8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi Çöz

Süreniz 20 dakikadır, başarılar.

1) Birbirlerinin yerine gelebilecek sözcüklerin bir cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer anlatım bozukluğu vardır?

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

3) "Bilgisayardaki arızalı parçalar değiştirilerek kullanıma hazır hale getirildi." Bu cümlede anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

4) "Yarınki gezinin neden iptal edildiğini duyuru yapacağım." Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?

5) "Eleştirilerini dinlemek istemeyince toplantıdan ayrıldı." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde vardır?

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

7) Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

8) Aynı anlamdaki sözcüklerden birinin çıkarılması cümlenin anlamında daralmaya neden olmaz. Hatta duruluk ilkesine uygundur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ilkeye uyulmadığı için anlatım bozukluğu olmuştur?

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni diğerlerinden farklıdır?

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

12) "Buğra ölçü alıyor, ben de ölçüye göre kesim yapıyordum." Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

14) "Hiç şüphen olmasın ki sınavı iyi geçeceğine inanıyorum. " Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla anlatım bozukluğu vardır?

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

18) "Başarısızlığımızın nedeni eş güdümlü çalışma yapmayışımızdandır." Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

23) “Şiddetli rüzgâr feribot seferlerinin aksamasını sağladı.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

25) Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

Yorum yapın