Anlamına Göre Atasözleri – 2. Bölüm

Atasözlerini verdiği mesaja göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 2. Bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 2” ve açıklamaları:

Anlamına Göre Atasözleri – 2

İftirayla ilgili Mesaj Veren Atasözü

Çamur at, izi kalsın: Birinin iftirayla haksızlığa uğratılması, onun hakkında yalan söylenmesi.

Tekdüze Hayat veya Bıkmakla ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Her gün baklava börek yense bıkılır: Güzel de olsa her gün aynı işle uğraşırsan bıkarsın.

Her gün papaz pilav yemez: Bu atasözünün birden çok anlamı var.

1. Anlamı: İnsan hayatında bazen farklılık olsun ister.

2. Anlamı: Kişi aynı tuzağa bir süre sonra düşmez.

3. Anlamı: İnsanın eline hep aynı fırsat geçmez.

Sona Erme Anlamı Bildiren Atasözü

Hangi gün vardır akşam olmadık: Her olay, varlık ya da durumun mutlaka sonu vardır.

İşe Erken Başlamanın Önemini Bildiren Atasözü

Er giden, işine; geç giden, boşuna: Bir işte sonuç almak istiyorsan işe erken başlamak gerekir.

Şanssızlıkla ilgili Mesaj Veren Atasözleri

Baht olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta: İnsan şanssızsa hiçbir işi istediği gibi olmaz.

Bahtsızın bağına yağmur ya taş yağar ya dolu: İnsanda şans yoksa hangi işi yaparsa yapsın işi istediği gibi olmaz.

Empati Kurmakla ilgili Mesaj Veren Atasözü

Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir: Kötü olay yaşayan birinin halini ancak aynı olayı yaşayan anlar.

Bir İşin ancak Gerekli Araç Gereçle Yapıldığını Bildiren Atasözleri

Çay kuşu çay taşı ile vurulur: Bir iş yalnızca o iş için gerekli olan araç gereçle yapılır.

Araba ile tavşan avlanmaz: Bir işe kalkışmadan önce o iş için gerekli yöntem ve araç gerek kullanılmalı.

Balcının var bal tası, oduncunun var baltası: Bir işi ancak gerekli araç gereçlerle yaparız.

Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz: Kalitesiz veya verimsiz işten iyi bir ürün elde edilemez.

Şahin ile deve avlanmaz: Küçük hedeflere ulaşmak için kullandığın araç gereçle büyük hedeflere ulaşamazsın.

İnsanlara Güvenmemek Gerektiğini Vurgulayan Atasözleri

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna: Sırrını kimseye anlatma yoksa hesapta olmayan kişiler de duyar.

Ağaca balta vurmuşlar, “sapı bedenimden” demiş: Bir insana bazen en yakını tarafından kötülük gelir.

Teselli Eden (Avutan) Atasözü

Çoğumuz hayatta bazen olumsuz durumla karşılaşırız ancak bu, elimizde değildir. İşte, bazı olumsuz durumlarla karşılaşan insanları teselli eden atasözü:

Geç olsun da güç olmasın: Bir işi bitirmek için önüne çıkan engeller, zamanını alır ancak bunun için harcadığın çaba boşa değil.

Alakasız veya Saçma Durumlar için Kullanılan Atasözü

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı: Alakasız, saçma sapan durum veya söz için kullanırız.

Başkasına Değil, Kendine Güvenmeyi Vurgulayan Atasözü

Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür: Bir insan iş yaparken başkasına değil, kendine güvenmeli.

Tecrübe Kazanmakla ilgili Atasözleri

Bir musibet bin nasihatten yeğdir: Yaşanan kötü bir olay sayısız nasihatten daha büyük etki bırakır.

Her düşüş, bir öğreniş: Yapılan her hata insan üzerinde iyi bir öğrenme imkânı sunar.

Her ziyan bir öğüttür: Zarara uğrayan insan durumundan ders çıkarır.

Öfkelenen Kişi Önce Kendisine Zarar Verir, Anlamındaki Atasözleri

Öfkeyle kalkan zararla oturur: Kızgınlık veya saldırganlık, karar alma sürecini olumsuz etkilediği için bu davranışları sergileyen kişi önce kendisine zarar vermiş olur.

Keskin sirke küpüne zarar verir: Öfkeli ve kızgın kişinin içinde bulunduğu ruhsal durum asıl kendisine zarar verir.

Hazırcılığın Kötü Olduğunu Bildiren Atasözleri

Dam dolusu tükenmiş, damlayan tükenmemiş: Elde bulunan bir şey ne kadar fazla olursa olsun ufak ufak gelen birikimden daha iyi olmaz.

Hazıra dağlar dayanmaz: Eldeki mal ne kadar çok olsa da dayanmaz, bir gün son bulur.

Bir Şeyin Uygun Zaman veya Yerde Olduğunu Bildiren Atasözleri

Bağ bayırda, tarla çayırda: Bir iş, eser ya da ürün uygun ortamda oluşur; gelişir.

Demir tavında dövülür: Bir iş, kendisi için uygun bir anda yapılır. O zamanı iyi bilmek gerekir.

Harman yel ile, düğün el ile: Bir işin yapılması, gerekli şartların oluşmasına bağlı.

Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter: Her işi ancak uygun bir zamanda yaparız.

Karpuz kabuğunu görmeden denize girme: Bir işi ancak uygun bir zamanda yaparız.

İşini Bilmek veya Çıkarcılıkla ilgili Atasözleri:

Arı bal alacak çiçeği bilir: Çıkarcı kişiler; işi için ne yapacağını, hangi yolu deneyeceğini iyi bilir.

Karga mandayı babasının harına bitlemez: Çıkar ilişkisinin olduğu ortamda kimse başkasına karşılıksız iyilik yapmaz.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez: Büyük kazancın sağlanacağı bir işte bazı küçük bedeller ödenmeli.

Tutumlulukla ilgili Mesaj Veren Atasözü

Elde olan para sıkıntılı günler için saklanmalı.

Bir Şeyin Dışarıdan Bakınca Yanıltıcı Olabileceğini Vurgulayan Atasözleri

Ak koyunu gören içi dolu yağ sanır: Bir iş, varlık ya da duruma dışarıdan baktığınızda bazen yanılırsınız.

İçi beni yakar, dışı seni yakar: Dışarıdan baktığınızda güzel görünen biri, huyuyla bazen tam tersi olur.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir: Bazı olay ya da durumlar, onu yaşayan kişileri rahatsız ederken uzağında olanlara bazen cazip gelir.

Kendi Aklını Beğenenlerin Olduğunu Vurgulayan Atasözü

Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış: Kişi, kendi düşüncesini veya kendi doğrularını başkalarına göre daha mantıklı ve doğru görür.

Görünüşe Aldanmamak Gerektiğini Bildiren Atasözleri

Şahin küçük ama payını ele vermez: Bazı insanlar güçsüz ya da küçüktür ancak kendilerini aşan işleri başarıyla yapar.

Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir: Kimi insanlar küçüktür ancak öyle büyük ya da ağır işleri yaparlar ki bazı cüsseli insanlar bile bunu yapamaz.

Ummadığın taş baş yarar: Bazı kişiler, kendilerinden beklemeyeceğimiz performansı sergiler.

Misafire Verilen Değeri Gösteren Atasözleri

Bir yere gelen, bir eve misafir olan kişiye saygı göstermek ve onu ağırlamak kültürümüzde önemlidir. Bu nedenle gerek özdeyişlerimizde gerekse atasözlerimizde bununla ilgili örneklere rastlarız. İşte, o atasözü:

Gelene git denilmez: Bir yere gelen misafir gerektiği gibi ağırlanmalı, geri gönderilmemeli.

Eleştirel, İğneleyici Anlatıma Sahip Atasözleri

Bir kişi ya da olaydan memnun olunmadığını anlarda yapılan eleştirileri atasözleriyle söylemek mümkündür. İşte, anlamına göre atasözleri – 2 başlığı altındaki son bölüm:

Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını: Akıllı bir çocuk ailesinden gelecek mirası beklemez çünkü zaten kendisi kazanır. Akılsız bir çocuğa da mal mülk bırakılmamalı çünkü her şeyi hesapsızca tüketir.

Akılsız başın cezasını ayaklar çeker: Aklını çalıştırmayan veya önceden planlama yapmayan kişi, işinde daha çok koşturmak ve emek harcamak zorunda kalır.

Âleme verir telkini, kendi yutar salkımı: Kişi kabul benimsemediği ya da zıddını yaptığı davranışları başkasına söyler.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

“Anlamına Göre Atasözleri – 2. Bölüm” üzerine bir yorum

Yorum yapın