8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

2023 – 2024 eğitim – öğretim yılı 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı soruları. A ve B diye iki gruba ayrılmış soruları bilgisayarınıza indirip düzenleme yapmadan çıktısını alabilir, isterseniz online ortamda çözüp puanınızı öğrenebilirsiniz.

Soruları online olarak çözmek için tıklayınız.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Öğrencilerden “Yanmak” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Farklı renklerden oluşan piramit ve üzerinde "yanmak" kelimesini farklı anlamlarda kullanan beş cümle.

1) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Yarıdan fazlası somut anlama gelecek şekilde örnek vermiştir.

B) “Otobüse yetişemezsek biletimiz yanar.” Örneği %20’lik dilimde değerlendirilebilir.

C) “Araçtaki paketleri iki saate kadar markete taşıyamazsak yandık.” cümlesi %10’luk dilimde değerlendirilebilir.

D) “Bilinçsizce güneşlenmek, ciltte ciddi yanıklara sebep olur.” Örneğini veren biri en büyük 2. dilim içinde yer alır.


Resimleri karton üzerine bir yapıştırıcı ile tutturduktan sonra kartonun kısımlarını boyamaya başladı.

2) Bu cümledeki fiilimsilerin türleri düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangisinde sırasına uygun ve doğru biçimde verilmiştir?

A) Sıfat-fiil, isim-fiil

B) İsim-fiil, sıfat-fiil

C) Sıfat-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil

D) İsim-fiil, sıfat-fiil, sıfat-fiil


3) –me/-ma ekiyle oluşmuş isim-fiil aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde yer almıştır?

A) Otelin okuma odasına gidip ajandasına bir şeyler yazıyordu.

B) Çantasından dolma kalemi çıkarıp evrakları imzaladı.

C) Dolaptan kavanozu alıp içine kesme şekerleri doldurdu.

D) Öğretmenler günü için orta boy yapma çiçek aldım.


Ulaklar, eskiden bir köyden başka köye dağ taş demeden bilgi götüren, gittiği köyün insanlarına haber veren kişilerdir. Edebiyat da öyle değil mi? Yazıldığı yerin ve zamanın nabzını tutar, bunu bizimle paylaşır.

4) Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi vardır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7


5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda bir sözcük kullanılmamıştır?​

A) Düşünmeden konuşman başkalarını kırmana neden olur.

B) Gençlik, anne ve babaya bağımlılıkla kendi ayaklarının üzerinde durma arasında bir yerdedir.

C) Arkadaşımız yeri geldiğinde bizi eleştirmeli, hatalarımızı yüzümüze vurmalı.

D) Park diyorum ama açık alan çöplüğüne dönmüş bir yerdi burası.


6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme “en fazla” anlamında kullanılmıştır?

A) Hasan okula koşa koşa gitmiş.

B) Kardeşim akıllı mı akıllı bir çocuktur.

C) Bu arabaya çok çok yetmiş bin lira veririm.

D) Eski püskü eşyaları eve getirmiş.


7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boşuna uğraşmak” anlamında bir deyim vardır?

​A) havanda su dövmek

B) aynı telden çalmak

C) gel zaman git zaman

D) baltayı taşa vurmak


Onun öykülerini okuyanlar dilinin benliğinden sıyrılmadan kendi çevresi içinde genişlediğini görecektir.

8) Altı çizili sözcük grubu ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Başka dillerin etkisine girmeden yeni anlamlar kazanmak

B) Konuda kendi alanı içinde hapsolmuş, çıkış yolları aramak

C) Üslubunun kendine özgün bir hal alması, anlatımda ustalaşması

D) Duygu dolu anlatımlar içermesi, üslubuyla okuru etkilemesi


(I) Çocuklar ellerinde parayla bakkala geldi. (II) Aralarındaki en küçüğü bir avuç bozuk parayı tezgâha bırakıp çikolata dondurma istedi. (III) Bakkal amcası birkaç saat elektrik kesintisi olduğu için dondurmaların eridiğini söyledi. (IV) Çocuk bunun üzerine raflardaki çikolatalara baktı.

9) Numaralanmış cümlelerden hangisi neden – sonuç anlamı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.


10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum yapılmamıştır?

A) Şairimiz hem kendi şiirleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor hem de genç şairleri çalıştırıyordu.

B) Şiire vefasıyla insana ve çağına vefasını samimi bir ifadeyle dile getirdi.

C) İnsanın ve hayatın karmaşasını şiire başarıyla taşırken toplumsal bir şiirin nasıl olması gerektiğini de gösterdi.

D) Şairimiz “Şiir Nasıl Yazılmalıdır?” adlı kitabıyla bu alanda ilgisi olanlara oldukça yararlı çalışmalar sunmuş.


Olaylara geniş açıdan bakabilmeyi ancak tarafsız olursak gerçekleştirebiliriz. Yanlı davranan insan değerlendirmelerinde tek boyutluluktan kurtulamaz.

11) Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geniş açıdan bakabilmek tarafsızlığın birinci adımıdır.

B) Tüm boyutlarıyla değerlendirmek beraberinde tarafsızlığı da getirir.

C) Yaşananlara ayna tutmak gerçekliğin her yönüyle değerlendirilmesine imkân sağlar.

D) Gelişmeleri kendine göre yorumlayan insan, olayların gerisindeki sebebi irdelemez.


Daha düne kadar usta yazarlara özenen, onların üslubunu taklit eden birinin bugün şiirlerine baktığınızda tam tersini görüyorsanız o şairin artık … söyleyebilirsiniz.

12) Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A) Evrensel olduğunu

B) Eserlerine imzasını atmayı başardığını

C) Coşkulu şiirler yazdığını

D) Topluma ışık tuttuğunu


Bence nitelikli kitaplar için değildir. Okur öyle kitapları okuyup beğenirse zaten kitabın tanıtımı kendi kendine yapılmış demektir. Bu şekilde adından söz ettiren bir kitapla ajanslar yoluyla reklamı yapılan kitabın getireceği ses bir olur mu?

13) Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Nitelikli kitapla niteliksiz kitap arasındaki en önemli fark nedir?

B) Bir kitabın okunmasında en önemli unsur reklam mıdır?

C) Bir yazarı başarılı kılan asıl etken nedir?

D) Çok okunan bir yazar olmanın en önemli şartı nedir?


Bir sanatçının eserleri üzerinde değerlendirme yapacaksanız öncelikle onun hayatını incelemelisiniz. Unutmayınız ki eserler ağaçsa tecrübe de o ağacın hayat damarlarına giden sudur.

14) Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamın bizde bıraktığı tüm izler yapıtları besler.

B) Eserlerin oluşması için konu zenginliği gerekir.

C) Nitelikli eserler ancak iyi bir eğitimle mümkündür.

D) Huzurlu bir hayat beraberinde iyi eserler ortaya çıkarır.


15) Aşağıdakilerden hangisi deneme yazısından alınmıştır?

A) Yazarın çeşitli yerlerde yayımlanan yazılarında anlattığı konulardan çok konuyu anlatış biçimi dikkat çekmiştir. Zaten okuyucularını üslubuyla etkilese de yapıtlarında içerik yönüyle aynı etkinin olduğunu söylemek güçtür.

B) Kullanılan kelimeler bütünün ayrılmaz barçaları haline gelmiş. Yani bu kelimeleri eş anlamlarıyla bile değiştiremezsiniz. Bu da yazarın ustalığının göstergesi olsa gerek.

C) Dede Korkut hikâyelerini incelerken tarihsel ve toplumsal özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü hikâyede anlatılan olaylar ve yer alan kişiler tarihi bir kimlik kazanmıştır.

D) Arkadaşımız yeri geldiğinde bizi eleştirmeli, hatalarımızı yüzümüze vurmalı. Ben ne yapayım bir kusurum olduğunda görmezlikten geleni.


Çocukluğumda köyümün az ilerisindeki büyük bir tepeye çıkıp uzaklarda, ağaçların arasında duran evi izlerdik. Duvarları krem, çatısı kırmızı renkli güzel mi güzel bir evdi bu. Bakan herkesi büyülüyordu. Bir gün bu eve gitmeye karar vermiştik.

16) Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) Açıklama – tartışma

B) Öyküleme – tartışma

C) Öyküleme – betimleme

D) Betimleme – tanımlama


17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Reşat Nuri Güntekin’in “Akşam Güneşi” adlı eserini okuyorum.

B) Mersin’in Toroslar İlçesi’nde yol yapım çalışmaları devam ediyormuş.

C) Şirketimiz Eylül ayının ilk haftası önemli bir toplantı yapacak.

D) Tadilat nedeniyle limanın kuzey kapısından giriş bir süreliğine yapılmayacak.


18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Kırtasiyeden kitap ta aldık.

B) Yarım kilo tulum peyniri aldım.

C) Açık öğretim lisesini bitirmiş.

D) Çocuklardan biride içeri girmişti.


Yazarın fazlalıklardan arınmış, yalın dili olmasına rağmen matbaanın baskısı özensiz olmuş.

19) Yukarıdaki cümlede virgülün kullanım gerekçesi ile aşağıdakilerden hangisi özdeştir?

A) İstediğiniz yazıyı bu kadar yazıların arasında bulmak imkânsızdı, adeta yer demir gök bakırdı.

B) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini sözle bildirmesidir konuşmak.

C) Bilgiye önem vermeyen insanlar, sorunu yetiştirildikleri ortamda aramalıdır.

D) Gayelerimizle geleceğe yön verir, hayatımızı şekillendiririz.


Şiirden anlayan birine birkaç dize versem biraz düşündüğünde hangi şiire ait olduğunu bilir çünkü bu şairin şiirlerinde yalnızlık ve ölüm gibi temalar başka hiçbir yerde karşımıza çıkmayacak şekilde işlenmiştir. Bu da elbette şairin hünerinden kaynaklanmaktadır.

20) Parçada söz konusu hüner için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Etkileyicilik

B) Bilgi

C) Özgünlük

D) Özgürlük


A Grubunun sorularını indirmek için tıklayınız.

B Grubunun sorularını indirmek için tıklayınız.


A Grubunun cevapları için tıklayınız.

B Grubunun cevapları için tıklayınız.

“8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları” üzerine bir yorum

Yorum yapın