Terim Anlam Nedir? Örneklerle Terim Anlam

Ortaokulun ilk yıllarından liseye kadar görülen “terim anlam” konusu, testlerde hatta sınavlarda öğrencilerin karşısına bir şekilde gelebilir. Genellikle basit bir konu olmasına rağmen dikkat gerektiren ve bazen de yanlışa sebep olan sorular çıkabilir. Peki, o zaman terim anlam nedir ve nasıl bulunur? Gerçek ya da mecaz anlamdan farkı nedir? İşte, o soruların cevapları:

Terim Anlam Nedir?

Edebiyat, sanat, tıp, astronomi, coğrafya, matematik, geometri, spor, hukuk, dil bilimi… gibi alanlara özgü olan kavramlardır. Belli bir uzmanlık gerektiren çalışma alanlarında kullanılır.

Milletin uygarlık gelişimine paralel olarak terim anlam sayısında artış olur. Mesela astronomi biliminde kullanılan “karanlık madde” kavramı 1932 yılından beri konuşulmaya başlanmıştır. Daha önce bu maddenin adı duyulmamıştı.

Terim Anlam Örnekleri

roman, hikaye, masal, biyografi, otobiyografi, münazara, çatılar, fiilimsi, akort, penaltı…

Terim Anlamla İlgili Örnek Cümleler

Atmosfere giren gök taşı sürtünerek alev almaya başladı. (Coğrafi ve astronomik terimler)

İzlediğimiz üç perdelik tiyatro ile çok eğlendik. (Tiyatro ve edebiyat terimleri)

Terim Anlamın Gerçek Anlamdan Farkı

Terim anlama gelen kavramlar günlük yaşamın sınırlarından çıkmış olur. Bu da gerçek anlamla arasındaki farktır.

Terim Anlamın Mecaz Anlamdan Farkı

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamdan çıkıp yeni ve soyut bir anlam kazanmasıdır ama terim anlam yeni ve soyut bir anlam kazanmaz.

Terim anlamda kullanılan perde, yıldız, hücre, gezegen, uydu, kök, stetoskop ve üçgen görselleri.

Çözümlü Örnek Sorular


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük vardır?

A) Mümkün olduğunca kesin konuşmaktan kaçınır

B) Lirik şiirleriyle tanınan şair, kitap fuarında olacakmış.

C) Söz verip karşıdaki kişinin umutlanmasını istemezdi.

D) Evde çok işi olduğu için bize katılmak istemedi.

Çözüm için tıklayınız.

B seçeneğindeki “lirik” sözcüğü edebiyat terimidir.


2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?

A) Suçsuzluğu ispatlanınca hemen tahliye edildi.

B) Okulun münazara yarışmasında bizim sınıf birinci oldu.

C) Ölçü ve kafiye, şiirin belli bir ahenkle okunmasını sağlar.

D) Başkalarını güldürdüğü için böyle davranıyormuş.

Çözüm için tıklayınız.

A seçeneğinde tahliye sözcüğü hukuk, B seçeneğinde münazara edebiyat, C seçeneğinde ölçü, kafiye, şiir ve ahenk edebiyat terimleridir ama D seçeneğinde terim anlamlı bir sözcük yoktur.

“Terim Anlam Nedir? Örneklerle Terim Anlam” üzerine bir yorum

Yorum yapın