Somut ve Soyut Anlam Nedir?

İşte, somut ve soyut anlam konu anlatımı:

Somut ve Soyut Anlam

Herhangi bir duyuyla (görme, koklama, tatma, işitme veya dokunma) algılanabilen anlamlar somut, algılanamayanlar ise soyut anlamdır.

Somut Anlam Örnekleri

Bitki, ağaç, tohum, toprak, güneş, deniz, dalga, su, balık, kaya, ateş, rüzgâr, insan, gezegen, tabak, bardak, meyve…

Soyut Anlam Örnekleri

Heves, üzüntü, mutluluk, nefret, istek, sevinç, duygu, hüzün, hırs, korku, ızdırap, merhamet, pişmanlık, karamsarlık, kıskançlık, fikir, hayal, zekâ, akıl…

Not: Kelimeler aldığı yapım eki ile bazen cümlede diğer anlama geçiş yapabilir. Örneğin somut anlamdaki “insan” sözcüğü “-lık” yapım ekiyle soyut anlama geçer ya da soyut anlamdaki “korku” sözcüğü aynı yapım ekini alarak somut anlam bildirir.

Not: Bir sözcüğün mecaz anlamı aynı zamanda soyut anlamlıdır ancak her gerçek anlam somut anlamda olmayabilir. Aşağıda altı çizili sözcükleri değerlendirelim:

Perdeyi aralayınca oda aydınlık oldu. (Gerçek ve somut anlamlı.)

Aydınlık günler bizi bekler. (Mecaz ve soyut anlamlı.)

Onda duygu ne gezer? (Gerçek ve soyut anlamlı.)


Sıkça Sorulan Sorular

Müzik soyut mu?

“Müzik” kavramı soyut, müzik sesi somut anlamlıdır.

Zekâ soyut mu?

Evet, soyut anlamlıdır.

Kalp soyut mu somut mu?

Organ olarak kullanılırsa somut, “duygu” anlamındaysa soyuttur.

Karanlık soyut mu somut mu?

Gerçek anlamda kullanılırsa somut, mecaz anlamdaysa soyuttur.

“Somut ve Soyut Anlam Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın