Bağlı Cümle ve Özellikleri Neler?

Üstte "Bağlı Cümle (Bağlacı Olan)" başlığı, aşağısında kablolu priz görseli, altta sırasıyla "de, ve, hatta, çünkü, ama, oysaki, ne...ne, hem...hem" bağlaçları var. Geride fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, bağlı cümle ve özellikleri: Bağlı Cümle Birden fazla cümle bağlaçlarla bağlanmıştır. Örnekler Akıllı bir çocuktu fakat yemek seçmesi hoş değildi. Arabamı sürmene izin veriyorum ancak trafik kurallarına uymalısın. Zamanında buradan bir daire almalıydık çünkü buralar çok değerlendi. Birkaç kıyafetle yanıma geldi ve hangisinin daha güzel olduğunu sordu. Getirdiği çıtalarla rengarenk bir uçurtma yaptı ne … Devamını oku

Birleşik Cümle Nedir, Özellikleri Neler?

Sol üstte yapboz parçaları, sağında "Birleşik Cümle" başlığı, aşağısında "Girişik Birleşik, İç İçe Birleşik, ki'li Birleşik, Şartlı Birleşik" yazıları, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, birleşik cümle ve özellikleri: Birleşik Cümle Yüklemi tek olup birden fazla yargılı cümledir. Yüklemin haricinde genellikle fiil veya fiilimsiyle oluşan yargılar yan cümleyi oluşturur. Yüklemler de temel cümleyi oluşturur. Bir cümlede temel ve yan cümlenin her biri de cümlenin toplam yargı sayısını verir. Örneğin “Birçok başarıya imza atmış bir sporcunun böyle basit bir hata … Devamını oku

Basit Cümle Nedir, Örnekleri Neler?

Üstte "Basit Cümle Nedir?" başlığı, aşağısındaki kutucukta örnek olarak "Gezi oldukça eğlenceli geçti." cümlesi ve "oldukça" kelimesinin üstünde çarpı işareti var. Aşağısındaki konuşma balonunda "Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsiye yer yok!" yazısı var. En geride ise fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, basit cümle konu anlatımı Basit Cümle Tek yargısı bulunan cümlelerdir. Yüklem sadece bir tanedir. Bunlar aynı zamanda temel cümledir. Yüklemin dışında fiil ya da fiilimsi yoktur. Bu nedenle yan cümlecik bulunmaz. Genellikle kısa anlatımlarda görülür. Açıklamalı Örnekler Dünkü gezi eğlenceli geçti. Açıklama: Yüklem “geçti” sözcüğüdür ve bunun dışında yargı bildiren başka bir sözcük yok. … Devamını oku

Bakış Açısı Nedir, Nasıl Ayırt Edilir?

Şemanın üstünde "Bakış Açısı" başlığı, aşağısında soldan sağa doğru dizilmiş kutucuklarda "Kahraman Bakış Açısı", "Gözlemci Bakış Açısı", "Hakim (İlahi) Bakış Açısı" başlıkları yazılı. Altlarında bu bakış açılarının önemli özellikleri yazılı. Geride ise fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, bakış açısı ve özellikleri: Bakış Açısı Bir metinde anlatımın kim tarafından yapıldığını bildiren ifadelerdir. Bu ifadeler bakış açıları olup kahraman, gözlemci ve ilahi (hakim, tanrısal) olmak üzere 3’e ayrılır. Bakış açıları olaya dayalı metinlerde kullanılır. Bu sayede yazarlar metnini oluştururken birilerinin gözünden aktarır. Bun tercih daha metin oluşturulmadan önce belirlenir. Kahraman Bakış Açısı Olayı … Devamını oku

Kanıksama Nedir, Örnekleri Neler?

İşte, kanıksama cümlesi ve açıklamalı örnekler: Kanıksama Nedir? İstenmeyen veya sıkça tekrarlanan bir olay ya da duruma belli bir süre sonra alışmak ve buna tepki göstermemektir. Kişi üzülse de kızsa da durumu düzeltmek için gayret göstermez. Çünkü ne yaparsa yapsın istemediği sonuçla yine karşılaşacaktır. O yüzden içinde bulunduğu duruma alışmaya başlar. Bu anlamdaki cümlelerde genellikle … Devamını oku

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı

Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı Fiil soylu sözcük, sıfat ve kendileri gibi zarfların anlamını etkileyen sözcüklerdir. Bu sözcükler durum, zaman, miktar ve yer-yön anlamı bildirir. Zarfları neden, niçin, niye, ne diye, ne zaman, ne kadar… gibi sorularla buluruz. Açıklamalı Örnekler: 1. Gürültüden dolayı hiç çalışmadım, diyerek yakındı. Açıklama: “Hiç” sözcüğü, sağındaki “çalışmadım” fiiline “ne kadar?” sorusunu sorduğumuzda ortaya çıkar. Ayrıca “diyerek” … Devamını oku

Yüklem Yanlışlığı Nedir?

Yüklem Yanlışlığı Yüklem eksik olduğunda veya cümleye anlam bakımından uymadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Örneğin “Yeni aldığı kıyafeti biraz dar, ayrıca deseni de uyumlu değildi.” Açıklama: Ek eylemin olumsuzu olan “değildi” sözcüğü sadece hemen önceki sözcükle uyumlu ancak “dar” yüklemiyle uyumlu değil. O yüzden “dar” sözcüğüne olumlu bir ek eylem getirmek gerekir. Düzeltme:  Yeni aldığı … Devamını oku

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Nedir?

Özne Yüklem Uyumsuzluğu Özne ile yüklem arasında tekillik çoğulluk, olumluluk olumsuzluk ve kişi bakımından uyumun olması gerekir. Buna uyulmadığında anlatım bozukluğu meydana gelir. Şimdi, bu şartların her birini sırayla inceleyelim: 1. Tekillik Çoğulluk Uyumu Özne tekilse yüklem de tekil olur. Örnek: Küçük çocuk elindeki tepsiyi sıkıca tutarak gidiyordu. Özne insan olup çoğul ekini almışsa yüklem … Devamını oku

Özne Eksikliği Nedir?

Özne Eksikliği Birden çok yüklemli ya da yargılı cümlelerde özne ortaksa her iki tarafın da anlamını karşılamalı. Yer iki yükleme sorulan “kim, ne?” sorularından biriyle bulunmalı. Eğer cümlelerden birinin öznesi oluyor ve diğer cümlenin öznesi çıkmıyorsa orada özne eksikliği vardır. Örnekler Binanın duvarları boyandıktan sonra satışa hazır hale geldi. Açıklama: Satışa hazır hale gelen binanın … Devamını oku

Öge Eksikliği Nedir?

Günlük yaşamda insanlar benzer işleri yapan arkadaşlarıyla kimi eşya ya da araç gereci paylaşabilir. İhtiyaç duyduğu anda başkasından ister, bazen de onların yardımına koşar. Bu hem yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir hem de kendilerini maddi külfetten kurtarır. Dilimizde de ortak kullanılan sözcükler olabilir. Bu sayede cümleyi gereksiz yere uzatmayız ancak alakasız sözcük ya da ögeyi … Devamını oku

Yüklem Eksikliği

İşte, yüklem eksikliği konu anlatımı: Yüklem Eksikliği Sıralı ya da bağlı cümlelerde bazen yüklem tek olur ve her iki cümlenin anlamını karşılayamaz. Bu, anlatım bozukluğuna neden olur. O yüzden yüklemin her iki cümlenin anlamıyla uyumlu ya da her cümlenin kendi anlamına uygun bir yükleme sahip olması gerekir. Örneğin “Dün akşam çorba, kuru fasulye ve pilav … Devamını oku

Sıfat Fiil Örnekleri Nelerdir?

İşte, sıfat fiil örnekleri: Fiiller -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinden birini alarak sıfat fiil haline gelir böylece sıfatlar gibi tamlama görevini üstlenir ya da adlaşır. Sıfat fiil örneklerine geçmeden önce sıfat fiilin eklerini ve değişimlerine bakalım: Sıfat Fiilin Tüm Ekleri Sıfat fiil ekleri ve değişimleri şu şekildedir: -an, -en -ası, -esi -mez, … Devamını oku

Anlam Belirsizliği Konu Anlatımı

İyi bir cümlenin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu, olmadığında anlatmak istediğimiz düşünceyi tam ve doğru olarak aktaramayız. Bunun için cümlede anlatım bozukluğu, noktalama hatası hatta yazım yanlışının bile olmaması gerekir. İşte, açıklamalı örnekleriyle anlam belirsizliği konu anlatımı: Anlam Belirsizliği İyi bir cümlede kişi belirsizliği, karşılaştırma hatası ya da kapalı bir anlatımın olmaması gerekir. Bunlar, … Devamını oku

Deyim ve Atasözü Yanlışlığı – Anlatım Bozukluğu

İşte, açıklamalı örnekleriyle deyim ve atasözü yanlışlığı: Deyim ve Atasözü Yanlışlığı Deyim ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Bunları oluşturan sözcükleri değiştirdiğimizde anlatım bozukluğu olur. Ayrıca doğru kullansak da bunların anlamına uygun bir cümlede yer alması gerekir. O yüzden deyim ve atasözlerini iyi bilmek, bu konuda bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Aşağıdaki her bir örnek cümlenin açıklamaları … Devamını oku

Sıralama ve Mantık Hatası

"Sıralama ve Mantık Hatası" başlığı altında yer alan karikatürde geride "p" logo var. Koşu alanında üç kişi yarışıyor. Alttaki spiker şu sözü söylüyor: "Ahmet, yarışmada Hasan ve Can’ın ardından ikinci oldu." Bu ifadedeki anlatım bozukluğu yüzünden bir gencin kafası karışmış. Ayrıca karikatürün en altında "www.pratikcalisma.com" adresi yazılı.

İyi bir cümlede düşüncenin tam ve doğru olarak aktarılması gerekir. Yoksa iletilmek istenen düşünceyi karşı taraf sağlıklı olarak anlayamaz. Bu da anlatım bozukluğuna dolayısıyla iletişim sorununa neden olur. Bunlardan biri de sıralama ve mantık hatası konusudur: Sıralama ve Mantık Hatası Düşüncenin tutarsız, mantıksız olması ya da önem sırasına göre aktarılmaması bu tür anlatım bozukluğuna neden … Devamını oku