6. Sınıf Türkçe Dersi

Detaylı anlatımlar, kısa özetler, püf noktaları, testler ve daha pek çok Türkçe ders içerikleri burada.

6. sınıf Türkçe dersi konuları neler? 6. sınıfta işlenen Türkçe dersi konuların ana ve alt başlıklarını sizler için sıraladım. İşte, 6. sınıf Türkçe dersi konuları:

6. Sınıf Türkçe Dersi

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlamlı Kelimeler

Mecaz Anlamlı Kelimeler

Çok Anlamlılık

Terim Anlamlı Kelimeler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırmalı Anlatım

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler (Yeni)

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

İkilemeler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcük

Yansıma Sözcükler (Yeni)

Deyimler

Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

Sözcükte Anlamla İlgili Testler

Sözcükte Anlam Testi (1)

Sözcükte Anlam Testi (2)

Çok Anlamlılık Testi

Deyimler Testi

6. sınıf Türkçe dersi konularının listelendiği kutucuk.

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Anlam

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç Cümlesi

Koşul Sonuç Cümlesi

Yakın Anlamlı Cümleler

Karşıt Anlamlı Cümleler

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

Karşılaştırma Cümlesi

Olasılık Cümlesi

Varsayım Cümlesi

Öneri Cümlesi

Eleştiri Cümlesi

Ünlem Cümlesi

Öz Eleştiri Cümlesi

Yakınma Cümlesi

Pişmanlık Cümlesi

Üzülme Cümlesi

Ön Yargı Cümlesi

Soru Cümlesi

Örneklendirme Cümlesi

Abartı Cümlesi

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümle Yorumlama

Cümle Oluşturma

Cümle Tamamlama

Anlamca Çelişen Cümleler

Bir Durumun Daha İyi ya da Kötüye Gittiğini Bildiren Cümleler

Atasözleri ve Özellikleri (Sözlük)

Anlamına Göre Atasözleri

Atasözü Görselleri

Atasözleri ve Deyimler (Birleştirilmiş Anlatım)

Paragrafta Anlam

Paragrafta Konu

Paragrafın Başlığı

Paragrafta Ana Fikir

Ana Fikir (Detaylı Anlatım)

Paragrafta Ana Duygu

Paragrafta Yardımcı Düşünce (Fikir)

Paragrafın Bölümleri

Paragrafın Bütünlüğü

Bilgilendirici (Açıklayıcı) ve Hikâye Edici (Olaya Dayalı) Metinler

Hikâyenin Unsurları

Paragrafta Kullanılan Duyular

Anlatıcı Türleri (1 ve 3. Kişi Ağzından Anlatım)

Paragraflar Arası Karşılaştırma

Paragrafta Anlamla İlgili Bazı Önemli Kavramlar

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Sayıların Yazımı

Kısaltmaların Yazımı

“de”lerin Yazımı

“ki”lerin Yazımı

“mi”lerin Yazımı

İkilemelerin Yazımı

Pekiştirme Sözcüklerinin Yazımı

Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı

Noktalama İşaretleri

Nokta

Virgül

Noktalı Virgül

İki Nokta

Üç Nokta

Soru İşareti

Ünlem İşareti

Kısa Çizgi

Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi)

Tırnak İşareti

Eğik Çizgi

Yay Ayraç

Köşeli Ayraç

Kesme İşareti

İsimler (Adlar)

1) Varlıkların Verilişine Göre İsimler

Özel İsim

Cins İsim

2) Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler

Somut İsim

Soyut İsim

3) Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

Tekil İsim

Çoğul İsim

Topluluk İsmi

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

Hal Eki

Tamlayan Eki

Tamlanan (İyelik) Eki

Çokluk Eki

Soru Eki

İsim Tamlaması

Tamlayan ve Tamlanan Bölümleri

Belirtili İsim Tamlaması

Belirtisiz İsim Tamlaması

Zincirleme İsim Tamlaması

Takısız İsim Tamlaması

Zamir (Adıl)

1. Sözcük Halindeki Zamirler

Kişi (Şahıs) Zamirleri

İşaret Zamirleri

Soru Zamirleri

Dönüşlülük Zamirleri

Belgisiz Zamirleri

2. Ek Halindeki Zamirler

İyelik Zamirleri

İlgi Zamirleri

Sıfat (Ön Ad)

1. Niteleme Sıfatı

Adlaşmış Sıfat

2. Belirtme Sıfatı

İşaret Sıfat

Sayı Sıfatı

Belgisiz Sıfat

Soru Sıfatı

Sıfatlarla İlgili Bazı Önemli Kavramlar: Pekiştirme,

Edat (İlgeç) Konu Anlatımı

Bağlaç Konu Anlatımı

Ünlem

Ek ve Kökler

Ortak (Kökteş) Kök

Hal Eki Nedir, Örnekleri Nelerdir?

Durum Eki Konu Anlatımı (Yeni)

Yapım Ekleri

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri

İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri

Gövde

Sözcükte Yapı Konu Anlatımı

Basit Yapılı Sözcükler

Türemiş Yapılı Sözcükler

Birleşik Yapılı Sözcükler

Metin Türleri (Edebi Türler)

Sık Kullanılan Metin Türlerine Genel Bakış

Hikâye (Öykü)

Masal

Fabl (Öykünce)

Günlük (Günce)

Anı (Hatıra)

Gezi Yazısı (Seyahatname)

Biyografi (Yaşam Öyküsü)

Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü)

Tiyatro

Deneme

Fıkra (Köşe Yazısı)

Makale

Sohbet (Söyleşi)

Şiir Bilgisi

Konusuna Göre Şiirler

Kafiye (Uyak)

Redif

Şiirde Ölçü

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)

Abartma (Mübalağa) – Yeni

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Karşıtlık (Tezat)

Sözel Mantık

İnfografik (Bilgilendirme Grafiği) Tasarım, Görsel, Afiş ve Tablo Yorumlama


Bilgilendirme

6. Sınıf Türkçe Konuları


Motivasyon Köşesi

Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır?