Eş Anlamlı Sözcükler, Anlamdaş Sözcükler

Sözcük dağarcığı yani kelime hazinesi zengin olan insanların hakim olduğu konulardan biri de eş anlamlılıktır. Bu sayede bir kelimeye bağlı kalmayız, yerine başkalarını da kullanabilme özgürlüğümüz olur. Tabi, bunun için sözcüklerin eş anlamlılarını iyi bilmek gerekir. Bu, sağlıklı iletişimin önemli şartlarından biridir. Ayrıca Türkçe derslerinde önemli bir yere sahip olan eş anlamlı sözcüklerin yazılıda çıkma ihtimali var. O yüzden bu konuya gereken önemi vermek gerekir.

Sınavlarda önemli bir yere sahip olan eş anlamlı sözcükler, arama motorlarında çoğu kez araştırma konusu oluyor. Bu konuya merak duyan büyük küçük birçok kişi eş anlamlı sözcükleri araştırmaktadır.

Peki; o zaman eş anlamlı sözcükler (anlamdaş) nedir, nasıl bulunur, örnekleri nelerdir? İşte; basit ve yalın anlatımıyla, bol örnekleriyle ve önemli taktikleriyle eş anlamlı sözcükler (anlamdaş) konu anlatımı:

Eş Anlamlı Sözcükler (Anlamdaş)

Yazılışlar ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Bunlar aynı anlamı bildirdiği için bazı istisnalar dışında birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Kalıplaşmış olan atasözleri ve deyimlerdeki sözcükler eş anlamlılarıyla değiştirilemez.

Aşağıdaki listede eş anlamlı kelime örneklerinden bazıları yer almakta.

Eş Anlamlı Sözcük Örnekleri

Abide – anıt

İsim – ad

Deprem – zelzele

İlave – ek

Zamir – adıl

Soluk – nefes

Özgün – orijinal

Talih – şans

Zarf – belirteç

Kafiye – uyak

Tümce – cümle

Fiil – eylem

Yaşlı – ihtiyar

Kanıt – delil

Ünlü – meşhur

Gaye – amaç

Endüstri – sanayi

Dize – mısra

Vazife – görev

Aniden – birden

Yasa – kanun

Sene – yıl

Asır – yüzyıl

Dilek – istek

Ek – ilave

Pinti – cimri

Nehir – ırmak

Barış – sulh

Etkinlik – faaliyet

İlim – bilim

İmkân – olanak

Konut – ev

Bacı – kız kardeş

Uzak – ırak

Tür – çeşit

Baş – kafa

Diri – canlı

Baz eş anlamlı sözcükler ve görsellerinin yer aldığı afiş: Sol üstte fabrika resmi ve karşısında "endüstri - sanayi" yazısı, ortada nehir resmi ve karşısında "nehir - ırmak" yazıları,  aşağıda fotoğrafı çekilen ünlü görseli ve karşısında "ünlü - meşhur" yazıları.
Not: Eş anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanıldığı zaman anlamda bozulma veya daralma olmaz ancak birlikte kullanıldığında anlatım bozukluğu olur, bu da duruluğa aykırıdır. Örneğin “Seni yeniden, bir daha uyarıyorum.” cümlesinde “yeniden” ve “bir daha” sözcükler aynı anlamda olduğu için anlatım bozukluğuna sebep olmuştur.
Not: Gerçek anlamda birbiriyle anlamdaş olan sözcükler mecaz anlamda kullanıldığında yeni bir anlam kazandığı için eş anlamlı olmayabilir. Örneğin “Dost kara günde belli olur.” atasözünde “kara” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış ve “kötü” anlamını kazanmıştır. Bunun eş anlamlısı “siyah” olamaz.

Eş Anlamlı Sözcüklerle ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Eş anlamlı kelimeler çok anlam sayılır mı?

Hayır, eş anlamlı sözcükten çok anlamlılık oluşmaz.

Eş anlamlı kelimeler ikileme oluşturur mu?

Evet, ses seda, akıllı uslu, sağlık sıhhat, bitmez tükenmez… gibi ikilemeler eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur.

Eş anlamlı kelimelerin birlikte kullanımı anlatımı bozar mı?

Evet, duruluğa aykırı olduğu için anlatım bozukluğu olur.

Örneğin “Ona güzel bir hediye, armağan aldım.” Cümlesinde “hediye” ile “armağan” sözcükleri eş anlamlı olduğu için aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş anlamlı sözcükler yakın anlam sayılır mı?

Hayır, çünkü yakın anlamlı sözcükler arasında bazı küçük farklılıklar bulunur ancak eş anlamlı kelimeler bire bir aynıdır.

Eş anlamın eş anlamlısı nedir?

Eş anlamın eş anlamlısı “anlamdaş”tır.

Rüzgârın eş anlamlısı nedir?

Cevap: Yel

Ev ile konut eş anlamlı mıdır?

Evet, eş anlamlıdır.