8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konu Tarama Sınavı

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konu Tarama Sınavı

I. Öyle bir buhranın içine düştük ki sormayın.

II. Karstik arazilerde ortaya çıkan derin çukurlar obrukları oluşturur.

III. Dar zamanda yapılacak iş değildi bunlar.

IV. Tenceredeki süt masaya döküldü.

1) Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin cümlede kazandığı anlamları, aşağıdakilerden hangisinde sırasına uygun ve doğru verilmiştir?

A) mecaz, gerçek, gerçek, gerçek

B) gerçek, gerçek, mecaz, gerçek

C) gerçek, mecaz, mecaz, gerçek

D) mecaz, gerçek, mecaz, gerçek

Üzerinde "koyu" sözcüğünün çok anlamlı örneklerinin yazılı olduğu tabloda yanlış olanı soran çoktan seçmeli soru
Öğrencilerden “almak” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Üzerinde "almak" sözcüğünün çok anlamlı örneklerinin yazılı olduğu renkli piramit

3) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)“Cüzdanındaki kartı alıp kasiyere uzattı.” örneği en yüksek dilimin içinde değerlendirilebilir.

B)“Akrabalarıyla vedalaştıktan sonra çocuğu alıp otobüse bindi.” örneği %10’luk dilimde sayılabilir.

C)“Pazardan sebze aldı.”, “Kamyonet, eşyaların hepsini alabildi.” örnekleri toplam %50’lik dilimin içinde yer alır.

D)“Ondan bırakın borcu selamını bile almayacağım.” örneği orta dilimde kabul edilebilir.

Daire içinde yer alan bazı kelimeleri eş, zıt ve yakın anlam ilişkisine göre eşleştirilmesini isteyen soru.

Halkın içinden çıkan ve halkıyla bütünleşen, kendini toplumdan soyutlamayan bir sanatçının eserleri de zamanın zindanından kurtulur.

5) Yukarıdaki cümlede altı çizili söz öbeğiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Kalıcı, ölümsüz, gelecek kuşaklara uzanan

B) Alışılmışın dışında olan, kendi çizgisini çizen

C) Bağımsız, herhangi bir engeli olmayan

D) Tüm insanlar tarafından beğenilen

Dünyada yazılmamış, üzerinde durulmamış herhangi bir konu yoktur. Bu nedenle özellikle genç yazarların farklı konu bulma uğraşı boşunadır. Onlara önerim sözcükleri dize getirmeleri yönündedir. Ancak bu sayede kalıcılığa ulaşabilirler.

6) Bu parçada geçen “sözcükleri dize getirmek” sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

A) Sözcükler üzerinde dilediği gibi yönlendirici etkiye sahip olmak

B) Sözcüklerin bilinen anlamlarının dışında mecazi anlamda kullanmak

C) Halkın beklenti ve isteklerini göz ardı etmek, toplumdan uzak durmak

D) Sözcüklerin anlamlarını çok iyi bilmek, diline sahip çıkmak

Oldum olası nefret ederim işime karışılmasından. Sanki ben hiçbir işten anlamam ya da kendileri her şeyin en iyisini bilirler de her an müdahale etme hakkını kendilerinde görürler.

7) Yukarıdakileri söyleyen biri aşağıdaki davranışlardan hangisiyle karşı karşıya kaldığı zaman tepki gösterir?

A) Bana karşı şeffaf olmanı istiyorum.

B) Beni takip edersen otoparkın yerini gösterebilirim.

C) Yemeğin tuzunu şimdi değil, en sonunda atmalısın.

D) Öğretmene soru soracağım, benimle gelmek ister misin?

Öğretmenimiz sınıfın en başarılı öğrencisiyle nasıl konuşuyorsa ilgisiz ve sorunlu öğrencileriyle de o şekilde konuşurdu.

8) Yukarıdaki cümlede sözü edilen öğretmen için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi beklenemez?

A) Onun için ön planda olan bir öğrenci yoktu.

B) Hiçbir öğrenciyi diğerinden üstün tutmazdı.

C) Öğrencilerin hepsi birdi onun gözünde.

D) Dersin işlenişini etkilemesin diye uğraşırdı.

Çay bahçesinde kuş sesi eşliğinde çayımızı yudumluyorduk. (I) Orhan bana dönüp evde boş durmayı istemediğini söyledi. (II) Bir işte uğraşan insanın dinç kalacağına inanıyordu. (III) Bir yandan düşüncelerini aktarıyor bir yandan da ona hak vermemi bekliyordu. (IV) Konuşması bitince biraz sessizlik oldu, sonra garson gelip boş bardakları aldı.

9) Numaralanmış cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlenin nedenidir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Dilimiz, atasözüyle dünyanın en zengin dillerinden biridir. Öyle ki hemen her düşünceyi atasözüyle söylemek mümkündür. (I) Alışverişin temelinde çıkar ilişkisinin yattığını ifade etmek için “Dostluk başka, alışveriş başka.” atasözünü kullanabiliriz. (II) Dostlarımız bizi kırdığında, bize haksızlık yaptığında “Dost acı söyler.” atasözünü kullanabiliriz. (III) İnsanların kendilerine yakın hissettiği, anlaştığı ve huyunu sevdiğini insanlarla arkadaşlık kurmasını “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Atasözüyle ifade edebiliriz. (IV) Çalışmanın insandaki uyuşukluğu giderdiğini ifade etmek için ise “İşleyen demir pas tutmaz.” atasözünü kullanırız.

10) Yukarıdaki atasözlerinden hangisinin açıklayıcısı yanlış verilmiştir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bakımsız ve sahipsiz bir kenttir burası. (I) Çarpık yerleşme yüzünden birçok yeri kaderine terk edilmiş durumda. (II) Son zamanlarda üniversite civarı planlı yerleşme sayesinde daha düzenli oldu. (III) Özellikle olimpiyat oyunlarının yapılması kentin gelişmesini sağladı. (IV) Olimpiyat havuzu, jimnastik salonu, stadyum ve o bölgedeki yol çalışmaları…

11) Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak olumlu değerlendirme yapılmıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Olaylara geniş açıdan bakabilmeyi ancak tarafsız olursak gerçekleştirebiliriz. Yanlı davranan insan değerlendirmelerinde tek boyutluluktan kurtulamaz.

12) Bu parçada aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tüm boyutlarıyla değerlendirmek beraberinde tarafsızlığı da getirir.

B) Yaşananlara ayna tutmak gerçekliğin her yönüyle değerlendirilmesine imkân sağlar.

C) Geniş açıdan bakabilmek tarafsızlığın birinci adımıdır.

D) Gelişmeleri kendine göre yorumlayan insan, olayların gerisindeki sebebi irdelemez.

Kullanmadığı bir eşyayı kesinlikle atmazdı Necati amca. Kilerde tutar, aklına bir fikir gelince onu kullanıma çevirmek için bahçesinde süs yapardı. En son yaptığı, hepimizin hoşuna gitmişti. Birkaç araba lastiğini kiremide benzer renklerde boyadıktan sonra üs üste koyup yapıştırdı. Sonra da kuyuya benzemesi için üstüne ahşap saçak monte ettirdi.

13) Bu cümlede toplam kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

I. Yazarın bu romanında kullandığı dil, okuyucunun romanı kolayca anlamasını sağlıyor.

II. Kendini diğerlerinden ayıran bir üslubu ile ön plana çıkmayı başarmış bir yazar o.

III. Eserlerinin az sözcükle çok şey anlattığını söylemek uygun bir değerlendirmedir.

IV. Önceleri başkalarını taklit eden genç şairimiz, son kitabıyla bize kendisine has anlatımı olduğunu gösteriyor.

14) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi aynı anlatım özelliğinden bahsetmiştir?

A) I. ve II

B) I. ve III

C)II. ve III

D) II. ve IV

Yazar, kitabında yaşamı felakete dönüşen insanın daha sonra bu felaketi nasıl da huzura dönüştürebildiğini gözler önüne seriyor.

15) Bu parçada yazarla ilgili söylenenlerden yola çıkarak aşağıdaki kahramanlardan hangisinin söz konusu yazarın roman kahramanı olduğunu söyleyebiliriz?

A) İzmit depreminde ailesini kaybeden Hasan daha sonraki küçük sallantılarda bile o büyük felaketi hatırlamıştır.

B) Kumarda tüm malvarlığını kaybeden adam parasız kalınca parklarda yatmak zorunda kalır.

C) Hüseyin, bir yandan psikolojik sorunlarıyla ilgili klinik yardım alır bir yandan da hayata tekrar bağlanır.

D) Şirketini batmaktan kurtaramayan adan çalışanların borcunu ödeyemediği için hakkında birçok dava açılmış.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Ne kadar soru sorsan da cevabı kendi ağızınla veriyorsun.

B) Yangında birçok yer kurtarılırken kendi atölyemde ciddi zararlar ortaya çıktı.

C) Kar yağışı sebebiyle birçok kent merkezine kara yoluyla ulaşım yapılamıyor.

D) Atilla Destanı, Avrupa Hun Devleti Hükümdarı Atilla’nın fetihlerini konu almıştır.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) TÜİK verilerine göre Türkiye’nin geçen yılki büyüme oranının yüzde 2,3 olduğu söylendi.

B) Yabancıların ürettiği cep telefonlarından en yenisini, ve iyisini almak için mücadele ediyoruz.

C) Proje görevleri önümüzdeki hafta mutlaka getirilecektir, dedi.

D) Gıda ürünlerinde ambalajının sağlam, kapağının açılmamış olması çok önemlidir.

Yazar denemesinde kendi görüşlerini okuyucuya dayatmıyor. Zaten böyle yapsaydı yazısına deneme denmezdi. Okurlarına farklı görüşleri ileri sürüyor. Bunu yaparken de alıntılamalara yer veriyor. İşte bu benim görüşüm, bu falanca düşünürün, bu da falanca tanınmış kişinin diye farklı görüşleri sunuyor. Okuyucuya ise bu görüşlerden mantıklı olanı benimsemek kalıyor.

18) Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme

B) Eleştiri Yazısı

C) Makale

D) Biyografi

Şiirimi ilk kez yazmaya başladığım yıllar aslında öğretmenlik mesleğimin ilk yıllarına denk geliyordu. Bilirsiniz ki insan istediği bir mesleği icra ederken çevreye yararlı olduğunu hissettiğinde daha mutlu oluyor. Ben de sıkı sıkıya bağlandığım mesleğimin yanında bir şeyler üretmek istedim. Aslında öyküyle başlamak istedim ancak şiire olan ilgimin çok olması, edebiyata bu türle girmemi sağladı.

19) Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır?

A) Öğretmenlik mesleğiniz boyunca hangi şiirler yazdınız?

B) Sizi öykü yazmayı sevdiren etken nedir?

C) Edebiyata şiirle başlamanızda sebep nedir?

D) Mesleğinizin yazar olmanızda etkisi var mı?

Kasabada kaldığım için ilçeye her gün gidemiyordum. Geçen hafta ilçede bir kitapçıya gidip kitap aldım. Hemen okumadım, masamda birkaç gün beklettim. Ben de bu süreçte işlerimi tamamladım. Üç gün önce kitabı okumaya başladığımda oldukça sürükleyici buldum. Konuşma havasıyla yazılmış bu kitap ufkumu genişletmeye başladı. Bir türlü elimden bırakamadığım için kitap günlerdir başucumda…

20) Buna göre yazarın boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenemez?

A) Dönüp dönüp okuyorum.

B) Her akşam yatmadan önce okurum.

C) Yazarla sanki sohbet ediyorum.

D) Şu sıralar hakkındaki eleştirileri okuyorum.


Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-D, 2-A, 3-C, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-D, 9-B, 10-B, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-A, 17-B, 18-B, 19-C, 20-D

Soruları indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın