6. Sınıf Bağlaçlar Konu Anlatımı

Üzerinde "6. Sınıf Bağlaçlar Konu Anlatımı" başlığı, aşağısında birbirine eklenen renkli dört yapboz kâğıtları üzerinde soldan sağa doğru sırayla "fakat", "ya da" bağlacı "Pratik Çalışma" logosu ve tekrar "çünkü" bağlacı var.

Tek başlarına bir anlamı olmayan bağlaçlar; kendinden önce ve sonraki sözcükleri, söz gruplarını veya cümleleri birbirine bağlar. Bunlar: ve, veya, yahut, ya da, yalnız, ama, fakat, lakin, ancak, sanki, mademki, oysaki, halbuki, çünkü, zira, ne var ki, ister…ister…, kâh…kâh…, ha…ha…, hem…hem…, ne…ne…, ya…ya…, gerek…gerek…, belki…belki, de, ki, demek ki, ile, eğer, nitekim, hatta… gibi sözcüklerden … Devamını oku