İnsandan Doğaya Aktarma Nedir?

Yazar ya da şairlerin anlatımını daha etkili hale getirmek, güçlendirmek için başvurduğu söz sanatlarından biri de deyim aktarmasıdır. Bu aktarmayı; doğadan insana, insandan doğaya, doğadan doğaya ve duyular arası aktarma olmak üzere dörde ayırırız. İşte, insandan doğaya aktarma: İnsandan Doğaya Aktarma İnsan dışı varlıkların, insan özelliği kazanmasıdır. Başka bir ifadeyle insana özgü davranışlar, insan dışı … Devamını oku

Kişileştirme (Teşhis) Nedir?

İşte, kişileştirme konu anlatımı: Kişileştirme (Teşhis) İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan özelliği kazanmasıdır. Kişileştirilen varlıklar, insanlar gibi konuşma, düşünme, üzülme, duygulanma, sevinme gibi özellikler edinmiştir. Diğer adı teşhis olan bu söz sanatında amaç insan dışındaki varlıkların, okurların dikkatini çekecek şekilde ifade edilmesidir. Yazar ya da şairler bu söz sanatı sayesinde düşüncelerini daha … Devamını oku

TYT Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

TYT Sözcükte Anlam Gerçek (Temel) Anlam Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle sözlük anlamıdır. Gerçek anlamdaki sözcükler temel ve asıl anlamda kullanılmış olur. Örneğin “atmak” sözcüğü denilince aklımıza bir cismi ileriye doğru fırlatmak gelir. “Elindeki oyuncağı dışarı attı.” cümlesindeki “atmak” kelimesi de bu anlamda kullanıldığı için gerçek (temel) anlamlıdır. Örnekler Hava … Devamını oku

Söz Sanatları (7. Sınıf) Konu Anlatımı

Üstte "7. Sınıf Söz Sanatları" başlığı, aşağısında söz sanatları konusunun alt başlıklarının şema şeklinde yer aldığı görsel; en geride "Pratik Çalışma" logosu var.

Günlük yaşamda cümlelerimizde kullandığımız benzetme, abartma veya zıtlık gibi ifadeler söz sanatlarının unsurlarıdır. Sanatçılar da bu unsurlardan yararlanarak süslü bir üsluba kavuşur, metinlerin anlam derinliğini sağlar. İşte, en çok kullanılan söz sanatları ve açıklamaları: 7. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı 1. Benzetme (Teşbih) Özellik bakımından eksik olanın üstün olandan benzeyen yönler edinmesidir. Eksiksiz bir benzetmede … Devamını oku

8. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı

Üstte "8. Sınıf Söz Sanatları" başlığı, aşağısında söz sanatları konusunun alt başlıklarının şema şeklinde yer aldığı görsel; en geride "Pratik Çalışma" logosu var.

İşte, 8. sınıf söz sanatları konu anlatımı: 8. Sınıf Söz Sanatları 1. Benzetme (Teşbih) Özellik bakımından eksik olanın üstün olandan benzeyen yönler edinmesidir. Eksiksiz bir benzetmede dört ögeden söz edebiliriz. Bunlar benzeyen, benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönüdür. Örnekler Yeni sahiplendiğimiz kedi aslan gibi yürüyordu. Benzeyen: kedi Benzetilen: aslan Benzetme Edatı: gibi Benzetme Yönü: yürüme … Devamını oku