Yüklem Yanlışlığı

Sol sayfasında "Yüklem Yanlışlığı Nedir?" başlığı, aşağısında "www.pratikcalisma.com" adresi; sağ sayfasında yukarıdan aşağıya doğru sırayla "Ek Fiil Hatası, Yüklem Eksikliği, Özne Yüklem Uyumsuzluğu, Çatı Uyuşmazlığı, Gereksiz Yardımcı Eylem" yazıları ve geride "P" logo bulunan defter görseli

Cümlenin anlamını tamamlayan, asıl yükü taşıyan yüklemler için en önemli ögelerden biri olduğu söylesek yanlış olmaz. Bu kadar öneme sahip yüklemlerin cümlede doğru kullanmak gerekir, yoksa anlatım bozukluğuna neden olur. İşte, yüklem yanlışlığı: Yüklem Yanlışlığı Yüklem eksik olduğunda veya cümleye anlam bakımından uymadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Örneğin “Yeni aldığı kıyafeti biraz dar, ayrıca deseni … Devamını oku

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Nedir?

Sol sayfasında sırayla "Açıklamalı Örnekler, Önemli Notlar, Sıkça Sorulan Sorular" yazısı sağ sayfasında "Özne Yüklem Uyumsuzluğu Nedir?" başlığı ile "Pratik Çalışma" logosu olan defter görseli.

İyi bir cümlede özne ile yüklem arasında uyumun olması gerekir. Buna dikkat edilmediğinde oluşan uyumsuzluk anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden ögeler konusunu iyi bilmek özne ile yüklemi bulup aralarındaki uyuma dikkat etmek gerekir. İşte, özne yüklem uyumsuzluğu: Özne Yüklem Uyumsuzluğu Özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk, olumluluk olumsuzluk ve kişi bakımından uyumun olması gerekir. … Devamını oku

Özne Eksikliği – Anlatım Bozukluğu

Sağ sayfasında "Özne Eksikliği" sonrasında sırayla "Açıklamalı Örnekler, Önemli Notlar, Sıkça Sorulan Sorular" aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan defter ve defterin üzerinde kalem.

Birden çok yüklemli ya da yargılı cümlelerde bazen ortak ögeler bulunur. Bu ögeler her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu anlamı karşılayamadığında anlatım bozukluğuna neden olur. Bunlardan biri de özne eksikliği konusudur. Yüklem üzerinde oldukça büyük öneme sahip özneyi gerekli yerde kullanmak gerekir. İşte, özne eksikliği: Özne Eksikliği Birden çok yüklemli ya da yargılı cümlelerde özne … Devamını oku

Öge Eksikliği – Anlatım Bozukluğu

Sağ sayfasında "Öge Eksikliği" başlığı, aşağısında sırasıyla "Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci, Edatlı Tümleç, Sıkça Sorulan Sorular, www.pratikcalisma.com" yazıları ile bu yazıların gerisinde "P" logo olan ajanda görseli.

Günlük yaşamda insanlar benzer işleri yapan arkadaşlarıyla kimi eşya ya da araç gereci paylaşabilir. İhtiyaç duyduğu anda başkasından ister, bazen de onların yardımına koşar. Bu hem yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir hem de kendilerini maddi külfetten kurtarır. Dilimizde de ortak kullanılan sözcükler olabilir. Bu sayede cümleyi gereksiz yere uzatmayız ancak alakasız sözcük ya da ögeyi … Devamını oku

Yüklem Eksikliği

Sol sayfasında oyun oynayan çocuklar ile onlardan uzak duran bir çocuk görseli, aşağısında "Arkadaşlarıyla bazen az, bazen hiç oynamazdı." diyen bir insan ve onun aşağısında kafası karışmış bir insan; sağ sayfasında "Yüklem Eksikliği Nedir?" başlığı, aşağısında sırayla "Nasıl Bulunur?" yazısı, "Pratik Çalışma" logosu, "Açıklamalı Örnekler" ve "Sıkça Sorulan Sorular" yazıları olan ajanda.

Yüklemler bazen içinde bulunduğu cümle, bazen de kendi cümlesiyle beraber devamında gelen diğer cümlelerin yüklemi olur. Bunun için tüm cümlenin anlamıyla uyumlu olması gerekir. Sıralı ya da bağlı cümlelerde devamında bulunan cümleyi anlam bakımından karşılayamadığında yüklem eksikliği meydana gelir. İşte, açıklamalı örnekleriyle yüklem eksikliği konu anlatımı: Yüklem Eksikliği Sıralı ya da bağlı cümlelerde bazen yüklem … Devamını oku

Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?

Üstte "Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?" başlığı, aşağısında "Sıfat Fiilin Tüm Ekleri, Sıfat Fiilin Görevleri, Sıkça Sorulan Sorular" yazılarının olduğu not defteri görseli.

Kimi zaman tamlama oluşturmak kimi zaman da birden çok yüklemli cümleleri birleşik hale getirmek için kullanırız sıfat fiilleri. Üç başlığa ayrılan fiilimsinin en önemli konusu diyebilirim çünkü söz grupları üzerinde belirleyici olması, onu cümlenin ögelerinde önemli bir yere getirir. Ayrıca genellikle en çok yanlış yapılan fiilimsi konusudur. Sıfat fiil konusunu anlayan öğrencinin en büyük engeli … Devamını oku

Anlam Belirsizliği

Tablet ekranının üstünde "Anlam Belirsizliği" başlığı, aşağısındaki karikatürde çocuklardan biri "Kalemini dışarı atmış." diyor, diğeri kafası karışık bir ifadeyle "Kimin kalemi?" diye soruyor. Geri planda "Pratik Çalışma" logosu

İyi bir cümlenin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu, olmadığında anlatmak istediğimiz düşünceyi tam ve doğru olarak aktaramayız. Bunun için cümlede anlatım bozukluğu, noktalama hatası hatta yazım yanlışının bile olmaması gerekir. İşte, bu yazımda sizlere anlam belirsizliği konusundan bahsedeceğim. Anlam belirsizliği, anlatım bozukluğunun dikkat isteyen önemli alt başlıklarından biridir. Sorularda bazen bulmakta zorlanabiliriz. O yüzden … Devamını oku

Deyim ve Atasözü Yanlışlığı

Üstte "Deyim ve Atasözü Yanlışlığı" başlığı, aşağısında "www.pratikcalisma.com" adresi, altta "Korkudan etekleri zil çaldı." ile "Arkadaşını çok sever, onun başına çorap örerdi." yazıları ile deyimlerin görselleri, en geride "P" logo

Dilimiz atasözü ve deyimler yönüyle oldukça zengindir. Bu zenginlikten faydalanmak, ifadelerimizi daha etkili ve mecazlı olarak söylemek için atasözü ve deyimlerden yararlanırız. Ancak bunları kurallarına uygun kullanmadığımızda anlatım bozukluğu olur. İşte, açıklamalı örnekleriyle deyim ve atasözü yanlışlığı: Deyim ve Atasözü Yanlışlığı Deyim ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Bunları oluşturan sözcükleri değiştirdiğimizde anlatım bozukluğu olur. Ayrıca doğru … Devamını oku

Sıralama ve Mantık Hatası

"Sıralama ve Mantık Hatası" başlığı altında yer alan karikatürde geride "p" logo var. Koşu alanında üç kişi yarışıyor. Alttaki spiker şu sözü söylüyor: "Ahmet, yarışmada Hasan ve Can’ın ardından ikinci oldu." Bu ifadedeki anlatım bozukluğu yüzünden bir gencin kafası karışmış. Ayrıca karikatürün en altında "www.pratikcalisma.com" adresi yazılı.

İyi bir cümlede düşüncenin tam ve doğru olarak aktarılması gerekir. Yoksa iletilmek istenen düşünceyi karşı taraf sağlıklı olarak anlayamaz. Bu da anlatım bozukluğuna dolayısıyla iletişim sorununa neden olur. Bunlardan biri de sıralama ve mantık hatası konusudur: Sıralama ve Mantık Hatası Düşüncenin tutarsız, mantıksız olması ya da önem sırasına göre aktarılmaması bu tür anlatım bozukluğuna neden … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması

Üstte "Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması" başlığı, aşağısında iki kişi arasında bu anlatım bozukluğunu örnekleyecek şu konuşma geçiyor: "Yeni gelen çocuk kendini tanıştırdı.", "Evet, ama çekimser biri." geride "P" logo, aşağıda "www.pratikcalisma.com" adresi.

Bazen kimi sözcük çiftleri arasında anlamsal bağ olduğunu, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında sorun olmayacağını düşünebiliriz. Kalıplaşmış ifadeleri saymazsak eş anlamlı sözcüklerde herhangi bir problem olmaz ancak anlam ya da ifade edilişi yönüyle birbirine yakın olan, birbirini çağrıştıran sözcüklerin birbirinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden sözcüklerin bildirdiği anlamı ve aralarındaki farkı iyi … Devamını oku

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Masanın üzerinde duran A4 kâğıdının üstünde "Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması" başlığı, aşağısında örnek olarak "Bugün çok başım ağrıyor." diyen insan görseli, gerisinde "P" logo, sağ altta "Pratik Çalışma" logosu

Cümlede her sözcük kendi anlamını bildirmek için kullanılır. Bu da sözcüklerin kullanım amacından çıkmamasıyla mümkündür. Sözcükler bazen yanlış yerde kullanıldığında anlamının değişmesine neden olur. Kullanım amacından çıkar, farklı bir anlam ya da tür özelliği kazanır. Bu, ilk etapta bozukluk olarak görülmese de böylesi ifadeler amacının dışına çıktığı için bozukluğa neden olur. İşte; basit anlatım, bol … Devamını oku

Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması

Sol sayfasında "Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu, en altta çocuğa kart göstererek "Mutlaka bulabilirsin." diyen kadın görseli.

Bazen “çelişkili ifade” kavramına günlük konuşmalarda rastlamışızdır. Farklı söylemlerde, birbirinin aksini ifade eden konuşmalar için “çelişkili” deriz ancak bu kavram anlatım bozukluğu için tam olarak böyle değildir. İşte, oldukça basit olan “çelişki” konusu ve açıklamalı örnekleri: Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması cümleyi tutarsız bir duruma düşürür. Bu yapıdaki cümlelerde genellikle bir tarafta … Devamını oku