6. Sınıf Türkçe Dersi

6. Sınıf Türkçe Dersi

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

Gerçek Anlamlı Kelimeler

Terim Anlamlı Kelimeler

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Karşılaştırmalı Anlatım

Eş Anlamlı Kelimeler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler

Somut ve Soyut Anlam

İkilemeler

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcük

Deyimler

Sözcüğün Cümlede Kazandığı Anlam

Sözcükte Anlamla İlgili Testler

Sözcükte Anlam Testi

Çok Anlamlılık Testi

Deyimler Testi

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Öznel ve Nesnel Anlam

Amaç Sonuç Cümlesi

Neden Sonuç Cümlesi

Koşul Sonuç Cümlesi

Yakın Anlamlı Cümleler

Örtülü Anlam

Tanım Cümlesi

Atasözleri ve Özellikleri (Sözlük)

Anlamına Göre Atasözleri

Paragrafta Anlam

Paragrafta Ana Fikir

Anlatıcı Türleri (1 ve 3. Kişi Ağzından Anlatım)

Paragrafta Anlamla İlgili Bazı Önemli Kavramlar

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsimler (Adlar)

1) Varlıkların Verilişine Göre İsimler

2) Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler

3) Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri

İsim Tamlaması

Zamir (Adıl)

1. Sözcük Halindeki Zamirler

2. Ek Halindeki Zamirler

Sıfat (Ön Ad)

1. Niteleme Sıfatı

Adlaşmış Sıfat

2. Belirtme Sıfatı

Sıfatlarla İlgili Bazı Önemli Kavramlar: Pekiştirme,

Edat (İlgeç) Konu Anlatımı

Bağlaç Konu Anlatımı

Ünlem

Ek ve Kökler

Ortak (Kökteş) Kök

Durum Eki Konu Anlatımı (Yeni)

Yapım Ekleri

Gövde

Sözcükte Yapı Konu Anlatımı

Metin Türleri (Edebi Türler)

Sık Kullanılan Metin Türlerine Genel Bakış

Şiir Bilgisi

Söz Sanatları

Abartma (Mübalağa)

Benzetme (Teşbih)

Kişileştirme (Teşhis)

Konuşturma (İntak)

Karşıtlık (Tezat)

Sözel Mantık


Sıkça Sorulan Sorular

6. sınıf Türkçe konuları nelerdir?

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
İsimler (Adlar)
Çekim Ekleri
İsim Tamlaması
Zamir (Adıl)
Sıfat (Ön Ad)
Edat (İlgeç)
Bağlaç
Ünlem
Kök ve Ekler
Gövde
Sözcükte Yapı
Metin Türleri (Edebi Türler)
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları

6. sınıf Türkçe biçim bilgisi nedir?

Kök, ek, gövde ve sözcükte yapı konuları biçim bilgisini oluşturur.

6. sınıf dersleri nelerdir 2023?

6. sınıf dersleri:
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
Sosyal Bilgiler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
Görsel Sanatlar
Müzik
Bilişim Teknolojileri
Beden Eğitimi

6. sınıf Türkçe metin türleri nelerdir?

Hikâye (öykü), masal, fabl, günlük, anı (hatıra), gezi yazısı (seyahatname), biyografi (yaşam öyküsü), otobiyografi (öz yaşam öyküsü), tiyatro, deneme, fıkra, makale, sohbet (söyleşi)

İsim kökü nedir 6. sınıf?

Kök halindeki bir sözcüğün varlık, olay, durum ya da kavram adı olmasıdır. Bu sözcükler -mak / -mek mastar ekiyle okunamaz.

6. sınıf Türkçe basit sözcük nedir?

Tek sözcükten oluşan ve herhangi bir yapım eki almayan sözcüklerdir.

6. sınıf 1. dönem Türkçe konuları neler?

Kök ve Ekler
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Tamlamalar
Edatlar
Bağlaçlar
Ünlemler
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

6. sınıf 2. dönem Türkçe konuları neler?

Paragrafta Anlam
Metin Türleri
Söz Sanatları

6. sınıf Türkçe konularını indirmek için tıklayınız.