8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF İndir

8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları PDF indir ve çöz.

Müfredata uygun, klasik soru ve test sorularından oluşan yazılıyı indirebilir; sayfa düzenlemesine gerek kalmadan çıktısını alabilirsiniz. 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılı soruları PDF indir ve çöz.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları PDF İndir

Öğrencilerden “konuşmak” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevapların oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Üzerinde "konuşmak" kelimesinin çok anlamlı örneklerinin yazılı olduğu renkli piramit

1) Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi %10’luk dilimin içinde değerlendirilebilir? (6 puan)

A) Hatanın kimde olduğunu deminden beri konuşuyoruz.

B) Şarkı öncesi konuşan sanatçı sevginin gücünden bahsetti.

C) Bir yıllık azimle çalışmanın ardından İspanyolcayı ana dili gibi konuşabiliyordu.

D) Uzun süre küs kaldığı kuzeniyle bayramda nihayet konuştu.


2) Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisine göre (amaç-sonuç, neden-sonuç, koşul sonuç) belirtiniz. (14 puan)

Haftaya LGS denemesi olduğu için konu tekrarı yapıp test çözüyormuş.

Raporu vermek üzere müdürün odasına gitti.

Kardeşimin yaramazlığı yüzünden evde sürekli tartışırdık.

Kendimi kanıtlayayım diye bu işlerle uğraşıyorum.

Dikkatli okudun mu ne anlatılmak istendiğini anlarsın.

Hava rüzgârlı olduğu için denizde dalga vardı.

Sana bu kitapları vereceğim ama bir ay içinde getireceksin.


3) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsileri bulup türlerini yazın. (12 puan)

Anlatmak istediklerimin hiçbir önemi yokmuş.

Güneş doğar doğmaz yola çıktı, köyün çıkışındaki inşaata gitti.

Mutfağa gidip tabak çanak ne varsa hepsini toplayıp çöpe attı.

Yeteneklerini kullanamadığı için sınavın sonraki aşamasına giremedi.


4) Aşağıdaki cümleleri yüklemin yeri (kurallı, devrik), yüklemin türü (isim, fiil), anlamı (olumlu, olumsuz, soru) ve yapısına göre (basit, birleşik, sıralı, bağlı) örnekteki gibi inceleyiniz. (10 puan)

Onun bu dünyada ablasından başka kimsesi yok. (kurallı, isim, olumsuz, basit)

Ağustosun ilk haftası on günlük izne ayrılacak.

Yeni kitabının anlatımını beğenmiştim ama sonu daha iyi olabilirdi.

Kendinden daha yaşlı bu adamı daha önce hiç görmemişti.

Apartman merdivenlerinden paldır küldür inen adamı komşuları nazik bir dille uyardı.

Yarınki tören saat 09.30’da başlayacak, herkes tam saatinde gelsin.


Plüton 2006’ya kadar gezegen olarak kabul ediliyordu, ancak bu yıldan sonra gezegen sınıfından çıkarılmıştır. 2006’dan önce de sonra da aynı kütleye sahip olan bu gök cismi ne oldu da gezegen olmaktan çıkarıldı? Uluslararası astronomi birliğinin 2006 yılında gezegen olma koşulları adında aldığı bir karara göre gök cismi herhangi bir yıldız etrafında dönüyorsa, küresel bir yapıya sahipse ve yörüngesindeki küçük gök cisimlerini temizleyebiliyorsa o zaman gezegen olarak değerlendirilebilir. Plüton Güneş etrafından dönen, dünya gibi küresel yapıya sahip olan bir gök cismidir, ancak yörüngesinde küçük gökcisimlerinin mevcut olması Plüton’u gezegenler takımından çıkarmıştır.

5) Bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (6 puan)

A) Çevresinde cisimlerinin olması Plüton’un bu cisimleri temizleyemediğini gösterir.

B) Plüton, sonradan alınan bir karara göre gezegen olmaktan çıkarılmıştır.

C) Uluslararası astronomi birliğine göre gezegen olmanın belli koşulları vardır.

D) Uluslararası astronomi birliğinin 2006’da aldığı karar, bir ilk olma özelliğindedir.


Ülkemizde daha çok Kuzey ve Doğu Anadolu’da yetişen kardelenler bana hep umudu ve sabretmeyi çağrıştırır. Nasıl mı? İlkbaharda karların henüz erimediği dönemlerde beyaz veya sarı renkte, çan şeklinde çiçekleri ile karları delerek baharı müjdelediği için umudu çağrıştırır. Uzun dönem kar altında kaldığı için de sabretmeyi çağrıştırır. Bu nedenle en sevdiğim çiçek türlerindendir.

6) Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? (6 puan)

A) Açıklama

B) Benzetme

C) Karşılaştırma

D) Öyküleme


8. sınıf öğrencileri olan Tahir, Ezgi, Süleyman, Aylin, Songül ve Seda bir kurumun deneme sınavına katılacaktır. Salı günü başlayacak olan sınav, hafta sonuna kadar devam edecektir. Herkesin ayrı günlerde katıldığı sınavla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

– Tahir, Süleyman’dan önceki ilk gün sınava girecektir.

– Seda sınava çarşamba günü girecektir.

– Ezgi, Songül’den sonraki ilk gün sınava girecektir.

7) Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? (6 puan)

A) Aylin, sınava ilk gün girecektir.

B) Songül, Tahir’den iki gün önce sınava girecektir.

C) Ezgi sınava pazar günü girecektir.

D) Süleyman sınava perşembe günü girecektir.


8) Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (10 puan)

Bu mahalledeki birçok evin tadilattan geçmesi gerekiyor.

Deniz ve kara arasındaki günlük sıcaklık farkı meltem rüzgârlarını oluşturur.

Kahramanları günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek kişilerden oluşuyor.

Konuyu anlatmak üzere tahtaya çıkan Ceylin, dersin bir sessizlikten sonra konuştu.

Koyunları ahıra aldıktan sonra traktöre binip ekine gitti.


9) Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini çatılarına (özne – yüklem, nesne yüklem ilişkisine) göre örnekteki gibi ayırınız. (10 puan)

Kendince halasını kandıracağını sanmış. (etken / geçişsiz)

Açık hava düğününe yaklaştıkça ses giderek artıyordu.

Bahçedeki ağaçların dalları birkaç saatte budandı.

Ağzı açık şişeyle sağa sola su sıçratıyordu.

Sen işini hakkıyla yaparsan burada kimse sana karışmaz.

İnsanlar tarafından anlaşılmayan bir romanın kalıcılığından bahsedilemez.


10) “Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız, metninizde yazım kuralları, noktalama işaretleri ve sayfa düzenine özen gösteriniz. (20 puan)


Not Dağılımı: Her sorunun puanı yanında yazılı.

Başarılar dilerim.
Türkçe öğretmeni

Yazılı sorularını indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın