Abartma Cümlesi, Abartma Sanatı

Defterin sol sayfasında "Abartma Cümlesi" yazısı, aşağıda dağa bakıp "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır." diyen insan karikatürü, en altta "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, abartma cümlesi: Abartma Cümlesi Bir durum, olay ya da varlığın olduğundan daha az ya da fazla gösterilmesidir. Genellikle benzetme ifadeleriyle oluşturulan abartma cümleleri sayesinde içinde bulunduğumuz duygu hali ya da durumunu aşırı biçimde anlatmış oluruz. Gerçekçilikten uzak olduğu için abartma cümlelerindeki olalar mantığın sınırlarını zorlar. Abartma cümlesi nesnel ifadenin ağır bastığı metinler (makale, haber … Devamını oku

Tezat Söz Sanatı (Zıtlık)

Metinlerin anlam derinliğine ulaşmasını sağlayan süslü ifadeler, şair ve yazarların sıklıkla başvurduğu tekniklerden biridir. Bu anlatım özellikleri genellikle söz sanatlarıyla olmaktadır. Yerinde ve ölçüsünde kullanılan söz sanatları sanatçının dili kullanma ustalığını da gösterir. O yüzden söz sanatlarının yerinde kullanıldığı kimi metinler bazı otoriterler tarafından beğenilen üslup özelliklerinden biridir. Söz sanatlarıyla anlam derinliği kazanan eserler kendini … Devamını oku

Deyimler ve Anlamları, Deyimlerin Özellikleri

Atasözleri gibi dilimizde oldukça yer edinmiş deyimler; kitap, dergi ya da günlük konuşmalarda hatta sorularda sıklıkla görülmektedir. Anlam derinliğini sağlamak ve konuşmamızın etkisini artırmak için yararlandığımız deyimlerden bazılarını bu sayfada açıkladım. İşte, sık kullanılan deyimler ve anlamları: Sık Kullanılan Deyimler Deyimlerin Özellikleri 1. Deyimler birden fazla sözcükten oluşur. Örnekler: vakit geçirmek, sırtı yere gelmemek, rüzgâr … Devamını oku

Gerçek Anlam Nedir?

İşte, gerçek anlam konu anlatımı: Gerçek Anlam Türkçede bir kelime kullanımına göre farklı anlamlar bildirebilir. Bu, dilin zenginliğini ve kelimenin çok anlamlılığını gösterir. Peki, o zaman gerçek anlam nedir? Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamıdır. Örneğin “yanmak” kelimesi aklımıza bir cismin alev alması anlamını çağrıştırdığı için bu anlamdaki cümleler gerçek anlama örnektir. Örnek: … Devamını oku

Benzetme Nedir? Unsurları Neler?

İşte, benzetme konu anlatımı: Benzetme Bir varlık, olay, durum ya da kavramdan güçsüz olanın güçlü olana eş gösterilmesidir. Yazar ya da şairler bu söz sanatı ile anlatımını güçlendirmeye çalışır. Açıklamalı Örnekler Arı gibi çalışan işçiler sayesinde ürünler kısa sürede hazırlandı. (İşçiler, çalışma yönüyle daha güçlü olan arılara benzetilmiş.) Çocuk, ayağını ıslatmamak için ceylan gibi sıçrıyordu. … Devamını oku

Somut ve Soyut Anlam Nedir?

İşte, somut ve soyut anlam konu anlatımı: Somut ve Soyut Anlam Herhangi bir duyuyla (görme, koklama, tatma, işitme veya dokunma) algılanabilen anlamlar somut, algılanamayanlar ise soyut anlamdır. Somut Anlam Örnekleri Bitki, ağaç, tohum, toprak, güneş, deniz, dalga, su, balık, kaya, ateş, rüzgâr, insan, gezegen, tabak, bardak, meyve… Soyut Anlam Örnekleri Heves, üzüntü, mutluluk, nefret, istek, … Devamını oku

Yakın Anlamlı Sözcükler Nedir?

İşte, yakın anlamlı sözcükler: Yakın Anlamlı Sözcükler Aynı anlamda olmasa bile benzer anlamda olan sözcüklerdir. Birbirlerini anlam bakımından çağrıştır. Bunlar arasında anlam bakımından küçük farklılıklar bulunur. Birbirlerinin yerine kullanıldığında aynı anlamı vermediği için sağlıklı olmaz. Kimi yakın anlamlı sözcüklerden biri ötekini anlam bakımından kapsar. Örneğin “karanlık” ile “gece” sözcükleri yakın anlamlıdır. Dış koşulları saymazsak her … Devamını oku

Eş Anlamlı Kelimeler Nedir?

İşte, eş anlamlı kelimeler: Eş Anlamlı Kelimeler Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlam denir. Bu tür sözcüklere anlamdaş kelimeler de denir. Eş anlamlı kelimler aynı anlamı bildirdiği için bazı istisnalar dışında birbirlerinin yerine kullanılabilir. Örnekler Hediye – armağan Toy – acemi Konut – ev Öğrenci – talebe Dilek – istek Sözcük – kelime … Devamını oku

Genel ve Özel Anlam Nedir?

Genel ve Özel Anlam Bir sözcüğün kendi türünün tamamını kapsayacak anlamda kullanılmasına genel anlam, bunun tam tersi kullanımda yani sadece kendini bildiren anlamlar özel anlamlıdır. Genel anlamlı sözcükler, adından da anlaşılacağı üzere anlam kapsamı daha geniştir. Genel ve özel anlamlı sözcükler cümlede kazandığı anlama göre değişir. O yüzden bunlarla ilgili örnek verilirken kavramları tek başına … Devamını oku

Yansıma Sözcük Nedir?

Üzerinde "Yansıma Sözcük Nedir?" yazısı, aşağısında horlayan insan, gürül gürül akan su, fokur fokur kaynayan su, vız sesini çıkaran arı, havlayan köpek, miyavlayan kedi görselleri" ile görsellerin gerisinde fon olarak "Pratik Çalışma" logosu var.

Yansıma Sözcük Yansıma sözcük, doğanın ses yoluyla taklit edilmesidir. Doğadaki sesleri, sözcükler aracılığıyla dile getiririz ancak burada dikkat etmeniz gereken kural yansıma sözcüklerde sesi olduğu gibi söylemeye çalışmanızdır. Yansıma sözcükler, insan konuşması dışında duyduğumuz her sesin taklididir o yüzden birinin konuşmasının taklidini yansıma sayamayız. Çünkü yansıma konuşmanın dışında olan ve kendiliğinden ortaya çıkan seslerdir. Örnekler … Devamını oku

Konuşturma (İntak) Nedir?

Üstte "Konuşturma (İntak) Söz Sanatı" başlığı, aşağıda konuşarak koşu yarışı yapan kaplumbağa ile tavşan görseli.

Düz yazı ve şiirlerde anlatımı etkili kılmak için kullanılan söz sanatları birçok alt başlıktan oluşur. Bunlardan sıklıkla kullanılan söz sanatlarından biri de konuşturma (intak) söz sanatı. İnsanların başka varlıkların pencerelerinden bakmalarını sağlayan bu söz sanatında canlı ya da cansız her varlık insanlar gibi konuşturulabilir. İşte, konuşturma (intak) konu anlatımı: Konuşturma (İntak) Söz Sanatı İnsan dışı … Devamını oku

Temel ve Yan Anlam Nedir?

Bazı yönleriyle birbirine benzeyen temel anlam ile yan anlam, sorularda bazen birbiriyle karıştırılıyor. Ayrıca bir sözcüğün kaç farklı anlamda kullanıldığı ile ilgili çıkan soru tiplerinde yanlışın en önemli sebeplerden biri de temel anlam gibi görünmesine rağmen yan anlamın iyi ayırt edilmeyişidir. Bu nedenle bu konuyu detaylarıyla anlatmak, aralarındaki farkı gözler önüne sermek için bu yazıyı … Devamını oku