Mersin Türkçe Özel Ders

Değerli Öğrenciler, ortaokul yazılı sınavlarına veya LGS’ye hazırlandığınız şu süreçte sizi başarıya götürecek enstrümanları kullanmak son derece etkili bir taktiktir. Özel ders, etüt, bireysel çalışma, sosyal medyadan faydalanma, konu anlatım kitapları… hangi enstrümanı kullanırsanız kullanın hepsinin ortak amacı ders başarısını artırmaktır. Her dersin öğrenci başarısı üzerinde belli oranda katkısı olsa da Türkçe dersi oldukça önemli bir etkiye sahiptir.

Verimli çalışma imkânı sunan her mekân (okul, kurs, özel ders) en uygun yerdir ancak kişinin öğrenme becerisi dikkate alındığında özel dersin bazı avantajları ortaya çıkmaktadır. Peki, o zaman Türkçe özel dersin avantajı nelerdir?

Mersin Türkçe Özel Ders

Öğrenciyi Daha İyi Tanıma

Kalabalık sınıf ya da birkaç kişilik grupların olduğu ortamlarda öğretmenin ders süresi boyunca her öğrenciyle tek tek ilgilenmesi mümkün olamaz. Bu nedenle öğrencinin hangi konuda eksiği olduğu, hangi anlatım yöntemi ile daha iyi anlayabildiği ve anlatılan konunun ne düzeyde kazanıldığını belirlemek özel derste daha uygundur. Bu da özel derslerde anlatılan konuların öğrenci açısından daha kolay algılanmasını sağlar.

Verimlilik

Öğrenciyi tanıyan öğretmen, hangi konuyu ne kadar sürede ve hangi yöntemle anlatabileceği ve süreyi öğrencinin anlama düzeyine göre ayarlayabileceğini bildiği için verimlilik oldukça yüksektir.

Daha Esnek Program

Sınıfın geneline uygulanan program her öğrencinin seviyesine uygun olmayabilir ancak özel derste öğrencinin düzeyine göre hazırlanmış bir program etkili öğrenme ortamı sunabilir.

Hedefe Uygun Çalışma

Bir öğrenme ortamında hangi dersin, hangi sürede bitirileceği gibi hedefler başlangıçta belirlenir. Bu hedef öğrenci sayısı arttığında sınıf ortalamasına göre değişir. Genelin seviyesine göre belirlenen hedefler herkese uygun olmayabilir. Özel derslerde ise bu hedefler kişiye uygundur.

Dikkatin Dağılmasını Engelleme

Birden çok öğrencinin olduğu sınıflarda öğrencinin dalıp gitmesi öğretmen tarafından anlaşılmayabilir ama özel derste anlık geri bildirimler sayesinde öğrencinin konudan kopmasının önüne geçilebilir.

Rahat Bir Ortam Sunma

Öğrencinin anlamadığı bir konuyu çekinmeden sormasına imkân tanıdığı için rahat bir çalışma ortamı sunar.

Türkçe özel ders almak isteyen bir öğrencinin başarıya ulaşması, derslerin sağlıklı ve verimli olarak geçmesi için bazı kurallar vardır. Bu kurallar öğrenci, öğretmen ve velinin işlerini kolaylaştıran; çalışma düzenini ve disiplinini sağlayan bir anlaşma gibidir. Bu nedenle herkesin kurallara uyması, başarı için son derece önemlidir. İşte, o kurallar:

Çalışma Planı Kesin ve Net Olmalı

Özel derslerde herhangi bir belirsizliğe ve nedensiz program değişikliğine yer olmamalı. (Konuların işlenme süreci, test çözme günü, ödevlendirmeler ve takibi özel dersin en başında veli ve öğrenciye anlatılmalı; sene sonuna kadar aynı düzen ve kesinlikte devam etmeli.)

Özel Derslerde Disiplin Önemli

Derslerin günü, süresi, temposu ilk günkü gibi aynı kararlılıkta olmalı. Böylece özel dersin son gününe kadar zorunlu durumlar dışında dersler hep aynı gün ve sürede işlenmeli.

Öğrenci Düzeyini Tanıma

Derse ilk kez başlayacak öğrenci için tanıma çalışması (seviye tespit sınavı, sözlü, okuma ve anlama düzeyini belirleme…) yapılmalı. Ayrıca konular bittikten sonra LGS öğrencilerine belli aralıklarda deneme sınavı yapılarak sonuçlar veliyle paylaşılmalı.

Etkili Veli İletişimi

Her ders olmasa bile belli aralıklarla veliyle görüşülmeli, öğrencinin süreç içindeki performansı ve önceki dönemlerle kıyaslaması yapılmalı. Özel derslerin avantajlı olduğu alanlardan biri de budur.

Birçok öğrenci derslere takviye veya sınavlara hazırlık için özel ders alır. Çoğu, okullar başlamaya yakın bir zamanda bu kararı alıp öğretmen aramaya başlar, böylece ince eleyip sık dokunan bir süreç başlamış olur. Bu süreci etkili yönetmek için sizlere birkaç önerilerim var:

Türkçeden özel ders almaya karar vermişseniz yapmanız gereken ilk iş tabii ki öğretmen araştırması yapmaktır. Çevrenizdeki insanlardan öneriler alabilirsiniz. Ayrıca internetten de araştırma yapabilirsiniz. Unutmayın ki sadece çevrenizden aldığınız yorumlar, kişinin mesleki yeterliliği hakkında belirleyici husus olamaz. Unutmayın ki öğretmen hakkında kimden bilgi aldığınızdan çok öğretmenin çalışmalarınıza uygun bir program sunup sunamayacağı önemli.

Öğrenci, veli ve öğretmenin başarıya odaklandığı özel derslerde karşılıklı samimi ve etkili bir iletişim, belli program dahilinde işlenen düzenli dersler, ve öğretmen yeterliliği hangi ders ortamı (okul, etüt, özel ders) olursa olsun aranan en önemli bileşenlerdir. Mersin’de bunu sunacak birçok deneyimli öğretmen mevcuttur ancak onları seçecek kişi sizsiniz. O yüzden iyi bir araştırma yapmanız gerekir.

Yorum yapın