Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Üstte "Zarflar Nedir?" yazısı, aşağısında zarf örnekleri ve karikatürlerinin yer aldığı defter görseli.

Zarf (belirteç) konusu dil bilgisinin önemli konularından biridir. Bu konuda soru çıkma ihtimalinin yüksek olması ve başka konularda da (fiilimsi, cümlenin ögeleri…) görülmesi önemini daha da artırmaktadır. Ancak kısa ve basit bir konu olmasına rağmen bazen hata yapanlar, başka sözcük türleriyle karıştıranlar olmaktadır. İşte, zarf (belirteç) konu anlatımı: Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı Fiil soylu sözcük, … Devamını oku

Anlam Belirsizliği

Tablet ekranının üstünde "Anlam Belirsizliği" başlığı, aşağısındaki karikatürde çocuklardan biri "Kalemini dışarı atmış." diyor, diğeri kafası karışık bir ifadeyle "Kimin kalemi?" diye soruyor. Geri planda "Pratik Çalışma" logosu

İyi bir cümlenin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu, olmadığında anlatmak istediğimiz düşünceyi tam ve doğru olarak aktaramayız. Bunun için cümlede anlatım bozukluğu, noktalama hatası hatta yazım yanlışının bile olmaması gerekir. İşte, bu yazımda sizlere anlam belirsizliği konusundan bahsedeceğim. Anlam belirsizliği, anlatım bozukluğunun dikkat isteyen önemli alt başlıklarından biridir. Sorularda bazen bulmakta zorlanabiliriz. O yüzden … Devamını oku

Deyim ve Atasözü Yanlışlığı

Üstte "Deyim ve Atasözü Yanlışlığı" başlığı, aşağısında "www.pratikcalisma.com" adresi, altta "Korkudan etekleri zil çaldı." ile "Arkadaşını çok sever, onun başına çorap örerdi." yazıları ile deyimlerin görselleri, en geride "P" logo

Dilimiz atasözü ve deyimler yönüyle oldukça zengindir. Bu zenginlikten faydalanmak, ifadelerimizi daha etkili ve mecazlı olarak söylemek için atasözü ve deyimlerden yararlanırız. Ancak bunları kurallarına uygun kullanmadığımızda anlatım bozukluğu olur. İşte, açıklamalı örnekleriyle deyim ve atasözü yanlışlığı: Deyim ve Atasözü Yanlışlığı Deyim ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Bunları oluşturan sözcükleri değiştirdiğimizde anlatım bozukluğu olur. Ayrıca doğru … Devamını oku

Sıralama ve Mantık Hatası

"Sıralama ve Mantık Hatası" başlığı altında yer alan karikatürde geride "p" logo var. Koşu alanında üç kişi yarışıyor. Alttaki spiker şu sözü söylüyor: "Ahmet, yarışmada Hasan ve Can’ın ardından ikinci oldu." Bu ifadedeki anlatım bozukluğu yüzünden bir gencin kafası karışmış. Ayrıca karikatürün en altında "www.pratikcalisma.com" adresi yazılı.

İyi bir cümlede düşüncenin tam ve doğru olarak aktarılması gerekir. Yoksa iletilmek istenen düşünceyi karşı taraf sağlıklı olarak anlayamaz. Bu da anlatım bozukluğuna dolayısıyla iletişim sorununa neden olur. Bunlardan biri de sıralama ve mantık hatası konusudur: Sıralama ve Mantık Hatası Düşüncenin tutarsız, mantıksız olması ya da önem sırasına göre aktarılmaması bu tür anlatım bozukluğuna neden … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Üstte "Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması" başlığı, aşağısında iki kişi arasında bu anlatım bozukluğunu örnekleyecek şu konuşma geçiyor: "Yeni gelen çocuk kendini tanıştırdı.", "Evet, ama çekimser biri." geride "P" logo, aşağıda "www.pratikcalisma.com" adresi.

Bazen kimi sözcük çiftleri arasında anlamsal bağ olduğunu, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında sorun olmayacağını düşünebiliriz. Kalıplaşmış ifadeleri saymazsak eş anlamlı sözcüklerde herhangi bir problem olmaz ancak anlam ya da ifade edilişi yönüyle birbirine yakın olan, birbirini çağrıştıran sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden sözcüklerin bildirdiği anlamı ve aralarındaki farkı iyi … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Masanın üzerinde duran A4 kâğıdının üstünde "Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması" başlığı, aşağısında örnek olarak "Bugün çok başım ağrıyor." diyen insan görseli, gerisinde "P" logo, sağ altta "Pratik Çalışma" logosu

Cümlede her sözcük kendi anlamını bildirmek için kullanılır. Bu da sözcüklerin kullanım amacından çıkmamasıyla mümkündür. Sözcükler bazen yanlış yerde kullanıldığında anlamının değişmesine neden olur. Kullanım amacından çıkar, farklı bir anlam ya da tür özelliği kazanır. Bu, ilk etapta bozukluk olarak görülmese de böylesi ifadeler amacının dışına çıktığı için bozukluğa neden olur. İşte; basit anlatım, bol … Devamını oku

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması

Sol sayfasında "Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu, en altta çocuğa kart göstererek "Mutlaka bulabilirsin." diyen kadın görseli.

Bazen “çelişkili ifade” kavramına günlük konuşmalarda rastlamışızdır. Farklı söylemlerde, birbirinin aksini ifade eden konuşmalar için “çelişkili” deriz ancak bu kavram anlatım bozukluğu için tam olarak böyle değildir. İşte, oldukça basit olan “çelişki” konusu ve açıklamalı örnekleri: Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması cümleyi tutarsız bir duruma düşürür. Bu yapıdaki cümlelerde genellikle bir tarafta … Devamını oku

Gereksiz Sözcük Kullanımı

Sağ sayfasında "Gereksiz Sözcük Kullanımı" başlığı, aşağısında civciv görseli ve temsil olarak "Herkese gizli sırlarını anlatma" cümlesini konuşması.

Dilimizde gereksiz yere kullanılabilecek noktalama, sözcük ya da cümleye yer yoktur. Bunların metinden çıkarılması, ifadelerimizin en kısa yoldan açık ve anlaşılır olmasını sağlar. Gereksiz sözcükler de bunlardan biridir. İşte, açıklamalı örnekleriyle gereksiz sözcük kullanımı notları: Gereksiz Sözcük Kullanımı İyi bir cümlede verilmek istenen mesaj en az sözcükle iletilmelidir. Bir cümlede aynı anlama gelen ya da … Devamını oku

Fiiller Konu Anlatımı

Üzerinde "Fiiller Konu Anlatımı" başlığı olan, aşağısında koşma, yazma, yıkama, kesme eylemleri ile görselleri ve en altta "Pratik Çalışma" logosu.

Sözcük türlerinin önemli başlıklarından biri olan fiiller başka konularda da (zarf, fiilimsi, cümlenin ögeleri, cümle türleri…) karşınıza çıkmaktadır. Aslında basit bir konu olmasına rağmen alt başlıklarının fazla ve detaylı olması hatta kök ve ek konusuyla bağlantısının olması hakkında bazı olumsuz ön yargıların ortaya çıkmasına neden olmakta. Bu konuyu iyi kavramak için önce isimlerle arasındaki farkı … Devamını oku

Yan Yana İki Nokta Nedir?

Çoğumuz kitaplarda ya da çeşitli metinlerde bu noktalama işaretiyle karşılaşmışızdır. Öncelikle şunu söylemeliyim ki noktalama işaretlerinde “Yan Yana İki Nokta” işareti yok. Bu, aslında üç noktadan başka bir şey değildir. Evet, üç noktanın görevini üstlenen bir işarettir. Peki, o zaman üçüncü nokta nerede? İşte, yan yana iki nokta: Yan Yana İki Nokta Nedir? Değerli Öğrenciler, … Devamını oku

Beklenti Cümlesi Nedir?

Cümlede anlam konusunun alt başlıklarından biri de beklenti cümlesidir. Bu konu karşınıza sıklıkla çıkmaz ancak az da olsa sorularda çıkma ihtimali var. Ayrıca günlük yaşamda çokça duymuşsunuzdur. İşte, bu nedenden dolayı konuya gereken önemi vermek gerekir. İşte, beklenti cümlesi konu anlatımı: Beklenti Cümlesi Bir iş, olay veya durumu gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeme yönünden tahmin etmeye denir. … Devamını oku

Tasarı Cümlesi Nedir?

Günlük yaşamda kimimiz iş yerinde, kimimiz okulda veya sokakta, kimimiz de sanat alanında tasarı cümlesi kurarız. Yani insanın hedeflerinin olduğu her yerde bu cümleyi görmek mümkün. Bu nedenle tasarı cümlesini iyi bilmek, ayırt edici özelliklerini kavramak gerekir. Ayrıca cümlede anlamın alt başlıklarından biri olması ve sınavlarda çıkma ihtimalinin de bulunması nedeniyle öğrencilerin bu konuya önem … Devamını oku