8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı konuları neler? 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı konuları hangileri? İşte, o soruların cevapları:

8. Sınıflar Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Konuları

1. Fiilimsi

2. Sözcükte Anlam

İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil.

Gerçek anlam, mecaz anlam, çok anlamlılık, terim anlam, eş anlam, yakın anlam, zıt (karşıt) anlam, eş sesli sözcükler, somut ve soyut anlam, nicel ve nitel anlam, ad aktarması, dolaylama, duyular arası aktarma, yansıma sözcükler, ikilemeler, deyimler, sözcük ve söz gruplarının cümlede kazandığı anlam.

3. Deyimler (Test)

4. Cümlenin Ögeleri

Yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci, cümlede vurgu ve ara sözler.

5. Cümlede Anlam

Öznel, nesnel, doğrudan, dolaylı anlatım; amaç, neden, koşul cümleleri; yakın, karşıt, örtülü anlam; tanım, içerik, üslup, aşamalı durum, karşılaştırma, olasılık, varsayım, öneri, tasarı, eleştiri, öz eleştiri, yakınma, sitem, pişmanlık, hayıflanma, küçümseme, azımsama, ön yargı, beğenme, beklenti, gerçekleşmemiş beklenti, özlem, kaygı, şaşırma ve kararsızlık cümleleri.

6. Fiilde Çatı

Öznesine göre çatılar (etken, edilgen), nesnesine göre çatılar (geçişli, geçişsiz).

7. Paragrafta Anlam

Paragrafta konu, başlık, ana fikir, yardımcı fikir, anahtar sözcükler, paragrafın bölümleri, paragraf tamamlama, paragraf oluşturma, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafı ikiye bölme, paragrafta cümlelerin yerini değiştirme, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, hikâyenin unsurları, paragrafta kullanılan duyular, anlatımın özellikleri, anlatıcı türleri ve bakış açıları

8. Yazım Kuralları

Büyük harflerin yazımı, sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, “de”, “ki” ve “mi”lerin yazımı, ikilemeler ve pekiştirme sözcüklerinin yazımı, birleşik sözcüklerin yazımı ve bazı sözcüklerin doğru yazımı

9. Noktalama İşaretleri

Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, uzun çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti ve denden işareti.

10. Cümle Türleri

– Anlamına Göre Cümleler: Olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümleleri.

– Yüklemin Yerine Göre Cümleler: Kurallı, devrik ve eksiltili cümleler.

– Yüklemin Türüne Göre Cümleler: Fiil ve isim cümleleri.

– Yapısına Göre Cümleler: Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleler.

12. Metin Türleri

Olay yazıları (öykü, roman, masal, fabl, destan, efsane, günlük, anı, tiyatro), düşünce yazıları (deneme, makale, fıkra, sohbet, eleştiri, nutuk), bildirme yazıları (biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, haber yazısı, röportaj, mektup, tutanak, dilekçe) ve şiir türleri.

13. Söz Sanatları

Abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık, ad aktarması, dolaylama ve mecazlı ifadeler.

14. Sözel Mantık

Sözel mantık çalışma kampı çok yakında başlayacaktır.

“8. Sınıf Türkçe Çalışma Alanında” her konunun ayrı ayrı çalışma alanları (detaylı ve alt konu anlatımları, örnek sorular, çözümlü sorular, online testler…) mevcut. Devam etmek için tıklayınız.

Yorum yapın