Cümle Türleri Pratik Özet

Değerli Öğrenciler! Aslında basit olan bu konu, alt başlıklarının fazla olması nedeniyle gözünüzü korkutabilir ancak “Cümle Türleri Pratik Özet” sayesinde konunun 4 alt başlığını karşılaştırma yaparak görecek; aklınızda somutlaştırabilme imkânı bulacaksınız. Ayrıca hazırladığım bu görsel sayesinde LGS sorularını daha pratik çözebileceksiniz ancak konuyla ilgili eksikliğiniz varsa veya konuyu henüz işlemediyseniz önce konu anlatımına bakmanız gerekir. “Cümle Türleri” konu anlatım sayfası için tıklayınız.

Peki; o zaman cümle, türlerine göre kaça ayrılır? Bunlar nelerdir? İşte, konuyu bütün halde görmenizi sağlayacak cümle türleri pratik özet:

Cümle Türleri Pratik Özet

A) Yüklemin Yerine Göre Cümleler

1) Kurallı: Yüklem, cümle sonunda yer alır.

2) Devrik: Yüklem, başta ya da cümle içinde yer alır.

3) Eksiltili: Yüklemi olmayan cümlelerdir. Üç noktayla biter.

B) Yüklemin Türüne Göre Cümleler:

1) Fiil Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümlelerdir.

2) İsim Cümlesi: Yüklemi isim ya da fiilimsi olan cümlelerdir.

C) Anlamına Göre Cümleler:

1) Olumlu Cümle: Yüklem, olumsuzluk eki ya da “değil” edatını almaz.

2) Olumsuz Cümle: Yüklem, olumsuzluk eki ya da “değil” edatını alır.

3) Soru Cümlesi: Cevap bekleyen cümlelerdir.

4) Ünlem Cümlesi: Korku, şaşırma, sevinç gibi duygu ifade eden cümlelerdir.

D) Yapısına Göre Cümleler:

1) Basit (Tek Yargılı) Cümleler: Tek yüklemi vardır, bunun dışında herhangi bir fiilimsi yoktur.

2) Birleşik (Fiilimsi Bulunan) Cümleler: Tıpkı basit cümle gibi tek yüklemden oluşur ancak ondan farkı yüklemin dışında en az bir tane fiil ya da fiilimsi bulunmasıdır.

3) Sıralı (Birden Çok Yüklemli) Cümleler: En az iki yüklemli cümlenin aralarında virgül ya da noktalı virgülle ayrılmasıdır.

4) Bağlı (Bağlacı Olan) Cümleler: En az iki yüklemli cümlenin aralarında “ki” bağlacı hariç herhangi bir bağlaçla (ama, fakat, lakin, halbuki, oysaki, de…) bağlanmasıdır.

Cümle Türleri pratik özetini .JPG dosyası halinde kaydedebilirsiniz.
Cümle türlerini kısa olarak anlatan afiş.

Yorum yapın