Hayıflanma ve Pişmanlıktan Farkı

Temelde üzülme ve yerinme gibi anlamlar bildiren hayıflanma, üniversite sınavlarına hazırlıkta bilinmesi gereken konulardan biridir. İşte, karşılaştırmalı not ve önemli örnekleriyle hayıflanma konu anlatımı:

Hayıflanma Nedir?

Sorularda genellikle birinin yapmadığı işten duyduğu üzüntü olarak çıkar. Yani bir insanın geçmişte yapmadığı ya da yapamadığı bir eylem için daha sonra üzülmesidir. Buna “fırsatı kaçırmak” da diyebiliriz. Birinin kendisi ile ilgili “keşke” diye başladığı ifadeleri örnek vermek mümkün.

Örnekler

Elektrik geldiğinde telefon ve tableti şarj etmeliydim.

Zamanım varken bahçedeki sebzeleri sulasaydım.

Molanın uzayacağını bilseydim bir yerde yemek yerdik.

Keşke sınavlara yeteri kadar önem verseydim.

Zamanında onu dinleyip bir işe girseydim şimdi emekliydim.

Bu sıcak havada arabayı gölgelik bir yere park etmeliydim.

Geçtiğimiz tatilde keşke bir gitar kursuna kaydolsaydım.

Doğum gün partisine seni de davet etmeliydim.

Yanıma birkaç kitap getirseydim şimdi okurdum.

Dikkat: “Keşke” ile başlayan her cümle hayıflanma anlamı bildirmeyebilir. Bu uyarıya dikkat edip cümleyi baştan sona okumak gerekir.

Örnekler:

Keşke beni iyi dinleyip işleri ona göre yapsaydı. (yakınma cümlesi)

Keşke seni iyi dinleyip işleri ona göre yapsaydım. (hayıflanma cümlesi)

Pişmanlıkla Arasındaki Fark

Hayıflanma, birinin yapmadığı işten; pişmanlık ise yaptığı işten duyduğu üzüntü.

Örnekler:

Dün hava çok güzeldi, sofrayı keşke bahçeye kursaydım. (hayıflanma cümlesi)

Bahçede çok üşüdük, sofrayı keşke oraya kurmasaydım. (pişmanlık cümlesi)


Sıkça Sorulan Sorular

Hayıflanma ve pişmanlık aynı şey mi?

Hayır, hayıflanma birinin geçmişte yapmadığı eylemden dolayı duyduğu üzüntüdür. Pişmanlıkta ise yaptığı eylemden duyduğu üzüntü vardır.

Yakınma kime yapılır?

Yakınılan (şikâyet edilen) durum başkasına anlatılır.

Hayıflanma ve yakınma aynı mı?

Hayır, aynı değildir. Hayıflanma yukarıda da yazdığım gibi birinin geçmişte yapmadığı eylemden dolayı duyduğu üzüntüdür. Yakınma ise bir kişi, olay ya da duruma karşı ortaya çıkan şikâyetin başkasına anlatılmasıdır.

Hayıflanma ile sitem arasındaki fark nedir?

Hayıflanma, kişinin geçmişte yaşadığı ve yapamadığı eylemden duyduğu üzüntüdür. Sitem; bir kişi, olay ya da duruma karşı ortaya çıkan şikayetin yine o kişiye söylenmesidir.

Yakınma cümleleri nasıl olur?

Yakınma cümlesinde bir kişi, olay ya da duruma karşı ortaya çıkan şikâyetin başkasına anlatılmasıdır.

Kanıksama nedir?

Genellikle istenmeyen, olumsuz bir duruma karşı ortaya çıkan alışkanlıktır. Kişi içinde bulunduğu olumsuz bir duruma veya başkasının istenmeyen davranışına karşı duyarsızlaşmıştır.

Azımsama nedir?

Genellikle insan dışı varlıkları niceliksel (ölçülebilir) yönden yetersiz görmektir.

Endişe cümlesi ne demek?

Bir olay ya da durumun istenmeyen yönde gelişeceğine dair olumsuz duygu bildiren cümledir. Endişe cümlelerinde genellikle korku ya da kaygı anlamı vardır.


“Hayıflanma ve Pişmanlıktan Farkı” üzerine bir yorum

Yorum yapın