Anlamına Göre Atasözleri – 1. Bölüm

İşte, anlamına göre atasözleri – 1. bölüm:

Anlamına Göre Atasözleri – 1

Sabretmeyi Vurgulayan Atasözleri

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır: Kişi, bazen işlerini yaparken sıkıntıya düşer ancak sonunda ferah ve rahatlık olur.

Sabreden derviş muradına ermiş: Bir işin bitmesi veya beklediği bir duruma kavuşmak için sabırlı olmak gerekir.

Yaptığı İşi veya Bulunduğu Durumuyla ilgili Faydalanma Anlamındaki Atasözleri

Bal tutan parmağını yalar: Güzel veya faydalı bir işte çalışan kişi, o işten kendi çıkarı doğrultusunda faydalanır.

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz: Bir işte çalışan kişiye emeklerinin karşılığı verilmeli.

Gönül Kırmakla ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Çivi çıkar ama yeri kalır: Kişi kırıcı bir söz söylediyse ya da kötülük yaptıysa bunun özrünü dilese bile kimse bunu unutmaz.

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz: Kalbi kırılan kişiye özür de dilesen, kendini affettirmeye de çalışsan kırgınlık derinlerde kalır.

Umutla ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Çıkmadık candan umut kesilmez: En kötü anda bile umudumuzu kaybetmemeliyiz.

Gün ola harman ola: Beklenen ve istenen bir olay için umudunu kaybetme, biraz daha sabret.

Her işte bir hayır vardır: Bir iş, istenmeyen yönde gitse bile iyi şekilde düşünmeliyiz.

Sözlerine Dikkat Etmenin Önemini Vurgulayan Atasözü

Boğaz dokuz boğumdur: Söylenecek bir söz iyice ölçülmeden söylenmemeli.

Güzel Bir Şeyin İçinde veya Yanında Kötü Durumların da Olabileceğini Vurgulayan Atasözleri

Bal olan yerde sinek de olur: Sevilen veya istenen bir şeyin beraberinde ya da çevresinde bazen kötü durumlar olur.

Gülü seven dikenine katlanır: Güzel veya iyi bir şeyin istenmeyen, sıkıntılı yanları olabilir. Eğer seviliyorsa ve isteniyorsa beraberinde gelecek kötü durumlara katlanılmalı.

Dikensiz gül olmaz: İstediğimiz bir şeyin beraberinde bazen kötü yanları da olur.

Her güzelin bir kusuru vardır: Güzel olan her şeyin bir kusuru veya göze hoş görünmeyen yanı vardır.

Dinlemenin Önemini Vurgulayan Atasözleri

İki dinle bir söyle: Önemli olan çok konuşmak değil, dinlemektir.

Söz gümüşse sükût altındır: İletişimde konuşmak önemli ancak dinlemek ve sessiz olmak daha önemli.

Yetinme veya Tokgözlülükle ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz: Bir malın önce azıyla yetinmek gerekir ki sonra fazlasına sahip olasın.

Çoğu zarar, azı karar: Bir şeyin fazlasına gerek yok.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur: Evlenecek çiftler birbirini sevdikten sonra malın mülkün önem yok.

Eğitimde Yaşın Önemini Vurgulayan Atasözü

Ağaç yaş iken eğilir: İnsanın eğitilmesinde küçük yaş daha uygundur.

“Bir iş, onu iyi yapana; bir araç onu iyi kullanana yakışır.” Mesajını Veren Atasözleri

1. At binenin, kılıç kuşananın

2. İş bilenin, kılıç kuşananın

İşi Ehline, Ustasına Bırakmakla ilgili Mesaj Veren Atasözü

Ata eyer gerek, eyere er gerek: Bir iş için önce gerekli koşulları sağlamalıyız, sonra işin başına o işten anlayan birini getirmeliyiz.

Tartışmanın Önemini Vurgulayan Atasözü

Çekişilmeyince pekişilmez: Fikirler, tartışılmayınca sağlıklı bir anlaşma yoluna gidilmez.

Tembellikle ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Ağır kazan geç kaynar: Bir işi anlamayan ya da yavaş davranan kişinin o işi zamanında yapması beklenemez.

İş İşten Geçtiğini Bildiren Atasözleri (Pişmanlık, Hayıflanma, Üzülme gibi Anlamlar Bildirir.)

Atılan ok geri dönmez: Birinin söylediği bir söz veya yaptığı bir iş bazen telafisi imkânsız sonuçlar verir.

Atı alan Üsküdar’ı geçti: Bir işte kaçırılan fırsat geri gelmez.

Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir: Bir insan hatası veya dikkatsizliği yüzünden başına gelen kötü olaya karşı yaşanan pişmanlık.

Geçti Bor’un pazarı (sür eşeğini Niğde’ye): Artık olan oldu, yapacak bir şey yok.

Annenin Samimiyetini Vurgulayan Atasözü

Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar: Kimse bir anne kadar derinden üzülmez.

İyilikle ilgili Mesaj Veren Atasözleri

İyilik eden iyilik bulur: İnsanlara iyilik eden biri, yaptıklarının karşılığını bir gün elbet alır.

İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı: Kendisine yapılan iyiliğe iyilikle karşılık veren çok olur, önemli olan kötülük yapılsa bile iyilik etmektir.

Tecrübeyle ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu: Bir işi onu seyrederek değil, uygulamaya başlamakla öğreniriz.

Çok okuyan bilmez, çok gezen bilir: Çok yer gezen kişi yerinde gözlemleyip tecrübe edindiği için okuyana göre daha çok bilir.

Çalışkanlıkla ilgili Mesaj Veren Atasözü

Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur: Üyeleri çalışkan kimselerden oluşan bir topluluğun, grubun kazancı çok olur.

Azim, Hırs, Gayretle ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Aşığa Bağdat uzak değil: Gözünü daldan budaktan esirgemeyen kişi, önündeki zorluklardan yılmaz.

Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar: İki anlam bildiren bu atasözü, ilkinde güçlükler karşısında yılmaması için kişiyi motive eder, ikincisinde kişinin kendini üstün görmemesi konusunda öğüt verir.

1. Anlamı: Zorluklar gözünü korkutacak kadar imkânsız olsa da çözümü vardır. O yüzden engeller nedeniyle yılmamak gerekir.

2. Anlamı: Bir kişi bulunduğu konum nedeniyle kendini üstün görmesin, ondan da yüksek konumda olanlar vardır.

Bir İnsanın Kendine ya da Yakınına Faydası Olmaz, Mesajını Veren Atasözleri

Mum dibine ışık vermez: Çevresine yardımı olan birinin kendi yakınlarına yardımı olmaz.

Terzi kendi söküğünü dikemez: Bir alanda beceri veya tecrübesi olan kişi bunları kendisi için kullanamaz. Kendisine gereken önemi veremez.

Devamlılık, Kararlılık ve İstikrarın Önemini Vurgulayan Atasözü

Bir vuruşta ağaç devrilmez: Bir işte başarılı olmak için çalışmayı sürekli hale getirmek, kararlı olmak gerekir.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın