Sözcükte Anlam Testi Çöz

İşte, bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulardan oluşan 10 soruluk sözcükte anlam testi:

Sözcükte Anlam Testi

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çekmek” sözcüğü “sürüklemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Salondaki ağır koltukları çekmek kolay olmadı.

B) Mantıklı konuşmalarıyla herkesin ilgisini çekmişti.

C) Yol kapanmasın diye arabayı sağdaki uygun bir yere çekti.

D) Firma, hatalı telefonları piyasadan çekmiş.

I. Kızgınlık

II. Alışılmamış

III. Taşmak

2. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisini anlamı, yukarıdaki numaralı ifadelerde yoktur?

A) Karların erimesiyle nehir coştu.

B) Şairin garip bir üslubu vardı.

C) İsteği yerine getirilmeyince kaşlarını çattı.

D) Raftaki kitabı alıp inceliyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Bizden yemek isteyen bir garipti. (kimi, kimsesi olmayan)

B) Aynı kıyafetlerle gösteri yaptılar. (özdeş, tıpkısı)

C) Böylesi karalamaların arkası her zaman gelecektir. (aslı)

D) Taşkınlık yapan müşteri görevlilerce lokantadan atıldı. (dışarı çıkarılma, dışlama)

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “koyu” sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

A) Uzaktan gelen keman sesiyle koyu bir sohbete daldık. (Şiddetli, hararetli)

B) Hazırladığı koyu pudingi kekin üzerine ilave etti. (Sıvısı az olan)

C) Uzaklarda göğe doğru koyu bir duman yükseliyordu. (Yoğunluğu çok olan)

D) Tarafsız davrandığına bakmayın o koyu bir Galatasaraylıdır. (Bağlılık, taraf)

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çekmek” sözcüğü “taşımak” anlamında kullanılmıştır?

A) İçi fındık dolu çuvalları ahırın üstüne çektik.

B) Dağ keçileri için yeni bir belgesel çekilecek.

C) Düğün masrafları için paranın tamamını çekti.

D) Elektrikçi avizeler için yeni kablo çekti.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?

A) Bugün fiiller konusunu işledik.

B) Hakem bu olaya penaltı dedi.

C) Bağlamayı akort edip çalmaya başladı.

D) Bu kıyafet seni daha genç gösteriyor.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sallamak” sözcüğü “önem vermemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu anlattıklarına inanmıyorum çünkü sallıyorsun.

B) Kaç gündür çalışma yapmaman, bu işi salladığını gösteriyor.

C) Ödeme yapmama rağmen ürünlerin teslim tarihini hep sallıyordu.

D) Takım başkanının transfer açıklaması spor camiasını salladı.

I. Sona ermek

II. İlginç olay, serüven

III. Yüzeyini örtmek

8. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisini anlamı, yukarıdaki numaralı ifadelerde yoktur?

A) Yazarın macera dolu kitabı özellikle gençlere hitap ediyor.

B) Dolap çalışmadığı için yemekler bozulmuş.

C) Yaz gidince yakacak alınır, salçalık biberler temizlenirdi.

D Odanın her yanını duvar kâğıdıyla kaplattırdı.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “dönmek” sözcüğü “yüzünü çevirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Yanlış fikrinden bir an önce dönmelisin.

B) Orada iki gün kaldıktan sonra döneceğim.

C) Saatlerce aç gezdiği için başı dönmüş.

D) Bana gülümseyerek baktıktan sonra döndü.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kullanıldığı anlamları karşılarına yanlış verilmiştir?

A) Kış gelip çattı ama yakacak odunumuz yok. (zamanı gelmek)

B) Bahçedeki çocukları çağırarak onlara bir şeyler söyledi. (küçük yaştaki insan)

C) Aç kalan kurtlar ceylanın önüne atıldı. (dışlanmak)

D) Büyük ikramiyeyi kazanan talihli anında işten çıktı. (ilişiğini kesmek)

Cevap anahtarı için tıklayınız.

1-A, 2-D, 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-D, 10-C

Bu testi indirmek için tıklayınız.

“Sözcükte Anlam Testi Çöz” üzerine bir yorum

Yorum yapın