Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Senaryo 1 (2023-2024-7. Sınıf)

Ortaokullarda değişen yazılı uygulamasına göre öğrenciler artık ortak sınavlara girecek. İlki klasik sorulardan oluşan bu yazılıda öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı tabloya göre kazanımları ölçecek. Bu nedenle birçok öğrenci değişen bu uygulama hakkında internette arama motorlarında araştırma yapmakta ve örnek yazılı sorularını çözmekte. 2023 – 2024 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı sorularını senaryo 1’e göre hazırladım bu soruları ister şimdi çözün isterseniz sayfanın altındaki linke tıklayıp PDF biçiminde indirin. İşte, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlara uygun 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı senaryo 1 soruları ve cevapları:

Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Senaryo 1 (2023-2024-7. Sınıf)

Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Senaryo 1 yazılısını temsil eden "Pratik Çalışma" logosu üzerinde "Türkçe Yazılısı" yazan yazılı kâğıdı görseli.
Kazanım: T.7.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Gelişen teknolojinin etkisiyle günümüz bilgisayarlarında başta iletişim ve haberleşme olmak üzere araştırma, bilgiyi paylaşma, medyaya ulaşma ve bunları düzenleme, alışveriş gibi günlük işlerimizi yapmamız mümkün. Üstelik bunların birçoğu için bilgisayar uzmanı olmaya gerek yok çünkü çoğu uygulamayı artık kolaylıkla kullanabiliyoruz. Hatta bazıları daha öteye giderek saatlerce sürecek çalışmaların yapay zekâ desteğiyle çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlamakta. Bu sayede kolaylaşan çalışmalarımızın sadece bir merkezde yapılacağı anlayışını değiştirip evde, tatilde veya herhangi bir yerde yapılabilmesini sağlamaktadır.

1) Paragraftaki bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri paragraftan bularak anlamların karşısındaki boşluğa yazınız. (4×3= 12 Puan)

SözcükSözcük Anlamı
Güncel bir bilgiyi başkalarına aktarma veya onlarla paylaşma işi.
Bilgi sonucu üretilmiş makine ya da araç gereçlerin bütününe verilen isim.
Bir konuda bilgi ve beceriye sahip olan insanlar.
Bir ürünü ücret karşılığı alma ve satma işine verilen isim.
Kazanım: T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.

Cümlede “onu” sözcüğüyle okunabilen fiillere “iş”, doğada belli bir süre içinde ve kendi kendine gerçekleşen fiillere “oluş”, bunların dışında kalan ve “onu” sözcüğüyle okunamayan fiillere “durum” fiili denir.

2) Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili fiillerin anlam özelliğini yazınız. (3×4 = 12 puan)

a. Misafirlerine oldukça ağır sözler söylemiş.
b. Akşam vakti caddeden keskin bir koku geliyordu.
c. Elmalar birkaç haftada olgunlaştı.
Kazanım: T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

3) Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde yer alan çekimli fiillerin hangi kip ve kişi eklerini aldığını belirleyerek karşısındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız. (4×3=12 Puan)

CümlelerKipKişi
­Söylediği yalanlara rağmen pişkinliğine kızıyorum.Şimdiki zaman1. tekil kişi
Bu konuşmaların yüzünden çocuğun cesareti kırıldı.
Benim hakkımda böyle konuşmamalısınız.
İnsanların seninle oynamasına asla izin verme.
Kazanım: T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

4. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup dizelerin karşısındaki kutulara yazınız. (3×3=9 puan)

a) Anılarımı yazsam boyum kadar kitap çıkar.
b) Ağaçlar yol boyunca bize selam veriyordu.
c) Sıcak bakışlarının altındaki soğukluğu gördüm.
Kazanım: T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

“Bir türlü aklım almıyor uzaydaki yıldız sayısına. Mesela milyarlarca yıldız birleşerek gökadasını (galaksi) oluşturuyor. Evrende milyarlarca gökadası olduğu düşünülürse sonuç ürkütücü. Yani milyarı milyarla çarpmak gibi. Aslında karşılaştırma yapacak olursak uzaydaki tüm yıldız sayısı dünyamızdaki tüm sahilde yer alan kum tanesi kadar. Hatta daha fazla olduğu söyleniyor.”

5) Yukarıdaki paragrafın konusunu yazınız. (10 puan)

6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Dedemlerin evi şehir merkezine yarım saat uzaklıkta olup mahalle ile köy arasında bir yerde kalırdı. Bir tarafta alabildiğine meyve bahçesi ve kümes hayvanları, bir taraftan da apartmanlar… Serin bir sonbahar günü onlara gitmiştim. Akşama kadar dedeme yardım ettim, sabah erken kalktım, kümesten birkaç yumurta alıp babaannemle dedeme güzel bir kahvaltı hazırladım. Balkonda çaylarımızı yudumlarken koyu bir sohbete daldık. Orada günlerimiz çabuk geçerdi. Önümüzdeki hafta sonu tatilinde yine oraya gitmek, şehirden bir an olsun kaçmak istiyorum. Çünkü şehrin beton binaları ve soğuk kimliğinden kurtulmak, doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Zaten insanların böyle küçük kaçamaklara ihtiyacı var.

Kazanım: T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

6. Yukarıdaki anıdan alınmış metinde hikâyenin unsurlarını aşağıdaki kutucuklara yazınız. (5×3=15 puan)

Mekân
Zaman
Olay Örgüsü
Şahıs ve Varlık Kadrosu
Anlatıcı
Kazanım: : T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

7. Bu hikâyenin ana fikrini yazınız. (15 puan)

Kazanım: : T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

İnsanlar yasak olan şeylere karşı bir şekilde ilgi duyar. O yasağı delmek için çeşitli yollar düşünür. Mesela bir çocuk düşünün, onun bahçeye çıkmasını yasaklarsanız buna uysa bile dışarıya çıkmayı hayal edecektir. Hatta pencereden bahçeyi izleyecek veya imkânını bulup bahçeye çıkacaktır. Bu nedenle yasakların etkisi bir yere veya zamana kadar sürer. Sonra insan yine bildiğini okuyacak. İşte, biz bu gerçeklerden ötürü yasaklara karşıyız. İstenen bir davranışı kazandırmak veya istenmeyen bir davranışın sönmesini sağlamak için örnek model sergilenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bireyler hele ki küçükler, model aldıkları kişilerin davranışlarını benimseyecektir. Yere çöp atma davranışını söndürmek için öğüt vermek ya da emir kipini kullanmak yerine çöpü çöp kutusuna atarsak yani birlikte örnek davranışlar sergilersek çocuklar da kendinden pay biçecek ve bir süre sonra belki de yere çöp atılmasından rahatsızlık duyacaktır.

8) Paragrafa göre çocuklarda olumlu davranışı kazandırmak için ne yapmak gerekir? (15 puan)

Başarılar Dileriz.

Türkçe Zümresi

2023-2024 7. sınıf Türkçe senaryo 1 sorularını indirmek için tıklayınız.

7. sınıf Türkçe dersi içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

Beni Instagram’dan takip ediniz.