5. Sınıf Türkçe Dersi

5. Sınıf Türkçe Dersi

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlamlı Sözcükler

Mecaz Anlamlı Sözcükler

Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

Terim Anlamlı Sözcükler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırmalı Anlatım

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

İkilemeler

Deyimler

Deyimler Testi

Test Çöz (10 Soruluk)

Çok Anlamlılık Testi

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Anlatım

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç ile Amaç Sonuç Farkı

Koşul Sonuç Cümlesi

Tanım Cümlesi

Atasözleri ve Özellikleri (Sözlük)

Anlamına Göre Atasözleri

Paragrafta Anlam

Ana Düşünce Nedir?

Paragrafta Anlamla İlgili Bazı Önemli Kavramlar

Ses Bilgisi (Ses Olayları) Konu Anlatımı

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri (Edebi Türler)

Sık Kullanılan Metin Türlerine Genel Bakış

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)

Benzetme (Teşbih)

Konuşturma (İntak)

Tezat (Zıtlık)

Yeni Nesil Sorular


Motivasyon Köşesi

5. Türkçe Dersi Yazılı Konuları (1 ve 2. Dönem)


Sıkça Sorulan Sorular

Metin türleri nelerdir?

Metin türlerini genel olarak şu başlıklara ayırırız:
1. Olay Yazıları
2. Düşünce Yazıları
3. Bildirme Yazıları
4. Şiir Türleri

Olay yazısı ne demek?

Öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığı metinlerdir. Öykü, roman, masal, fabl, destan, anı gibi metin türleri bunlara örnektir.

5. sınıf bilgilendirici metin nedir?

Açıklayıcı veya tanımlayıcı anlatım biçiminin kullanıldığı metinlerdir. Makale ya da haber yazısı bu metinlere örnektir.

Düşünce yazıları nedir?

Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini paylaştığı metinlerdir. Bilgi vermek yerine okurun düşüncelerini etkileme veya değiştirmeyi amaçlar. Genellikle kişisel ifadeler bulunur. Deneme, sohbet, eleştiri, fıkra (köşe yazısı) bunlara örnektir.

Serim, düğüm ve çözüm ne demek?

Olaya dayalı metinlerde başlangıç kısmı serim, olayın geliştiği kısım düğüm, sonuç bölümü ise çözümdür.

5. sınıf masal nedir?

Olağanüstü olayların anlatıldığı, doğaüstü güçlere sahip kişilerin yer aldığı olay yazılarıdır. Başında, içinde veya sonunda tekerlemeler bulunur. Sonunda kötüler cezalandırıldığı, iyiler ödüllendirildiği için eğiticilik yönü ağır basar. bu yönüyle genellikle çocuklara hitap eder. Dürüstlük, doğruluk, iyilik gibi evrensel değerler yer alır.

Deneme bir fikir yazısı mıdır?

Evet, yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini paylaştığı kişisel yazılardır.

5. sınıf fabl nedir?

Genellikle hayvanların konuşturulduğu kurgusal metinlerdir. Sonunda ders verdiği için çocuklar üzerinde eğiticilik yönü ağır basar.

5. sınıf 1. dönem Türkçe konuları nelerdir?

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Kök ve Ekler
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

5. sınıf 2. dönem Türkçe konuları nelerdir?

Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Metin Türleri


5. sınıf Türkçe konularını indirmek için tıklayınız.