Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

Eş anlamlılık nedir, eş anlamlı kelimeler cümlede nasıl bulunur ve örnekleri nelerdir? İşte, eş anlamlı kelimeler konu anlatımı:

Eş Anlamlı Kelimeler

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlam denir. Bu tür sözcüklere anlamdaş kelimeler de denir. Eş anlamlı kelimler aynı anlamı bildirdiği için bazı istisnalar dışında birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Peki, eş anlamlı kelimler nasıl bulunur ve örnekleri neler?

Eş Anlamlı Kelime Örnekleri:

Hediye-armağan, toy-acemi, öğrenci-talebe, sözcük-kelime, ayrıntı-detay, sınav-imtihan, fikir-düşünce, yüzyıl-asır, nesil-kuşak, ulus-millet, rehber-kılavuz, cevap-yanıt, soru-sual, yıl-sene, edebiyat-yazın, medeniyet-uygarlık, doktor-hekim, misal-örnek, yönetim-idare, sema-gök, olanak-imkân, kafa-baş, vatan-yurt, değer-kıymet, hasım-düşman, amaç-gaye, fiil-eylem, fakir-yoksul, nadir-seyrek, benzer-emsal, matem-yas, özlem-hasret, icat-buluş, sonbahar-güz, ayakkabı-pabuç, vasıta-araç, kırmızı-al, yaşlı-ihtiyar, anıt-abide, misafir-konuk, yel-rüzgâr, seyyah-gezgin, değerli-kıymetli, siyah-kara, yemek-aş, vazife-görev, şöhret-ün, lider-önder…

Dikkat: Sözcükler bazen cümlede kazandığı anlama göre başka sözcüklerle eş anlamlı olabilir. Bu durum çok anlamlılıkla ilgilidir. Metin içinde geçen altı çizili sözcüklerin yerine hangisinin gelebileceği sorulabilir.

Örneğin “dayanmak” ile “yaslanmak” kelimeleri eş anlamlıdır ancak “Onun bu tavırlarına dayanacak gücüm kalmadı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine “yaslanmak” sözcüğü getirilemez çünkü “tahammül etmek, sabretmek, katlanmak” gibi yeni anlamlar kazanmıştır.

“Geniş” ile “enli” sözcüğü eş anlamlıdır ancak “Ben o kadar geniş biri değilim.” cümlesinde “geniş” sözcüğü yeni bir anlam kazanmıştır, “tasasız” ile eş anlamlılık özelliği gösterir.

Birbirine bakıp selam veren iki insan ve çevresindeki şekillerle birlikte oluşturduğu simetrik görsel.
Not: Atasözü ve deyim gibi kalıplaşmış yapılarda bulunan bir sözcüğün yerine eş anlamlısı çoğunlukla getirilemez. Buna dikkat edilmediğinde anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

Örnekler:

Derdini söylemeyen ilaç bulamaz. (İlaç yerine derman gelmeli.)

El öpmekle ağız yıpranmaz. (Yıpranmaz yerine aşınmaz gelmeli.)

Akıl kazancı olmamak (Kazanç yerine kâr sözcüğü gelmeli.)

Not: Eş anlamlı kelimeler aynı cümlede birlikte kullanıldığında biri gereksiz olur, bu da duruluğa aykırıdır. Anlatım bozukluğunu gidermek için eş anlamlı kelimelerden birini cümleden çıkarmak gerekir.

Örnekler:

Seni yeniden, tekrar uyarıyorum. (“Seni yeniden uyarıyorum.” ya da “Seni tekrar uyarıyorum.”)

Ona güzel bir hediye, armağan aldım. (“Ona güzel bir hediye aldım.” veya “Ona güzel bir armağan aldım.”)

İçten ve samimi bir anlatımı vardı. (“İçten bir anlatımı vardı.” ya da “Samimi bir anlatımı vardı.”)


Eş anlamlı kelimler konu anlatımını indirmek için tıklayınız.

“Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın