Soyutlama (Soyutlaştırma) Nedir?

Soyutlama

Somut anlamdaki bir sözcüğün cümlede yeni ve soyut anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle somutun soyutlaştırılmasıdır. Bu tür sözcükler genellikle başka sözcüklerle eşleştirilerek, benzetme yoluyla bu anlam özelliğini kazanır.

Örnekler

Dünkü toplantıda sert konuştu. (“Sert” sözcüğü gerçekte somut anlamdayken, soyut “öfkeli, kızgın, kırıcı” gibi yeni anlama gelecek şekilde kullanılmış.)

Haksızlığa uğradığı için köpürdü. (“Köpürmek” sözcüğü gerçek anlamda sıvının dalgalanma yoluyla oluştuğu köpüktür ancak cümlede öfkelenmek, tepki göstermek anlamında yeni ve soyut bir anlam kazanmıştır.)

Taş kalpli bir insandı. (Gerçek anlamda somut olan “taş” sözcüğü cümlede “acıma duygusu olmayan” anlamında yeni ve soyut bir anlam kazanmıştır.)

Sorunların çözümünde hep farklı yollar denerdi. (“Yol” sözcüğü gerçek anlamda ulaşım için kullanılan yer bildirir ancak cümlede yöntem, metot anlamında yeni ve soyut bir anlam özelliği kazanmıştır.)

Sende bu işi yapacak yürek var mı? (Aslında “kalp” anlamında kullanılan “yürek” sözcüğü bu cümlede “cesaret” anlamı bildirir. Yeni ve soyut bir anlam özelliği kazanmıştır.)


Sıkça Sorulan Sorular

Soyutlama ile somutlama arasındaki fark nedir?

Soyutlama: Somuttan soyuta geçiştir.
Somutlama: Soyuttan somuta geçiştir.

Soyutlama başka hangi anlamı verir?

Soyutlama, günlük yaşamda bazen insanın kendini çevresinden uzak tutması durumunda kullanılır. Kendini soyutlayan insan çevreyle iletişimini kesmiş, çevreye karşı duyarsız hale gelmiş olur.

Soyutlama ile mecaz anlam aynı mı?

Bir sözcüğün gerçek anlamdan uzaklaşıp yeni ve soyut bir anlam kazanmasına mecaz anlam denir. Bu tanımdan yola çıkacak olursak mecaz anlamlı sözcüklerin aynı zamanda soyutlaştırma olduğunu söyleyebiliriz.


Bu notu indirmek için tıklayınız.

“Soyutlama (Soyutlaştırma) Nedir?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın