Öğretici Metin Nedir?

Çoğunlukla düşünce yazılarında görülen öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir? Hangi tür metinler bu gruba girer? Ayırt edici özellikleri nelerdir? İşte, öğretici metinlerin genel özellikleri:

Öğretici Metin Genel Özellikleri

  • Amaç okura bilgi vermek, okuru aydınlatmak ve ikna etmektir.
  • Makale, biyografi, otobiyografi, haber yazısı, gezi yazısı, nutuk gibi türler öğretici metinlerin başında gelir.
  • Açıklama tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, örnekleme, gibi anlatım tekniklerini kullanır.
  • Yalın (söz sanatlarından uzak) bir dil kullanılır. Bu nedenle anlatılmak istenenler doğrudan sunulur.
  • Genellikle düşünceye dayalı olduğu için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
  • Sanatlı bir dil olmadığı için kapalı bir anlam yoktur. Yazar vermek istediği mesajı dolandırmadan sunar.
  • Sade bir dil vardır ancak bazen yabancı terimlere yer verilebilir. Bu da metnin akıcılığına engel olur.
  • Genellikle bilgi gerektirdiği için bu tür metinleri hazırlarken öncesinde araştırma yapmak gerekir.
  • Üsluptan çok içerik önemlidir.
  • Kurguya dayalı olmadığı için düşünceler arası tutarlılık aranır.

Örnek Metinler

“Buradaki müzeye gittiğinizde müzenin yalnızca Antik Yunan eserlerinden oluşmadığını anlarsınız. Çünkü bu yörede Romalılar ve Osmanlılar da yaşamış, dolayısıyla her uygarlığın eserlerini müzede görmek mümkün.”

Metnin Türü: Gezi Yazısı


“İsviçre ile Fransa sınırında yer alan CERN sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Ayrıca başka devletlerden gelen bilim insanları orada araştırmalar yaparak önemli buluşlara imza atmıştır. Bu da CERN’ü nükleer çalışmalarının merkezi konumuna getirmektedir.”

Metnin Türü: Haber Yazısı


Bu notu indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın