Tümce Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kimi zaman anlam bilgisinde kimi zaman dil bilgisinde kimi zaman da günlük yaşamda

Tümce Nedir?

Cevap: Cümle

Anlamca tamamlanmış bir tümce kendi içinde en az bir yargı bildirir. Tümceyi oluşturan parçaların her biri ayrı görevler alır ancak görevleri ne olursa olsun her biri tümce içinde birleşir.

Bilgi: Cümle kelimesinin eş anlamlısı olan tümce, en az bir kelimeden oluşan bir sistemdir. Bu sistem; içinde yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı gibi ögeleri barındırır.

Tümce Örnekleri

Öğrencilerin okula spor ya da sanat gibi aktiviteler için de gelmesi gerekir.

Kimseyle konuşmazsan içine attığın sıkıntı zamanla dayanamayacağın bir hale gelir.

Yazar yapıtlarında yalnız kendini değil başkalarını da anlatmıştır.

Ananemi ziyaret edemedim çünkü yoğun bakıma almışlar.

Onun kitaplarında hayal gücünüzün sınırlarını aşıyorsunuz.

Not: Yüklemi sonda olmayan tümceler devrik, yüklemi olmayan tümceler de eksiltili olup üç noktayla biter.

Örnekler:

Yazarın dilde kılı kırk yaran çalışması, yapıtlarının akıcı olmasını sağlamıştır. (kurallı tümce)

Kimseyle konuşmazsan zamanla dayanılmaz hâle gelir içine attığın sıkıntılar (devrik tümce)

Sen de bu şekilde davranırsan… (eksiltili tümce)

Not: Tümceler, yüklemin türüne göre isim veya fiil olmak üzere ikiye ayrılır.

Örnekler:

Eserlerinde bireysel sorunlar ve güven problemini ele almış. (fiil tümcesi)

Yazarın ele aldığı konulardan biri de buydu. (isim tümcesi)


Sıkça Sorulan Sorular

Cümle nasıl kurabiliriz?

İçinde yargı taşıyan, belli bir anlam bütünlüğü olan kelime topluluğuyla cümle kurmak mümkün. Cümleleri en az bir sözcükten oluşturabileceğimiz gibi onlarca sözcükten de oluşturabiliriz.

Cümlede anlam ne anlama gelir?

Türkçe dersinin önemli konularından biri olan cümlede anlamı; anlatımına (kanıtlanabilirliğine) göre cümleler, cümleler arası anlam ilişkisi, taşıdığı anlama göre cümleler ve cümlede ağır basan duygu olmak üzere 4 ana başlığa ayırırız.

Cümle olup olmadığını nasıl anlarız?

En az bir sözcüğün yargı bildirdiğini anladığımızda orada cümleden bahsetmek mümkündür.

Kısa cümle nedir?

İçinde tek yargı bulunan ve başka cümlelerle birleşmemiş veya yüklemin dışında fiilimsi bulunmayan cümlelerdir. Genellikle birkaç sözcükten oluşur.

Tümcenin yargısını nasıl buluruz?

Yüklemler ve yüklemin dışındaki fiil veya fiilimsilerin her biri tümcede birer yargı bildirir.
Örnek: “Tecrübe sahibi olmadığımız bir işe başlarken öncelikle önemli noktalarını öğrenmemiz, daha sonra tecrübeli insanları gözlemleyip bilgi sahibi olmamız gerekir.”
Bu tümcede 1 yüklem (gerekir) ve yüklemin dışında 5 fiilimsi (olmadığımız, başlarken, öğrenmemiz, gözlemleyip, olmamız) olduğu için toplamda 6 yargı bulunur.

“Tümce” Konusu var mı?

Hayır, genellikle Türkçe dersinde kullanılan terim anlamlı bir kavramdır ancak tümce kelimesinin geçtiği bilinen konular şunlardır: tümcenin ögeleri, tümce türleri, tümcede anlam…

Atasözleri “tümce” midir?

Evet, atasözleri yüklemi olan söz dizimidir ve tümce özelliği gösterir.
Örnek: Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

“Tümce Nedir, Ne Anlama Gelir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın