Ünlü Düşmesi Nedir?

Defterin sol sayfasında "Ünlü Düşmesi Nedir?" başlığı, aşağısında renkli balonlarla yazılmış "ZİHİNİM" sözcüğünün ortadaki "İ" ünlüsünü kazma ile indiren madenciler var. En altta da "Pratik Çalışma" logosu var.

Diğer adı hece düşmesi olan ve genellikle sözcük içindeki ünlü bir harfin düşmesi olayına dayanan ünlü düşmesi, ses bilgisinin önemli alt başlıklarından biridir. Öğrenciler bazen karıştırsa da oldukça basit ve bir o kadar da eğlenceli bir konu. İşte, bol örnekleriyle ünlü düşmesi konu anlatımı: Ünlü Düşmesi Nedir? Genellikle şu iki yolla karşınıza çıkabilecek bir ses … Devamını oku

ki Bağlacı ve ki Eki

Ahşap masanın üzerindeki kare mendilin üzerinde "ki Bağlacı ve -ki Eki" başlığı, ortada "www.pratikcalisma.com" adresi, sol altta "ki" yazısı ve sağa dönük üç ok işareti var. Her bir ok sırasıyla "Bağlaç olan "ki", Sıfat yapan "ki", İlgi zamiri "ki" yazılarına yönelmiş.

“ki”ler cümlede kazandığı anlama göre ek ya da bağlaç olur. Cümlede göreve göre bitişik ya da ayrı yazılır. Bu sayfada sizlere bağlaç olan “ki” ile çeşitli görevlerde bulunan “-ki” ekini ve bunların hangi durumda ayrı, hangi durumda bitişik yazıldığını anlatacağım. İşte, ki bağlacı ve ki eki: ki Bağlacı ve -ki Eki “ki”lerin cümlede kullanıma bağlı … Devamını oku

Ünsüz Düşmesi Nedir?

Üzerinde kuş tüyü kalem bulunan eski bir kâğıdın başında "Ünsüz Düşmesi Nedir?" yazısı, aşağısında renkli balonlardan oluşan alfabelerle "ucakcık" sözcüğü ve bu sözcükte "k" ünsüzünün düşmesi olayını anlatan görsel; en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Farklı yollarda karşımıza çıkan ünsüz düşmesinin bilinen en yaygın kullanımı şudur: Bir sözcük küçültme eki aldığında içteki “k” ünsüzü düşer. Bizler de farkında olalım ya da olmayalım bu ses olayına bir şekilde rastlarız. İşte, ünsüz düşmesi: Ünsüz Düşmesi Nedir? Ünsüz düşmesi olayı farklı yollarla oluşur. İşte, oluşumlarına göre ünsüz düşmesi: 1) Genellikle iki heceli ve … Devamını oku

Ünlü Daralması Nedir?

Sol sayfasında "Ünlü Daralması Nedir?" başlığı, aşağısında "Örnekler, Taktikler" yazıları, en altta "Pratik Çalışma" logosu; sağ sayfasında "a" ile "e" geniş ünlülerinin "ı, i, u, ü" dar ünlülerine dönüşmesini okla anlatan görsel.

Günlük konuşma ve yazı dilimizde sıklıkla karşılaştığımız ünlü daralması “a” ve “e” geniş ünlülerinin yerini “ı, i, u, ü” dar ünlülerine bırakması olayıdır. Sadece ses olayını değil yazım kurallarını bile ilgilendiren önemli başlıklardan biridir. İşte, ünlü daralması: Ünlü Daralması Nedir? Sonunda “a” ya da “e” geniş ünlülerinden biri bulunan sözcükler genellikle “-yor” şimdiki zaman ekini … Devamını oku

Ünsüz Değişimi Nedir?

Yarısına kadar açılmış defter sayfasının sol tarafında "Ünsüz Değişimi Nedir?" başlığı, aşağısında "k" ile "ğ" ünsüzlerinin değişimini temsil eden görsel; sağ sayfasında "Pratik Çalışma" logosu.

Sözcük içinde bazı ünsüzlerin değişimiyle oluşan bu ses olayı sıklıkla karşılaştığımız ve oldukça basit bir konudur. Ayrıca ses bilgisi hatta yazım kurallarında bile çıkma ihtimalinin olması bu konuya neden önem vermemiz gerektiğini cevaplar. İşte, bol örnekleriyle ünsüz değişimi konu anlatımı: Ünsüz Değişimi Diğer adı ünsüz yumuşaması olan bu ses olayında “p, ç, t, k” sert … Devamını oku

Ünsüz Türemesi Nedir?

Üzerinde "Ünsüz Türemesi Nedir?" başlığı, aşağısında "DD, FF, LL, ZZ" ünsüz ikizleşmesi ve en altta "Pratik Çalışma" logosu olan görsel.

Kimi sözcükler ek aldığında, kimileri de başka sözcüklerle birleştiğinde içinde ünsüz türemesi olayı meydana gelir. İşte, bu yazıda sizlere ünsüz türemesi hakkında dikkat etmeniz gereken yerleri örneklerle açıkladım: Ünsüz Türemesi Bir sözcük ek aldığında veya başka sözcüklerle birleştiğinde kendi içinde yeni bir ünsüz meydana gelir. Bu ünsüzler ek ve kökün dışında olan ve ikizleşme yoluyla … Devamını oku

Benzeşme Nedir, Örnekleri Neler?

"Benzeşme Nedir?" başlığı altında örs ve çekiçle "ç, t, k" ünsüzlerini döven usta görseli, en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Dilimiz kullanım kolaylığı sunduğu için sözcüklerde bazen bir veya daha fazla ses olayları görürüz. Kalınlık incelik uyumu, ünsüz benzeşmesi ya da yumuşaması gibi bazı temel kurallar bu nedenle ortaya çıkmıştır. İşte, bu yazıda sizlere ses olaylarından biri olan ünsüz benzeşmesi hakkında açıklama yapacağım: Benzeşme Nedir? Diğer adı ünsüz sertleşmesi olan benzeşmelerin temel mantığı, “c, d, … Devamını oku

Kaynaştırma Harfleri Neler?

Üzerinde "Kaynaştırma Harfleri Neler?" başlığı, aşağısında "pratikcalisma.com" adresi, aşağısında bir insan "elbiseyi" sözcüğünün "y" ünsüzünü kaynak makinesiyle kaynatıyor.

Sözcükleri ek ve köklerine ayırırken bazen herhangi bir yere ait olmayan “y, ş, s, n” ünsüzleriyle karşılaşırız. Bunlara kaynaştırma ünsüzü deriz. İşte, bu sayfada sizlere kaynaştırma ünsüzlerini önemli notlarla açıklayacağım: Kaynaştırma Harfleri Neler? Kökün dışında olan ve genellikle iki ünlü arasında kalan y, ş, s, n ünsüzleridir. Örneğin “atkı” sözcüğü ünlüyle başlayan ekleri aldığında altı … Devamını oku

Ünlü Türemesi Nedir?

Üzerinde "Ünlü Türemesi Nedir?" başlığı, altta fabrikada üretilen ünlü görselleri ve en atta "Pratik Çalışma" görseli.

Genellikle ek almış bazı sözcük ya da yabancı dillerden Türkçeye geçen bazı kelimelerde söyleyiş kolaylığı olsun diye ünlü türemesi olayı görülür. Ünlü türemesi farklı yollarda karşınıza çıkar. İşte, bu yazıda sizlere hangi şekilde ortaya çıktığını örneklerle açıklayacağım: Ünlü Türemesi Nedir? Genellikle kökün dışında olup herhangi bir eke bağlı olmayan ünlülerdir. Bunlar genellikle iki şekilde karşımıza … Devamını oku

Ulama Nedir?

Üzerinde "Ulama Nedir?" başlığı, aşağısındaki karışım görselinin solunda "Ünsüzle Biten Sözcük" sağında "Ünlüyle Başlayan Sözcük" yazısı ve "P" logo olan defter.

Ses olaylarının en basit başlıklarından biri olan ulamalar, bazı sözcük çiftlerinin nasıl okunduğunu açıklarken bazen de yazım kurallarında karşımıza çıkabilmektedir. Kelimeleri daha akıcı okumamızı sağlayan ulama konusunu bazı önemli notlarla açıkladım: Ulama Nedir? Yan yana bulunan ve aralarında herhangi bir noktalama işareti bulunmayan iki sözcükten ilkinin ünsüzle bitmesi, sonrakinin ünlüyle başlamasıdır. Bu şartları taşıyan ilk … Devamını oku

Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

Üzerinde "Büyük Ünlü Uyumu Kuralı" başlığı, sol altta "a, ı" kalın ünlüleri, sağ altta "e, i" ince ünlüleri, bunların birleşmesini engelleyen el ve en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Sözcük içindeki ünlü harflerin uyumu olan bu kural, ses olaylarının basit ve eğlenceli alt başlıklarından biridir. İşte; bol örnekleriyle, önemli not ve taktikleriyle büyük ünlü uyumu kuralı konu anlatımı: Büyük Ünlü Uyumu Kuralı Buna aynı zamanda kalınlık incelik uyumu deriz. Bir sözcükte bulunan ünlülerin tamamı kalın ya da ince olmalı. Kalın ünlüler: “a, ı, o, … Devamını oku