Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

İşte, eş anlamlı kelimeler:

Eş Anlamlı Kelimeler

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlam denir. Bu tür sözcüklere anlamdaş kelimeler de denir. Eş anlamlı kelimler aynı anlamı bildirdiği için bazı istisnalar dışında birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnekler

Hediye – armağan

Toy – acemi

Konut – ev

Öğrenci – talebe

Dilek – istek

Sözcük – kelime

Dize – mısra

Ayrıntı – detay

Sınav – imtihan

Bacı – kız kardeş

Fikir – düşünce

Yüzyıl – asır

Endüstri – sanayi

Nesil – kuşak

Ulus – millet

Rehber – kılavuz

İlim – bilim

Cevap – yanıt

Ünlü – meşhur

Soru – sual

Tümce – cümle

Yıl – sene

Edebiyat – yazın

Medeniyet – uygarlık

Tür – çeşit

Doktor – hekim

Kafiye – uyak

Misal – örnek

Yönetim – idare

Sema – gök

Zarf – belirteç

Olanak – imkân

Kafa – baş

Vatan – yurt

Talih – şans

Değer – kıymet

Hasım – düşman

Diri – canlı

Amaç – gaye

Kanıt – delil

Fiil – eylem

Fakir – yoksul

Uzak – ırak

Nadir – seyrek

Benzer – emsal

İsim – ad

Matem – yas

Özlem – hasret

İcat – buluş

Özgün – orijinal

Sonbahar – güz

Ayakkabı – pabuç

Soluk – nefes

Vasıta – araç

Kırmızı – al

Etkinlik – faaliyet

Yaşlı – ihtiyar

Anıt – abide

Barış – sulh

Misafir – konuk

Zamir – adıl

Yel – rüzgâr

Seyyah – gezgin

Yasa – kanun

Değerli – kıymetli

Nehir – ırmak

Siyah – kara

İlave – ek

Yemek – aş

Aniden – birden

Vazife – görev

Deprem – zelzele

Şöhret – ün

Pinti – cimri

Lider – önder

Dikkat: Sözcükler bazen cümlede kazandığı anlama göre başka sözcüklerle eş anlamlı olabilir. Bu durum çok anlamlılıkla ilgilidir. Metin içinde geçen altı çizili sözcüklerin yerine hangisinin gelebileceği sorulabilir.

Örneğin “dayanmak” ile “yaslanmak” kelimeleri eş anlamlıdır ancak “Onun bu tavırlarına dayanacak gücüm kalmadı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine “yaslanmak” sözcüğü getirilemez çünkü “tahammül etmek, sabretmek, katlanmak” gibi yeni anlamlar kazanmıştır.

“Geniş” ile “enli” sözcüğü eş anlamlıdır ancak “Ben o kadar geniş biri değilim.” cümlesinde “geniş” sözcüğü yeni bir anlam kazanmıştır, “tasasız” ile eş anlamlılık özelliği gösterir.

Not: Atasözü ve deyim gibi kalıplaşmış yapılarda bulunan bir sözcüğün yerine eş anlamlısı çoğunlukla getirilemez. Buna dikkat edilmediğinde anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

Örnekler:

Derdini söylemeyen ilaç bulamaz. (İlaç yerine derman gelmeli.)

El öpmekle ağız yıpranmaz. (Yıpranmaz yerine aşınmaz gelmeli.)

Akıl kazancı olmamak (Kazanç yerine kâr sözcüğü gelmeli.)

Not: Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldığı zaman anlamda bozulma veya daralma olmaz ancak birlikte kullanıldığında anlatım bozukluğu olur, bu da duruluğa aykırıdır. Örneğin “Seni yeniden, bir daha uyarıyorum.” cümlesinde “yeniden” ve “bir daha” sözcükler aynı anlamda olduğu için anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Anlatım bozukluğunu gidermek için eş anlamlı kelimelerden birini cümleden çıkarmak gerekir.

Örnekler:

Seni yeniden, tekrar uyarıyorum. (“Seni yeniden uyarıyorum.” ya da “Seni tekrar uyarıyorum.”)

Ona güzel bir hediye, armağan aldım. (“Ona güzel bir hediye aldım.” veya “Ona güzel bir armağan aldım.”)

İçten ve samimi bir anlatımı vardı. (“İçten bir anlatımı vardı.” ya da “Samimi bir anlatımı vardı.”)


Sıkça Sorulan Sorular

Eş anlamlı kelimeler çok anlamlı sayılır mı?

Hayır, eş anlamlı sözcükten çok anlamlılık oluşmaz.

Eş anlamlı kelimelerle ikileme oluşur mu?

Evet, ses seda, akıllı uslu, sağlık sıhhat, bitmez tükenmez… gibi ikilemeler eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.

Eş anlamlı sözcükler yakın anlam sayılır mı?

Hayır, çünkü yakın anlamlı sözcükler arasında bazı küçük farklılıklar bulunur ancak eş anlamlı kelimeler bire bir aynıdır.

Rüzgârın eş anlamlısı nedir?

Cevap: Yel

Ev ile konut eş anlamlı mıdır?

Evet, eş anlamlıdır.

Bu notu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın