Az Bilinen Deyimler ve Anlamları

Az Bilinen Deyimler Dağarcığına atmak: Öğrendiği yeni bilgileri diğerleri gibi hafızasında tutmak. Gaflet basmak: Uyku gelme ya da dikkatsizlik hali. Abacı kebeci, sen neci: Birinin mesleğini ya da uzmanlık alanını sormak için kullanılan deyim. Ağız kavafı: Gereksiz yere konuşan kimse. Cemaziyelevvelini bilmek: Genellikle birinin bilinmeyen kötü yönünü bilmek anlamında kullanılan deyim. Eyere de gelir semere … Devamını oku

İlginç Deyimler ve Anlamları

İşte, az bilinen ilginç deyimler: İlginç Deyimler Arpacı kumrusu gibi düşünmek: Karşılaştığı sıkıntı verici durum yüzünden boş boş düşünmek. Ali’nin külâhını Veli’ye, Veli’nin külâhını Ali’ye giydirmek: Herhangi bir bedel ödemeden başkalarının eşyaları üzerinden geçimini sağlamaya çalışmak. Iskartaya çıkarmak: Kişi ya da bir işi değersizleştirmeye, etkisizleştirmeye çalışmak. Alı al, moru mor: Sıkıntı ya da stresli bir … Devamını oku

Ünlü Düşmesi Nedir?

Ünlü Düşmesi Nedir? 1) Ünsüzle biten iki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında orta hecedeki ünlü düşer. Örnekler Şehri (şehir-i) Oğlu (oğul-u) Ayrıntı (ayır-ıntı) Oyna (oyun-a) Hükmü (hüküm-ü) Nesli (nesil-i) Benzi (beniz-i) Karnı (karın-ı) Zihnim (zihin-im) Beyni (beyin-i) Uyku (uyu-ku) Çağrıl (çağır-ıl) Bağrı (bağır-ı) Keyfim (keyif-im) Sararmak (sarı-ar-mak) Omzu (omuz-u) Aklı (akıl-ı) Yumurtlamak … Devamını oku

Ünlü Daralması Nedir?

Günlük konuşma ve yazı dilimizde sıklıkla karşılaştığımız ünlü daralması “a” ve “e” geniş ünlülerinin yerini “ı, i, u, ü” dar ünlülerine bırakması olayıdır. Sadece ses olayını değil yazım kurallarını bile ilgilendiren önemli başlıklardan biridir. İşte, ünlü daralması: Ünlü Daralması Nedir? Sonunda “a” ya da “e” geniş ünlülerinden biri bulunan sözcükler genellikle “-yor” şimdiki zaman ekini … Devamını oku

Ünsüz Değişimi Nedir?

İşte, ünsüz değişimi konu anlatımı: Ünsüz Değişimi Diğer adı ünsüz yumuşaması olan bu ses olayında “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sert ünsüzlerinin “b, c, d, ğ” yumuşak ünsüzlerine dönüşmesi olayıdır. Kural: Sonu “p, ç, t, k” sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcük, ünlüyle başlayan … Devamını oku

Ünsüz Türemesi Nedir?

Kimi sözcükler ek aldığında, kimileri de başka sözcüklerle birleştiğinde içinde ünsüz türemesi olayı meydana gelir. İşte, bu yazıda sizlere ünsüz türemesi hakkında dikkat etmeniz gereken yerleri örneklerle açıkladım: Ünsüz Türemesi Bir sözcük ek aldığında veya başka sözcüklerle birleştiğinde kendi içinde yeni bir ünsüz meydana gelir. Bu ünsüzler ek ve kökün dışında olan ve ikizleşme yoluyla … Devamını oku

Ünsüz Benzeşmesi Konu Anlatımı

İşte, ünsüz benzeşmesi konu anlatımı: Ünsüz Benzeşmesi Diğer adı ünsüz sertleşmesi olan ünsüz benzeşmesi, “c, d, g” yumuşak ünsüzlerinin “ç, t, k” sert ünsüzlerine dönüşmesi olayıdır. Bu kurala göre sözcüklerin sonu f, s, t, k, ç, ş, h, p ünsüzlerinden biriyle bitmeli, sonrasında gelen ekin ilk harfi “c, d, g” yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlamalı. İşte, … Devamını oku

Kaynaştırma Harfleri Neler?

Sözcükleri ek ve köklerine ayırırken bazen herhangi bir yere ait olmayan “y, ş, s, n” ünsüzleriyle karşılaşırız. Bunlara kaynaştırma ünsüzü deriz. İşte, kaynaştırma harfleri: Kaynaştırma Harfleri Neler? Kökün dışında olan ve genellikle iki ünlü arasında kalan y, ş, s, n ünsüzleridir. Örneğin “atkı” sözcüğü ünlüyle başlayan ekleri aldığında altı çizili olan kaynaştırma ünsüzlerini (y, s) … Devamını oku

Ünlü Türemesi Nedir?

İşte, ünlü türemesi konu anlatımı: Ünlü Türemesi Genellikle kökün dışında olup herhangi bir eke bağlı olmayan ünlülerdir. Bunlar genellikle iki şekilde karşımıza çıkar: 1. Küçültme Ekinden Önce Oluşan Türeme Bu bölümdeki ünlü türemesi, genellikle tek heceli sözcüklerin “-cık / -cik” küçültme ekini aldıktan sonra orta hecede yeni bir ünlünün gelmesiyle ortaya çıkar. Örnekler: Biricik (bir … Devamını oku

Ulama Nedir?

İşte, ulama konu anlatımı: Ulama Yan yana bulunan ve aralarında herhangi bir noktalama işareti bulunmayan iki sözcükten ilkinin ünsüzle bitmesi, sonrakinin ünlüyle başlamasıdır. Bu şartları taşıyan ilk sözcüğün son ünsüzü ikinci sözcüğe aitmiş gibi okunur. Aşağıdaki örneklerde bunu daha net görebilirsiniz: Örnekler Çalışmanın aynısı Koşan adam Onun atkısı Ayakkabının altı Üçer elma Az önce İş … Devamını oku

Büyük Ünlü Uyumu Kuralı Nedir?

İşte, büyük ünlü uyumu kuralı konu anlatımı: Büyük Ünlü Uyumu Kuralı Buna aynı zamanda kalınlık incelik uyumu deriz. Bir sözcükte bulunan ünlülerin tamamı kalın ya da ince olmalı. Kalın ünlüler: “a, ı, o, u” İnce ünlüler: “e, i, ö, ü” Kalın ve ince ünlülerin aynı sözcük içinde kullanımı büyük ünlü uyumu kuralına aykırıdır. Büyük Ünlü … Devamını oku

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Nedir?

İşte, gerçek ve hayal ürünü ifadeler: Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek olaylar gerçek ifadeler, karşımıza çıkmayacak derecede gerçek dışı olaylar ise hayal ürünü ifadelerdir. Gerçek ifadelerde abartılı olaylar veya doğaüstü güçlere sahip karakterler yer almaz, bunlar ancak hayal ürünü ifadelerde yer edinir. Hayal ürünü ifade örnekleri nelerdir? Değerli Öğrenciler, aşağıdaki gerçekçi … Devamını oku

Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

Üzerinde koşmak sözcüğün cümlede kazandığı anlamı örneklerle gösteren tablo.

En az bir heceden oluşan, anlamlı en küçük birime sözcük denir. Bir dilin zenginliği sözcük sayısına bağlıdır. O yüzden ne kadar çok sözcük, o kadar iyi bir iletişim demektir ancak kelime zenginliği sadece farklı sözcüklerden oluşmaz. Bir sözcük cümledeki kullanıma bağlı olarak yeni anlamlar kazanabilir. Dilimiz sözcüklerin yeni anlamlar kazanması bakımından oldukça zengin diller arasındadır. … Devamını oku

Abartma Cümlesi, Abartma Sanatı

Defterin sol sayfasında "Abartma Cümlesi" yazısı, aşağıda dağa bakıp "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır." diyen insan karikatürü, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, abartma cümlesi: Abartma Cümlesi Bir durum, olay ya da varlığın olduğundan daha az ya da fazla gösterilmesidir. Genellikle benzetme ifadeleriyle oluşturulan abartma cümleleri sayesinde içinde bulunduğumuz duygu hali ya da durumunu aşırı biçimde anlatmış oluruz. Gerçekçilikten uzak olduğu için abartma cümlelerindeki olalar mantığın sınırlarını zorlar. Abartma cümlesi nesnel ifadenin ağır bastığı metinler (makale, haber … Devamını oku