Tasarı Cümlesi Nedir?

Günlük yaşamda kimimiz iş yerinde, kimimiz okulda veya sokakta, kimimiz de sanat alanında tasarı cümlesi kurarız. Yani insanın hedeflerinin olduğu her yerde bu cümleyi görmek mümkün. Bu nedenle tasarı cümlesini iyi bilmek, ayırt edici özelliklerini kavramak gerekir. Ayrıca cümlede anlamın alt başlıklarından biri olması ve sınavlarda çıkma ihtimalinin de bulunması nedeniyle öğrencilerin bu konuya önem … Devamını oku

Üslup Cümlesi Nedir?

Konuşurken ya da yazarken hepimizin bir üslubu vardır. Bunlar aldığımız eğitimden edindiğimiz tecrübeye hatta bakış açımıza kadar birçok alanda bizi yansıtan ifadelerdir. Nerede nasıl anlatacağını bilmek, kelimeleri seçerken gösterdiği hassasiyet iletişim üzerinde önemli bir araçtır. Bu yazıda edebiyat alanında kullanılan üslup ve üslup cümlelerinin nasıl ayırt edileceğini anlatacağım. İşte, dili kullanma biçimi olan üslup cümlesi … Devamını oku

İçerik Cümlesi Nedir?

Yatay konumdaki defterin üstünde "İçerik Cümlesi Nedir?" başlığı, sol aşağısında kitap görseli ve "Pratik Çalışma" logosu, sağ aşağısında "Metnin içeriği nasıl bulunur?" yazısı

Bazen bir kitap okuduğumuzda, bazen film ya da tiyatro izlediğimizde sanat eserinin içeriğinden bahsederiz. Bunlar, eserde anlatılanlar hakkında bilgi veren ifadelerdir. Günlük yaşamdan edebiyata hatta Türkçe sorularına kadar karşınıza çıkabilecek konulardan biridir. İşte, bu yazıda sizlere içerik cümlesini bol örnek ve önemli taktiklerle anlatacağım: İçerik Cümlesi Çoğumuz izlediğimiz, dinlediğimiz ya da okuduğumuz bir sanat ürünü … Devamını oku

Örtülü Anlam Nedir?

Yatay duran defterin üstünde "Örtülü Anlam Nedir?" başlığı, aşağısındaki karikatürde örnek konuşma olarak biri "Sunuculuğu yalnız ben yapacağım." derken diğeri de "Ne yani? Sunucu olamayacak mıyım?" diyor.

Bazen kullandığımız cümlelerde anlatmak istediklerimizin dışında başka anlamlar olabilir. Bunları doğrudan vermek yerine üstü kapalı olarak yani gizli halde veririz. İşte, bunlara örtülü anlam denir. Başka bir ifadeyle örtülü anlam iletişimi kuran ile mesajı alanın yorumlarıyla ulaşabileceği anlamlardır. Vermek istediğimiz mesajı net olarak söylemek istemediğimiz durumlarda örtülü anlamdan faydalanırız. O yüzden kelimeleri seçerken dikkat eder, … Devamını oku

Küçümseme Cümlesi Nedir?

Üzerinde "Küçümseme Cümlesi Nedir?" başlığı, sol altında "Pratik Çalışma" logosu, sağ altında beğenilmediği için mutsuz olan insan görseli.

Cümlede anlam konusunun alt başlıklarından biri olan küçümseme cümlesi; ders dışında, günlük yaşamda da karşınıza çıkmaktadır. İşte, bol örnek ve karşılaştırmalı anlatımıyla küçümseme cümlesi: Küçümseme Cümlesi Bir varlığın değerini yetersiz gören, onu hafife alan hatta aşağılayan cümlelerdir. Kısacası bir varlığa gereken değerin verilmediği anlamlardır. Küçümsemenin konusu kişi, fikir, anlayış ya da bir eser olabilir. Genellikle … Devamını oku

Aşamalı Durum Cümlesi

Aşamalı durumu temsil eden karikatürde basamaklarında aşağıdan yukarıya doğru sırayla "yavaş yavaş, günden güne, giderek, gün geçtikçe, her geçen gün" yazan merdivende yükselen insan resmi.

Bir olay ya da durumun basamak basamak daha iyi ya da kötüye gittiğini bildiren cümlelerdir. İstediğimiz ya da istemediğimiz bir sonuca adım adım ilerleme anlamı vardır. Bu tür cümlelerde genellikle günden güne, yavaş yavaş, her geçen gün, gün geçtikçe, giderek… gibi sözcük ya da “-dıkça” zarf fiil eki olur. Örneğin “Bahçeye ektiğimiz sebzeler her geçen … Devamını oku

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Defterin sol sayfasında "Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler" başlığı, aşağısında "Pratik Çalışma" logosu, sağ sayfasında giderek mutlu olan yüz ifadeleri ile yukarıya doğru çıkan grafik görseli.

Bazen testlerde bir durumun daha iyi ya da kötüye gittiğini bildiren cümleler çıkmaktadır. Bu nedenle bazı öğrenciler bu anlamdaki cümleleri arama motorlarında araştırmakta. O yüzden bu konuda açıklama yapmak gerektiğini düşündüm. Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler Bir durumun daha iyi ya da kötüye gittiğini bildiren cümleler genellikle pekiştirme anlamında kullanılır. … Devamını oku

Alışkanlık Cümlesi Nedir?

Bir eylem, durum ya da varlığa karşı alışkanlığı bildiren cümlelerdir. Kişi tutum ve davranışlarını huy haline getirir ve tekrar etmeye başlar. Örneğin her gün kitap okuma, koşu yapma ya da burun çekme davranışını sıklıkla yapmak alışkanlık örneklerindendir. Alışkanlık Cümlesi Alışkanlık bir anda olmaz, belli bir zaman içinde meydana gelir. Ayrıca alışkanlıktan söz etmemiz için tutum … Devamını oku

Tanım Cümlesi Nedir?

Masada bir fincan kahve, kahvenin aşağısında defter, defterin üstünde "Tanım Cümlesi Nedir?" başlığı, aşağısındaki karikatürde karşılıklı konuşan iki kişiden biri "Tanım Cümlesi Nedir, Nasıl Bulunur?" diyor, diğer de "Tanım Cümlesi: Bir olay, kavram, varlık ya da durumun en genel anlamda ne olduğunu bildiren cümlelerdir." diyor.

Kimi zaman konuşmalarımızda kimi zaman bilim, kültür dergilerinde kimi zaman da sınavlarda tanım cümlesine rastlamışsınızdır. Bazen açıklama cümlesiyle karıştırılsa da aralarındaki fark oldukça belirgin. İşte, bu sayfada sizlere tanım cümlesini açıkladım: Tanım Cümlesi Bir olay, kavram, varlık ya da durumun en genel anlamda ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Tanımı yapılan olay, kavram, varlık ya da durum … Devamını oku

Komik Atasözleri, Tebessüm Ettiren Atasözleri

Defter kabında kahkaha atan çocuk görseli, aşağısında "Komik Atasözleri" yazısı, onun da altında "Pratik Çalışma" logosu.

Genellikle eleştirel, iğneleyici ve nükteli (esprili) söyleyişe sahip bu atasözleri, kişiyi bazen düşünme sürecine iter; bunu yaparken de insana tebessüm ettirir. Birinin davranışı, huyu ya da içinde bulunduğu durumdan memnun olunmadığında söylenir. İşte, komik atasözleri ve anlamları: Komik Atasözleri Arsızın yüzüne tükürmüşler “yağmur yağıyor” demiş. Yüzsüz, utanmaz kişi ne kadar azar işitirse işitsin anlamazlıktan gelir … Devamını oku

Anlamına Göre Atasözleri – 4. Bölüm

Üzerinde "Anlamına Göre Atasözleri - 4. Bölüm" yazısı ve aşağısında "Pratik Çalışma" logosu olan not defteri görseli.

Atasözlerini verdiği mesajlara göre farklı konulara ayırırız. Sizler için bazı mesajları veren atasözlerini derledim. 4. bölümünü hazırladığım bu sayfada bazı atasözlerini anlamlarıyla yazdım. İşte, “Anlamına göre Atasözleri – 4” ve açıklamaları: Anlamına Göre Atasözleri – 4 Bir İş veya Durum İçin Gerekli Tedbiri Almakla ilgili Atasözleri Anlamına göre atasözleri – 4. bölümün ilk başlığı olan … Devamını oku

Bazı Atasözlerinde Ahenk, Kafiyeli Atasözleri

Kafiye, redif, ölçü gibi unsurlardan oluşan ahenk, sadece şiirlerde değil; atasözlerinde de vardır. Özellikle sıralı ya da bağlı yapılı atasözlerinin sonuna baktığınızda bu ahengi görmek mümkün. İşte, atasözlerinde ahenk örnekleri: Atasözlerinde Ahenk Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az Anlamak isteyene verilen en küçük mesaj bile yeterken anlamak istemeyen için ne kadar uğraşsan da işe … Devamını oku