Özne ile Nesne Arasındaki Fark Nedir?

Özne Nedir? Gerçek özneler, fiil yüklemli cümlelerde işi yapan; isim yüklemli cümlelere ise konu olan bir ögedir. Bu ögeyi bulmak için “kim, ne?” sorularından birini sorarız. Örnekler Cengiz Bey, kılık kıyafetine önem gösteren titiz biriydi. (Kim?) Halit Usta, evin dış duvarını krem rengine boyadı. (Kim?) Mersin, narenciyesiyle ünlü bir ilimizdir. (Ne?) Muhtarımız, tecrübeli ve yardımsever … Devamını oku

Tümleç Nedir?

"Tümleçler Nedir?" sorusuna cevap vermek için kullandığım görselin arka planında "Pratik Çalışma" logosunun "P" harfi var. Bu fon kâğıdının üzerinde bilgi grafiği olarak şunları sundum: Görselin sol tarafında kare kutucuk ve üzerinde "Pratik Çalışma" logosu, aşağısında "Tümleçler" yazısı, sağ tarafta ise ona bağlı şema şeklindeki kutucukların her birinde sırasıyla "Düz Tümleç (Nesne), Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı), Zarf Tümleci, Edatlı Tümleç yazılı. Bu tümleçlerin hangi sorularla bulunduğunu her kutucuğun altına yazdım.

Tümleç Nedir? Tümleç; düz tümleç (nesne), dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı), zarf tümleci (zarf tamlayıcısı) ve edatlı tümleç (ilgeç tümleci) olmak üzere bu dört başlığı içine alan yardımcı ögelere denir. Temel ögelere sebep, amaç, koşul, zaman, durum, birliktelik, araç ya da yer – yön gibi anlamlar bildirir. 1) Düz Tümleç (Nesne) Diğer adı nesne olan düz … Devamını oku

Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı

Cümlenin Ögeleri Şeması: Şemanın en üstünde "Cümlenin Ögeleri" başlığı, aşağısında "Temel Ögeler" ve "Yardımcı Ögeler" başlıkları, o başlıkların da altında ayrı ayrı "Yüklem", "Özne", "Nesne", "Yer Tamlayıcısı", Zarf Tamlayıcısı", "Edatlı Tümleç" alt başlıkları.

İşte, cümlenin ögeleri konu anlatımı: Cümlenin Ögeleri A) Temel Ögeler Cümlede asıl ihtiyaç duyulan ögedir, bunlar yüklem ve özne olmak üzere ikiye ayrılır. 1) Yüklem Cümlenin anlamını tamamlayan bir ögedir. Kurallı cümlede her zaman sonda bulunan yüklemler isim ya da fiilden oluşur. Türü ne olursa olsun mutlaka bir yargı bildirir. Örnekler Bana onun haklı olduğunu … Devamını oku

Cümlenin Ögeleri Pratik Özet

İşte, tablolu anlatımıyla cümlenin ögeleri pratik özet: Cümlenin Ögeleri Pratik Özet A) Temel Ögeler Cümlenin ögeleri konusunun ilk bölümü olup iki ana başlığa ayrılır. 1) Yüklem: Kurallı cümlede hep sonda olur. Cümlenin anlamını tamamlar. Yokluğunda cümle eksik kalır ve üç nokta ile biter. Cümlenin ögelerini ararken önce yüklemden başlarız. Aşağıda altı çizili sözcükler cümlenin yüklemidir. … Devamını oku