Atasözleri ve Deyimler

Atasözleri ve deyimler geçmişten günümüze kadar ulaşan kalıplaşmış ifadelerdir. Konuşmalarımızın daha etkili olmasını sağladığı gibi dinleyenlerin de dikkatini çeker. Dilimiz atasözleri ve deyimler bakımından oldukça zendin birikime sahip ancak bu sayfada bazılarına yer verdim. İşte atasözleri ve deyimler:

Üzerinde "Atasözleri ve Deyimler" başlığı, aşağısında kahkaha atan çocuk ile şiir okuyan şair görslei ve en altta "Pratik Çalışma" logosunun olduğu eski bir defter.

Atasözleri ve Deyimler

Atasözleri ve Deyimler için kullandığım görselde "Komik Atasözleri" başlığı ve kahkaha atan çocuk var.

Komik Atasözleri

Komik atasözleri nelerdir? Genellikle eleştirel, iğneleyici ve nükteli (esprili) söyleyişe sahip bu atasözleri, kişiyi bazen düşünme sürecine iter; bunu yaparken de insana tebessüm ettirir. Birinin davranışı, huyu ya da içinde bulunduğu durumdan memnun olunmadığında söylenir.

Baktın kar havası, eve gel kör olası...

Atasözleri ve Deyimler için kullandığım görselde sol sayfasında "Zıt Anlamlı Atasözleri" ve "Pratik Çalışma" logosu, sağ sayfasında örnek olarak "Cana geleceğine mala gelsin." ile "Mal canın yongasıdır." atasözleri

Zıt Anlamlı Atasözü

Dilimizde karşıt anlamlı sözcükler ya da cümleler olduğu gibi zıt anlamlı atasözü de bulunmakta. Peki; o zaman bunlar hangileri, birbirine karşıt olan atasözleri neler? İşte, sık kullanılan o atasözleri örnekleri:

Cana geleceğine mala gelsin. – Mal canın yongasıdır…

Sol sayfasında "Atasözü ile Özlü Sözler Nedir?", "Atasözü ve Özlü Sözlerin Benzer Yönleri ile Farkları" yazıları ile "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında Hz. Muhammed, Atatürk ve Fuzuli'nin sözlerinin yazılı olduğu defter görseli.

Atasözü ile Özlü Sözler Nedir?

Kitap, dergi, gazete, günlük konuşma hatta sorularda karşınıza çıkan, genellikle cümle şeklinde olan ve mesaj bildiren atasözü ile özlü sözler nedir? Nasıl ayırt edilir, örnekleri nelerdir? Atasözleri ile özlü sözlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir? İşte, püf noktalarıyla, örnekler ve önemli notlarıyla atasözleri ve özlü sözler çalışma notu:

Atasözleri ve Deyimler için kullandığım görselde üzerinde "Atasözleri ve Anlamları" yazan not defteri var.

Atasözleri ve Anlamları, Atasözlerinin Özellikleri

Geçmişten günümüze ulaşan, belli bir tecrübeyi aktaran atasözleri günlük konuşmalardan sanata birçok alanda karşınıza çıkar. Dilimiz atasözleri bakımından oldukça zengin birikime sahiptir. Burada sıkça kullandığımız atasözlerine yer verdim.

"Arkadaşlık ve Dostlukla ilgili Atasözleri ve Anlamları" yazısı ve aşağısında selam veren beş öğrenci.

Arkadaşlık ve Dostlukla ilgili Atasözleri ve Anlamları

Sosyal hayatta bizim için önemli bir yeri olan arkadaş veya dostlarla ilgili birçok söze rastlarız. Kimi dostluğun öneminden bahseder, kimi gerçek dostluğun nasıl olduğunu vurgular. Burada sizlere dost ya da dostlukla ilgili mesajlar veren bazı atasözlerini derledim. İşte, arkadaşlık ve dostlukla ilgili atasözleri ve anlamları:

Sol sayfasında "Pratik Çalışma" logosu, kalem görseli ile sağ sayfasında "Yakın Anlamlı Atasözleri ve Açıklamaları" yazısı.

Yakın Anlamlı Atasözleri ve Açıklamaları

Dilimizde yakın anlamlı kelime, kelime grubu, deyim veya cümle olduğu gibi atasözleri de bulunmaktadır. Bunlar birbirine yakın anlamda olduğu için birbirlerini çağrıştıracak mesaja sahiptir. Peki, o zaman bu anlamdaki atasözleri nelerdir? İşte, yakın anlamlı atasözleri, örnekleri ve açıklamaları:

"Zıt Anlamlı Atasözleri" başlığı altında zıt anlamlı atasözü örnekleri ile "Pratik Çalışma" logosu olan not defteri.

Zıt Anlamlı Atasözleri

Atasözleri belli bir tecrübe gerektirir. Belli bir zamanda olgunlaşır ve bir kişiye ait değil topluma mal olmuştur (anonim). Bu nedenle kendi içinde bazı çelişkiler çıkmaktadır. İnsanların içinde bulunduğu durum, dönemin özellikleri zıt anlamlı atasözlerinin oluşmasında etkilidir. Peki, o zaman zıt anlamlı atasözleri nelerdir? Birbiriyle çelişen atasözlerini nasıl buluruz? Örnekleri ve açıklamaları nelerdir?

Sağ sayfasında "İlginç Atasözleri" başlığı altında "Akara kokara bakma, çuvala girene bak, Arık etten yağlı tirit olmaz." yazıları ve en altta "Pratik Çalışma" logosu.

İlginç Atasözleri, Az Duyulan Atasözleri

Pek duyulmamış ve ilginç atasözleri neler? İşte, dilimizde pek kullanılmayan, ilginç mesajları içeren bazı atasözleri ve anlamları:

Akara kokara bakma, çuvala girene bak.

Arık etten yağlı tirit olmaz.

"Az Bilinen Atasözleri" başlığı altında "Arık ata kuyruğu da yüktür,.." gibi atasözü örnekleri ile en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Az Bilinen Atasözleri

Dilimizde az bilinen atasözleri, az duyulmuş atasözleri hangileri? Bunların örnekleri ve açıklamaları neler? İşte, az bilinen atasözleri ve anlamları:

Arık ata kuyruğu da yüktür: Zayıf, çelimsiz, güçsüz kişinin kimseye faydası olmaz.

Sol sayfasında "Anlamına Göre Atasözleri - 1. Bölüm" yazısı aşağısında "Sabretmeyi Vurgulayan Atasözleri, Gönül Kırmakla ilgili Mesaj Veren Atasözleri" yazısı ile sağ sayfasında "Umutla ilgili Mesaj Veren Atasözleri" yazısı, aşağısında kalem görseli ve en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Anlamına Göre Atasözleri – 1. Bölüm

Atasözlerini verdiği mesajlara göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 1. Bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 1” ve açıklamaları:

Sayfanın üstünde "Anlamına Göre Atasözleri 2. Bölüm" yazısı, aşağısında "İşini Bilmek, Çıkarcılıkla ilgili Atasözleri; Alakasız veya Saçma Durumlar için Kullanılan Atasözü; Eleştirel, İğneleyici Anlatıma Sahip Atasözleri" yazısı, sonra en altta "Pratik Çalışma" logosu. kapağın iç sayfasında papatya görseli.

Anlamına Göre Atasözleri – 2. Bölüm

Atasözlerini verdiği mesaja göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 2. Bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 2” ve açıklamaları:

Sayfanın üzerinde "Anlamına Göre Atasözleri - 3. Bölüm" yazısı

Anlamına Göre Atasözleri – 3. Bölüm

Atasözlerini verdiği mesaja göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 3. Bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 3” ve açıklamaları:

Kıskançlık veya İftira Anlamı Bildiren Atasözleri

Üzerinde "Anlamına Göre Atasözleri - 4. Bölüm" yazısı ve aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan not defteri görseli.

Anlamına Göre Atasözleri – 4. Bölüm

Atasözlerini verdiği mesajlara göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 4. bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 4” ve açıklamaları:

Kötülüklerin Karşılıksız Kalmayacağını Bildiren Atasözleri

Üzerinde "Farklı Anlamlar Taşıyan Atasözleri" yazısı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan not defteri ile sol tarafında minyatür dünya, eski defter ve saat görseli.

Farklı Anlamlar Taşıyan Atasözleri

Çoğu atasözü tek anlam bildirirken bazıları kullanıma bağlı olarak farklı anlamlara gelir. Yani içinde birden fazla mesaj taşır. İşte; farklı anlamlar taşıyan atasözleri ve anlamları:

Her gün papaz pilav yemez

Üzerinde siyah kalem görseli, Pratik Çalışma logosu ve "Tekerlemeye Benzeyen Atasözleri" yazısı olan defter sayfası.

Tekerlemeye Benzeyen Atasözleri

Tekerlemeye benzeyen atasözleri ve anlamları nelerdir? Tekerlemeler ölçü ve ahengi olan, uzun yapılı basmakalıp ifadelerdir. İlk söylediğimizde dil sürçmesi olur ancak dikkatimizi çektiği için aklımızda kalma ihtimali yüksektir. Dilimizde tekerlemeye benzeyen atasözlerine rastlamak mümkün bu nedenle ben de tekerlemelere benzeyen atasözlerine örnek verdim. İşte, o atasözleri ve anlamları:

Kibirli İnsanlara Söylenen Atasözleri için kullandığım görselde sol sayfasında "Gururlu, Kibirli, Kendini Beğenmiş" yazısı, sağ sayfasında kendini gösteren insan resmi ve aşağısında "Pratik Çalışma" logosu.

Kibirli İnsanlara Söylenen Atasözleri

İnancımız ya da aldığımız terbiyede alçak gönüllülüğün önemli bir yeri vardır. Bize alçak gönüllü olmamız gerektiğini hayatımız boyunca bir şekilde vurgularlar ancak kendini üstün gören hatta başka insanları küçümseyen veya hor gören insanlar yine de vardır. Bu insanlara doğru yolu gösteren mesajlar, atasözlerinde de yer edinmiştir. İşte, o atasözleri ve anlamları:

Sol sayfasında "İyi veya Kötünün Kişiye göre Değiştiğini Bildiren Atasözü" yazısı, sağ sayfasında gülümseyen ve şaşkın bakan insan görselleri ve onun da aşağısında "Pratik Çalışma" logosu.

İyi veya Kötünün Kişiye göre Değiştiğini Bildiren Atasözleri

Kimi için felaket ya da mutluluk getiren bir olay başkası için tam tersi olabilir. Yani bir olayın herkes için aynı sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. O yüzden olayları çok boyutlu değerlendirmek gerekir. Peki, o zaman iyi veya kötünün kişiye göre değiştiğini bildiren atasözü nedir? İşte, o atasözü ve anlamı:

Sayfanın üstünde şiir okuyan şair, aşağısında "Atasözlerinde Ahenk" yazısı ve en altta "Pratik Çalışma" logosu olan not defteri.

Atasözlerinde Ahenk

Kafiye, redif, ölçü gibi unsurlardan oluşan ahenk atasözlerinde de vardır. Özellikle sıralı ya da bağlı yapılı atasözlerinin sonuna baktığınızda bu ahengi görmek mümkün. İşte, atasözlerinde ahenk örnekleri:

Balcının var bal tası, oduncunun var baltası...


Türkçe dersiyle ilgili tüm içeriklere ulaşmak için tıklayınız.

Beni Instagram üzerinden takip ediniz.