D, 14-D, 15-B, 16-D, 17-B, 18-A, 19-C, 20-D

Soruları indirmek için tıklayınız.

“8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi PDF İndir” üzerine bir yorum

Yorum yapın