8. Sınıf Şubat Ayı Türkçe Deneme Sınavı PDF İndir

Şubat ayına kadar işlenen konuları kapsayan, bilgi ve yorum düzeyinde sorulardan oluşan Türkçe deneme sınavı:

8. Sınıf Şubat Ayı Türkçe Deneme Sınavı

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “söylemek” sözcüğü “bir düşünceyi öne sürmek, anlatmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Başından geçen her olayı bize söyler, onayımızı alırdı.

B) Onun söylediklerine göre yazılanlarda tutarsızlık varmış.

C) Her bildiğini olur olmaz yerde söylemek uygun değil.

D) Derin bir sessizlik olunca bağlamayı alıp türkü söyledi.

Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni ve soyut anlama mecaz anlam denir. Mesela “Olaylara dar pencereden bakmak onun zaafıdır.” cümlesinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır.

2) Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır?

A) Medeniyet hoşgörü üzerine kurulursa kalıcı olur.

B) Son zamanlarda kilo aldığı için kıyafetleri dar geliyordu.

C) Gökyüzünü daha açık maviye boyasaydın.

D) Başına yediği darbeden dolayı bayılmış.

(I) Takımımız son zamanlarda iyi sonuçlar almaya başlamıştı. (II) Karşımıza çıkan birçok takımı mağlup ettik. (III) Bu gidişle şampiyon da oluruz. (IV) Yeter ki birbirimizi kıskanmayı bırakalım.

3) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak olumsuz bir öz eleştiri yapılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Pişmanlık: Kişinin geçmişte yaptığı işten duyduğu üzüntüdür.

4) Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pişmanlık yoktur?

A) Keşke filmin sonunu bana anlatmasaydın.

B) Onun bulunduğu ortama gitmemeliydim.

C) Boğazım ağrıdı, keşke dondurma yemeseydim.

D) Şimdiki aklım olsaydı memleketten ayrılmazdım.

“İyi bir arkadaş olmak, iyi bir dinleyici olmaktan geçer.”

5) Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?

A) İyi bir dinleyici olmak için iyi bir arkadaş olmak gerekir.

B) Arkadaşlığın kıymeti ihtiyaç duyulduğunda anlaşılır.

C) Arkadaşlığın temelinde bencilliğe yer yoktur.

D) Muhabbet etmek için arkadaşlara ihtiyaç duyarız.

Yazarın çevirisini yaptığı bu kitabın tarih öncesinde hangi yemeklerin nasıl hazırlandığını ve yendiğini anlatması, o dönemin insanları hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

6) Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?

A) Yazar, yabancı yazarın kitabını çevirerek bizlere sunmuştur.

B) Tarih öncesi bir toplumun ne yediğini kitaplardan bulmak mümkündür.

C) Bir toplumun yemek kültürü, o toplum hakkında bilgi verebilir.

D) Toplum hakkında yazılmış kitaplar tarihi belge niteliğindedir.

“Tek insanın yapacağı iş başka, birden fazla insanın yapacağı iş bambaşkadır.”

7) Bu cümleyle asıl anlatılmak istenen düşünce ile aşağıdaki atasözlerinden hangisi daha yakındır?

A) Veren eli herkes öper.

B) El eli yıkar, iki el de yüzü.

C) İyilik eden iyilik bulur.

D) Az veren candan çok veren maldan.

Bir eseri okuduğumuzda “Daha önce böyle bir kitap okudum.” dememeliyiz. Bize böyle bir söylemi dedirten eser henüz kendi çizgisini bulamamıştır.

8) Yukarıda sözü edilen eserde aşağıdakilerden hangisi eksik görülmüştür?

A) Doğallık

B) Özgünlük

C) Açıklık

D) Etkileyicilik

Gençlerde bir acelecilik görüyorum. (I) Bir kitabı çıkıyor, aradan kısa bir zaman geçtikten sonra üstün körü çalışmalarının ürünü olan bir kitabına daha rastlıyorsunuz. (II) İkinci kitabı henüz olgunlaşmamış, üzerinde çalışılması gereken öyküler görüyorsunuz. (III) Bu acelecilik niye? koşturma, hız ve gündemde kalma kaygısı var. (IV) 80’li yıllarda öykücüler önce dergilerde kendini duyurur, okur isimlerini orada öğrenir daha sonra kitabı çıkdığında onu biraz olsun tanımış olursun.

9) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

“Doluya koydum, almadı; boşa koydum, dolmadı.”

10) Bu cümlede noktalı virgülün kullanım gerekçesi ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

B) Deneme sınavında ilk gün Türkçe, matematik; ikinci gün fen ve tarihten soru çıkacak.

C) Bahtiyar; Bülent, Cemal, Süleyman ve Kazım’la yaşıt sayılır.

D) Sebzelerden pırasa, marul, lahana; meyvelerden elma, portakal ve muz aldım.

Günün birinde bir baba ile Muzaffer ve Eren adında iki oğlu ortaklaşa boş bir arazi alır. Bu araziye önce bakım yapıp sebze yetiştirirler, sonra büyükçe bir ahır inşa ederler, daha sonra da zor şartlar altında çalışarak biriktirdikleri paralarla birkaç inek ile 30 kadar tavuk alırlar. Süt ve yumurta satarak, sebze yetiştirerek kazandıkları paraları da yine çiftliği geliştirmek için kullanırlar. Zaman ilerledikçe tosun, tavuk ve hindi gibi hayvanlar alırlar. Portakal, limon, greyfurt, kayısı, şeftali gibi ağaçlar dikerler. Böylece kazançları katbekat artar ancak bu bolluk dönemi çok sürmez. Daha çok kazanma hırsı Muzaffer’i kumara iter. Kumar oynadıkça hırslanan, hırslandıkça daha çok oynayan Muzaffer’in borçları da artar. Bir gün babasını ikna edip çiftlikteki ineklerden birkaçını satar, borçlarını kapatır. Ne var ki bu da sonun başlangıcı olur. Kumara devam eden Muzaffer yüzünden çiftlik gün geçtikçe erir. Kırktan fazla olan inek sayısı günün birinde üçe düşmüştür artık. Onlar da nedense çiftlikte kimsenin olmadığı bir gün ahırın kapısı anahtarla açılarak hatta komşuların söylediğine göre koca kamyonla gelinerek çalınmış. Çalmak gizlice yapılan bir iştir. Buna çalmak da denmez. İnekler güpegündüz alınmış. Zavallı Eren, varını yoğunu bu çiftliğe harcamış. Hem birikimi hem de yılların emeği bir anda hiç olmuştur.

11) Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ekip çalışması ile başarı gelirken bencillik ve para hırsı işleri ters yüz edebilir.

B) İşler ne kadar iyi giderse gitsin hatadan ders çıkarılmazsa bütün başarı kalıcı olmaz.

C) Haksızlık karşısında sessiz olanlar, gün gelir daha büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir.

D) Ortaklaşa yapılan işler günün birinde zarar etmeye mahkumdur.

Hikâyenin içeriğini üslubunla beslediğinde baharın müjdeleyicisi olan kardelenleri göreceksin. O andan sonra karlar eriyecek, çiçekler açacak, rengârenk kelebekler uçuşacak içindeki yaratıcılık bahçesinde. Artık yapıtında salt içeriğin donukluğu yerine biçimle canlılık kazanmış bir bahar rüzgârı esecektir.

12) Bu paragrafta verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapıtta doğa ve yaşama sevinci işlendiğinde dokuyucular arasında daha çok beğenilir.

B) Bir eserde olumlu havanın esmesi eserin kalıcılığı üzerinde etkili olur.

C) Yapıtın üzerindeki ölü toprağını atması konunun biçemle bütünleşmesine bağlıdır.

D) Bir sanatçının hayata bakış açısı eserinde kendini gösterir.

Yaşanan her zorluk karşısında yıldığını, usandığını ve gözünün korktuğunu söylüyorsun ama şunu unutma ki bu zorluklar tıpkı demiri döven çekiçler gibidir. Demirci çekiçle her vuruşunda kızgın demir şekil alır. İnsan da üstesinden geldiği her zorluk sayesinde kendine bir şeyler katar, tecrübe edinir. Bu yüzden zorlukları büyük bir engel değil, fırsat olarak görmelisin.

13) Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zorluklarla mücadele edebilmek ancak belli bir birikimle gerçekleşir.

B) Her mesleğin bazı zorlukları vardır, bu zorluklar uygun yöntemlerle aşılabilir.

C) Önümüze çıkan her engel bizi daha da güçlendirerek mücadele gücümüzü artıracaktır.

D) Olayları her zaman kendi açımızdan değerlendirelim ki sonucunda biz kazanalım.

Özellikle erkekleri gösterişli bir kuyruğa sahip olan tavus kuşları gruplar halinde yaşar. Doğada görmek çok zor olsa da hayvanat bahçelerinde sıkça karşılaşırız. Erkek tavus kuşları, dişilerine göre daha büyük ve renkli kuyruklara sahiptir. Ayrıca insanı rahatsız eden bir ses çıkarır. Bu özellikleri sayesinde kolaylıkla ayırt edilebilir.

14) Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleme – Açıklama

B) Açıklama – Betimleme

C) Tanımlama – Tanık gösterme

D) Örneklendirme – Benzetme

Köyde yaşayanlara göre ayrı bir derttir sonbahar. Kışa hazırlık için yoğun bir uğraş içindedirler. Rüstem amca da bu çabanın içinde olan köylülerden biri. Sonbaharın yorucu telaşına rağmen yine de onun yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Çünkü insanın davranışları sadece başkasını değil, kendini de olumlu veya olumsuz olarak etkileyeceğini biliyordur.

15) Bu metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem üzerinde değildir?

A) Terziden getirilen kıyafetler yeterince düzeltilmediği için babam terzinin yanına gitti.

B) Denize bakan penceresi çok geniş olduğu için çalışma odam çok ferahtır.

C) İnsanoğlu çevrenin şartlarına çabuk uyum sağlayan canlılardan biridir.

D) Ödevlerini tamamladıktan sonra annene yardım ettin mi?

“Elini uzatarak torunundan kediyi istedi.”

17) Cümlesinin çatı özelliği ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) Zavallı açlıktan olacak acı acı miyavlıyordu.

B) İçerden bir kâse içinde sütlü ekmek içi getirildi.

C) Biraz miyavladıktan sonra kâsenin yanına geldi.

D) Biraz baktıktan sonra yavru kediyi sevdi.

Kitap okumanın belli bir yaşı yoktur. Hangi yaşta olursa olsun her insan kendini geliştirmeli. Bilgi heybesine yeni şeyler katmalı ki günü geldiğinde, çok ihtiyaç duyduğu anda heybesini açıp kazandığı bilgileri hayata uyarlamalı. İçi boş heybe, zamanı geldiğinde büyük bir hayıflanmaya dönüşür. Size önerim kitap okumak, kendinizi geliştirmek için süreyi kısmayın. Bundan duyacağınız pişmanlık, yapmamaktan duyduğunuz hayıflanmanın yanında devede kulak kalır. İnsanın kendine yaptığı yatırım kadar büyük ve manalı olanı yoktur.

18) Bu parça aşağıdaki metinlerden hangisinden alınmış olabilir?

A) Makale

B) Sohbet

C) Öykü

D) Biyografi

Eleştiriler, bir anlayış, görüş, yöntem veya eserin olumlu ya da olumsuz yönlerini ortaya koyan düşünce yazısıdır.

19) Buna göre aşağıdakilerden hangisi eleştiri metninden alınmış olamaz?

A) Yıllardan beri şiir yazıyorum. Bunun dışında öykü, deneme ve masallarım da var. Ayrıca edebiyat dergilerinde eser incelemeleri yapıyorum. Anlayacağınız edebiyatla içli dışlı bir yaşamım var.

B) Bahsettiğim öykü kitabında çoğunluğu mini öykülerin oluşturduğu, bu öykülerin de aralarında tema yönüyle bir bağlantının olmadığı açıkça görülüyor.

C) Sanayi İnkılabı Avrupası’nda alt tabakanın yaşadığı çileyi gözler önüne sermiş. Bunu yaparken sosyal ilişkileri anlatmayı da ihmal etmemiş.

D) Bir eseri sadece işlediği konuya göre değerlendirmek ve biçimi geri plana atmak, anlatımdaki derinliği hiçe saymaktır. Bu da eleştirmenlerin bir ulusu veya tüm insanlığı ilgilendiren konuları işleyen eserler üzerinde yoğunlaşması, bunun dışındakileri hiçe sayması anlamına gelir.

Hakan, Uğur, Necdet, Haluk ve Sezgin adındaki beş arkadaş A, B ve C spor kulüplerinin altyapı seçmelerine katılmışlardır. Herkesin kazanıp kamplarına katıldığı kulüplerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

– A kulübüne 1, B ve C kulübüne 2 kişi katılmıştır.

– Uğur, Necdet’le aynı; Hakan’dan farklı bir kulübe katılmıştır.

– Sezgin’le Haluk farklı kulübe katılmıştır.

20) Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Haluk C kulübüne katılmıştır.

B) Sezgin B kulübüne katılmıştır.

C) Necdet A kulübüne katılmıştır.

D) Hakan’la Haluk farklı kulüplerdedir.

Cevap Anahtarı için Tıklayınız.

1-B, 2-A, 3-D, 4-A, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-B, 10-A, 11-D, 12-C, 13-C, 14-B, 15-C, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-C

Soruları indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın