Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi nedir, nasıl bulunur? Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi örnekleri nelerdir? işte, bazı taktik ve önemli örnekleriyle gerçekleşmemiş beklenti cümlesi konu anlatımı:

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi

Gelecekte olması beklenen bir iş veya olayın beklenen yönde gerçekleşmediği anlamını taşıyan cümlelerdir. Bu tür cümlelerde çoğunlukla istenen bir eylem gerçekleşmemiş ve sonucunda hayal kırıklığı yaşanmıştır.

Taktik 1: Gerçekleşmemiş beklenti cümlelerinde genellikle “beklerdim, ummuştum, sanmıştım, düşünmüştüm, hayal etmiştim, inanmıştım… gibi yüklemler bulunur.

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi Örnekleri

Beni biraz olsun dinler sanmıştım. Bana yardım etmeni beklerdim. Derslerini ihmal etmeyeceğini umuyordum. Gelişmelerden beni haberdar edeceğinizi düşünmüştüm. Bu kadar basit bir soruyu çözersin sanmıştım. Olayların bu yönde gelişeceğine inanmıştım. Bize sürpriz yapacağını düşünmemiştim.

Taktik 2: Gerçekleşmemiş beklenti cümlelerinde yüklemler, birleşik çekimli (zamanlı) fiillerdir. O yüzden tek kip ekinin olduğu veya ek fiilin kullanılmadığı fiil yüklemli cümlelerde gerçekleşmemiş beklenti anlamı olmaz.

Dikkat: Gerçekleşmemiş beklenti cümlelerinde kişi kendi duygu ve düşüncesini bildirdiği için yüklemler genellikle 1. tekil (ben) şahıs eki alır.

Dikkat: “gelmedi, yapmadı, anlatmamış, susmayacak, çağırmaz… gibi olumsuzluk anlamlı fiiller bir işin gerçekleşmediğini bildirse de beklenti anlamı taşımaz. O yüzden bu tür fiillerin olduğu cümleler yanlıştır.

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi Çözümlü Örnek Sorular

Soru: 1

1. Hastanın daha iyi olacağını beklerdim.

2. Bize doğruları söylüyor sanmıştım.

3. Uzun süredir su içmediği için dudakları kurumuş.

4. Beni iyi dinlemediğin için başarısız oldun.

5. Çalışmalarını bana da göstermesini umardım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri gerçekleşmemiş beklenti bildirir?

A) 1, 2 ve 4.

B) 1, 3 ve 4.

C) 1, 4 ve 5.

D) 1, 2 ve 5.

Çözüm için tıklayınız.

1, 2 ve 5. cümlelerde sırayla yer alan “beklerdim”, “sanmıştım”, “umardım” yüklemleri gerçekleşmemiş beklenti bildirir. Bu nedenle cevap: “D”


Soru: 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçekleşmemiş beklenti bildirmektedir?

A) Mersin’e gelince bize uğrarsın sanmıştım.

B) Bu romandaki kelimeler özenle seçilmemiş.

C) Bahçe tarlanın güneyine düşüyordu.

D) Keçiler patika yollardan geçerek ahıra vardı.

Çözüm için tıklayınız.

“B” seçeneğindeki “seçilmemiş” yüklemi eylemin olmadığını bildirir ama beklenti anlamı taşımadığı için cevap değil. “A” seçeneğindeki “sanmıştım” ifadesi beklenen bir işin olmadığını ve yanıldığını belirtmiş. Yani gerçekleşmemiş beklentidir.

Yorum yapın