Fiiller Konu Anlatımı

İşte, fiiller konu anlatımı: Fiiller Fiil Nedir? Kip ve kişi ekini alan, ayrıca hareketlilik anlamı bildiren sözcüklerdir. Bu sözcükler mastar (-mak / -mek) ekiyle okunmaya uygundur. Örnekler Sus, koştu, ayrılmayacak, gelmeli, anlasaydın, beklememiş, yürüyelim, çözeceğim, gitmemeli… Diğer adı eylem olan fiilleri bildirdiği anlam bakımından iş (kılış), oluş ve durum olmak üzere içe ayırırız. A) Anlamına … Devamını oku

Ek Fiil (Ek Eylem) Konu Anlatımı

İsim ve fiiller üzerinde görevi olan “ek fiil” -dır, -(i)di, -(i)miş, -(i)se eklerinden oluşur. İsme gelenler onun yüklem olmasını veya şart anlamı kazanmasını sağlar. Fiile gelenler onun birleşik çekimli olmasını sağlar. Ek Fiil (Ek Eylem) -dır, -(i)di, -(i)miş, -(i)se eklerinden oluşan ek fiillerin isim ve fiiller üzerinde olmak üzere iki ana görevi vardır: A) Ek … Devamını oku

Fiilde Zaman Kayması (Kip Kayması) Nedir?

Üstte "Fiilde Zaman Kayması" başlığı, aşağısında kaydıraktan kayan saat, kaydırağın aşağısında da "Pratik Çalışma" logosu var.

Günlük yaşamda çoğumuzun kullandığı cümledeki zaman anlamı, fiilin taşıdığı ekte yer almaktadır ancak öyle cümleler vardır ki fiilin aldığı ekin anlam üzerinde hiçbir bir etkisi yoktur. Oradaki kip eki görünüşte vardır ve zaman (anlam) kaymasına uğramıştır. İşte, fiilde zaman kayması: Fiilde Zaman Kayması Fiilin aldığı kip eki ile cümlede kastedilen anlam arasında farklılığın olmasından kaynaklanır. … Devamını oku

Fiilde Yapı Konu Anlatımı

Üstte "Fiilde Yapı" başlığı, aşağısında fiilde yapı konusunun alt başlıklarının yer aldığı şema ve geride "Pratik Çalışma" logosu var.

Mastar ekini (-mak, -mek) alabilen veya iş, oluş, durum anlamlarından birini taşıyan sözcüklere fiil denir. Fiilleri yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayırırız. İşte, fiilde yapı konu anlatımı: Fiilde Yapı A) Basit Yapılı Fiiller Herhangi bir yapım eki almamış ya da başka sözcüklerle birleşime uğramamış fiillerdir. Basit Yapılı Fiil Örnekleri: bak, koşuyor, … Devamını oku