Fiilde Yapı Konu Anlatımı

Üstte "Fiilde Yapı" başlığı, aşağısında fiilde yapı konusunun alt başlıklarının yer aldığı şema ve geride "Pratik Çalışma" logosu var.

Mastar ekini (-mak, -mek) alabilen veya iş, oluş, durum anlamlarından birini taşıyan sözcüklere fiil denir. Fiilleri yapılarına göre basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayırırız. İşte, fiilde yapı konu anlatımı: Fiilde Yapı A) Basit Yapılı Fiiller Herhangi bir yapım eki almamış ya da başka sözcüklerle birleşime uğramamış fiillerdir. Basit Yapılı Fiil Örnekleri: bak, koşuyor, … Devamını oku