Basit Cümle Nedir, Örnekleri Neler?

İşte, basit cümle konu anlatımı

Basit Cümle

Tek yargısı bulunan cümlelerdir.

Yüklem sadece bir tanedir.

Bunlar aynı zamanda temel cümledir.

Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsi yoktur.

Bu nedenle yan cümlecik bulunmaz.

Genellikle kısa anlatımlarda görülür.

Açıklamalı Örnekler

Dünkü gezi eğlenceli geçti.

Açıklama: Yüklem “geçti” sözcüğüdür ve bunun dışında yargı bildiren başka bir sözcük yok.

Elinin altındaki kitaba dikkatle baktım.

Açıklama: Yüklem “baktım” kelimesidir. Bunun dışında başka bir yüklem, fiil ya da fiilimsi yoktur.

Elindeki onlarca kıyafeti birden yere bıraktı.

Açıklama: “Bıraktı” yükleminden başka yüklem, fiil ya da fiilimsi yoktur.

Seyahat öncesi bazı kıyafetleri ütüledi.

Açıklama: Cümlede yargı bildiren tek sözcük “ütüledi” yüklemidir ve bunun dışında başka bir sözcük yok.

Eve hep bu yoldan giderdi.

Açıklama: Cümlede yargı bildiren tek sözcük “giderdi” yüklemidir.

Çocuklar apartmandaki komşulardan şeker aldı.

Açıklama: “Aldı” yükleminin dışında temel ya da yan cümleye rastlanmaz.

Türkçe öğretmeni, öğrencilerine yeni konudan bahsetti.

Açıklama: Tek yüklemin (bahsetti) dışında herhangi bir fiil ya da fiilimsi yoktur.

Oğuz, arkadaşı Mehmet’ten boş bir kâğıt istedi.

Açıklama: Cümlede geçen “istedi” yükleminin dışında başka bir yüklem, fiil ya da fiilimsiye rastlanmaz.

Karşıdaki marketten yarım kilo peynirle bir litre süt aldım.

Açıklama: “Aldım” yükleminin dışında başka bir yüklem, fiil ya da fiilimsi yok.

Çoğu ağaç soğuktan zarar görmüş.

Açıklama: Cümlede yargı bildiren tek sözcük, aynı zamanda yüklem olan “zarar görmüş” deyimidir.

Attığım son golle aradaki fark bire indi.

Açıklama: “İndi” yükleminin dışında herhangi bir yüklem, fiil ya da fiilimsi yoktur.

Ondaki değişimi elbette fark ettim.

Açıklama: Cümlede yargı bildiren tek sözcük “fark ettim” yüklemidir.

Sert kurallar grup içinde gerginliğe neden olur.

Açıklama: “Neden olur” yükleminin dışında temel ya da yan cümleye rastlanmaz.

Dikkat: Birden çok isim yüklemleri bazen sondaki ek eylemi ortak kullanabilir. Bunlar eş görevli değil, sıralı veya bağlı cümledir. Örneğin “Göz altları çökük, saçları beyaz, alnı da çizgiliydi.” cümlesinde “çökük” ve “beyaz” sözcükleri isim yüklemleridir, sondaki “çizgiliydi” yükleminin ek eylemini ortak olarak kullanmıştır.

Yorum yapın